Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LINNEA 10 SENIOR ALERT NUTRITION MEDVERKANDE: ELSA BENGTSSON, ELLINOR GLANSBERG, GUNILLA FREBORN, SABINA WARD, SARA LIDÉN TINGSRYD KOMMUN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LINNEA 10 SENIOR ALERT NUTRITION MEDVERKANDE: ELSA BENGTSSON, ELLINOR GLANSBERG, GUNILLA FREBORN, SABINA WARD, SARA LIDÉN TINGSRYD KOMMUN."— Presentationens avskrift:

1 LINNEA 10 SENIOR ALERT NUTRITION MEDVERKANDE: ELSA BENGTSSON, ELLINOR GLANSBERG, GUNILLA FREBORN, SABINA WARD, SARA LIDÉN TINGSRYD KOMMUN

2 BAKGRUND Senior alert är ett etablerat verktyg som kan hjälpa oss att nå målet. Senior alerts övergripande mål är att kunna förebygga skador och främja hälsan hos de äldre personer som söker vård och omsorg Senior alert hade inte kommit igång i ordinärt boende. Hemtjänstpersonalen i Väckelsång har sett behov av att fokusera på undernäring. Vid teamträffar, där alla professioner medverkar, framkom att fem personer ätit dåligt och gått ner i vikt.

3 MÅL OCH SYFTE Vårt mål med förbättringsarbetet är att främja hälsan, minska risken för undernäring och förebygga skador hos brukarna. Syftet är att 10 brukare med beviljade insatser frukost, matdistribution och kvällsmat ska vara riskbedömda och åtgärder ska vara gjorda innan 2016-01-21. De 10 brukarna som valdes ut hade hjälp vid samtliga måltider av hemtjänstpersonal. Två brukare föll bort av olika anledningar. Åtta brukare identifierades och ingår i vårt förbättringsarbete.

4 MÄTNING Hur många riskbedömningar är gjorda i Senior alert på brukarna? Hur många åtgärdsplaner är gjorda i Senior alert? Hur många vårdplaner är gjorda i vårt journalsystem Treserva? Vilka SoL-insatser kan bidra till att målet uppfylls? Viktkontroller.

5 FÖRÄNDRING OCH FÖRBÄTTRINGAR SOM HAR TESTATS Receptsamling för lagad kvällsmat. Upprättade vårdplaner. Intervjuer av brukarna. Säröbomber har delats ut vid matdistributioner. Diskussioner och förankring av förbättringsarbetet vid arbetsplatsträffar. Förbättringsarbetet har genomsyrat våra teamträffar.

6

7 EXEMPEL PÅ VÅRDPLAN Problem Risk för undernäring enl. Senior Alert. Mål Bättre kostvanor och minskad risk för undernäring enl. Senior Alert. Åtgärd Hjälp med att plocka fram frukost. Frukt, bär eller grönsak till. Det som önskas läggs upp fint på tallrik. Lunchen kommer fr Solhaga. Duka och lägg upp maten och sitt ner hos dig medan du äter. Har även dessert. Em-fika med något energirikt fikabröd. Till kvällsmaten ska du få varierad kost med hjälp av de recept som finns hos dig. Du blir tillfrågad om olika förslag på kvällsmat. Ingredienserna skrivs ner på inköpslista. Hemtjänstpersonal noterar på ”Veckomeny kvällsmat-listan” vad ni kommer fram till. Listan och recept finns längst bak i pärmen. Hemtjänstpersonalen ska titta i pärmen när de kommer för att laga kvällsmat. Kontrollera även om något behöver förberedas till nästa dag. När varorna kommer hem så se till att inte mer än det dagliga behovet finns framme. Frys resten för att undvika för stort spill. För att minska nattfastan finns även recept på Säröbomb eller kommer den färdig med lunchleveransen. Denna ska iordningställas/sättas fram vid sista besöket på dagen.

8 INTERVJUFRÅGOR 1.Har du behov av stöd/hjälp vid måltid? 2.Hur upplever du att sitta ensam vid måltiden? 3.Hur fungerar kvällsmatsrecepten? 4.Vem skriver inköpslistan? 5.Har du hjälp/stöd med insatserna promenad och/eller socialt stöd? 6.Har du behov av stöd/hjälp med mellanmål? 7.Vem sköter inköp?

9 ANDRA AKTIVITETER SOM GENOMFÖRTS Sjuksköterska informerat kollegor om förbättringsarbetet och vikten av att dokumentera i Senior alert. Fler personer utanför förbättringsgruppen har fått vårdplaner som beskriver hur hjälpen ska ges vid måltider. Implementerat rutiner och riktlinjer som framställts av MAS samt kost och Nutritionsgruppen i kommunen. Tätare arbetsplatsträffar för att lättare kunna följa upp och få större engagemang i förbättringsarbetet. Fiskbensdiagram. Alla brukare i ordinärt boende är riskbedömda med åtgärdsplan i Senior alert.

10

11 RESULTAT 8 brukare är riskbedömda med åtgärdsplan i Senior alert. Vårdplaner skrivna i journalsystem Treserva. Uppföljning av SOL-insatserna.

12

13 VILKA EFFEKTER FÅR ARBETET PÅ VÅR VERKSAMHET Sätter fokus på syftet med Senior Alert och betydelsen av näringsrik kost för Linnea. Verksamheten har ökat fokus på kostmöte och näringsdryckernas betydelse för Linnea. Flera nya vårdplaner för bättre näringstillskott till brukarna utanför de utvalda har skrivits.

14 HUR GÅR VI I TEAMET VIDARE? Upprätta vårdplaner tvärprofessionellt. Följa upp befintliga vårdplaner på teamträffar. Förnya kvällsmatsrecept efter årstider. Att Senior alert blir en stående punkt på arbetsplatsträffar, för att Linneas behov ska tillgodoses. Befintliga riktlinjer som är nya för vår verksamhet ska implementeras. Utbildning i nutrition är inplanerad under v 15 för alla medarbetare.

15


Ladda ner ppt "LINNEA 10 SENIOR ALERT NUTRITION MEDVERKANDE: ELSA BENGTSSON, ELLINOR GLANSBERG, GUNILLA FREBORN, SABINA WARD, SARA LIDÉN TINGSRYD KOMMUN."

Liknande presentationer


Google-annonser