Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? RESULTAT FRÅN SOCIALSTYRELSENS BRUKARUNDERSÖKNING 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? RESULTAT FRÅN SOCIALSTYRELSENS BRUKARUNDERSÖKNING 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING."— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? RESULTAT FRÅN SOCIALSTYRELSENS BRUKARUNDERSÖKNING 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

2 BAKGRUND SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Genomfördes under 2010 av SCB Urvalsundersökning hos brukare och/eller anhöriga Avser egen regi inklusive upphandlade enheter samt privat regi Svarsfrekvensen är måttligt hög inom hemtjänsten men lägre inom äldreboende Viss försiktighet med jämförelse mellan åren Värden under 40 ej godkänt Värde 55 eller högre anger nöjda brukare Värde 75 eller högre anger mycket nöjda brukare

3 HEMTJÄNST SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

4 SVARSFREKVENS HEMTJÄNST SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Jämförelse av hemtjänstenkätens svarsfrekvens

5 HEMTJÄNST SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Jämförelse mellan kommuner av sammantaget värde för Nöjd-Kund-Index

6 HEMTJÄNST STADEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Jämförelse av sammantaget värde för Nöjd-Kund-Index

7 HEMTJÄNST SÖDERMALM SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Jämförelse av sammantaget värde per frågeområde

8 HEMTJÄNST SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

9 SLUTSATSER HEMTJÄNST SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Södermalm Samtliga områden indikerar ”nöjda” eller ”mycket nöjda” brukare. Högre värden än 2008 i de flesta områden Den positiva förändringen är starkare än stadens Högst värden för Bemötande och Trygghet Lägre värden för den Sociala samvaron

10 ÄLDREBOENDE SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

11 ÄLDREBOENDE SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Jämförelse mellan kommuner av sammantaget värde för Nöjd-Kund-Index

12 ÄLDREBOENDE I STADEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Jämförelse av sammantaget värde för Nöjd-Kund-Index

13 ÄLDREBOENDE SÖDERMALM SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Jämförelse av sammantaget värde per frågeområde

14 ÄLDREBOENDE SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

15 SLUTSATSER ÄLDREBOENDE SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Södermalm 85 % av frågeområdena indikerar Nöjda eller Mycket nöjda brukare Inget frågeområde har värden under godkänt En bit kvar till genomsnittet i staden Redovisar genomgående högre värden än 2008 Den positiva förändringen är starkare än stadens Höga värden för Boendemiljö, Vårdinsatser och Trygghet i boendet Lägre värden för Information och Inflytande

16 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING


Ladda ner ppt "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? RESULTAT FRÅN SOCIALSTYRELSENS BRUKARUNDERSÖKNING 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING."

Liknande presentationer


Google-annonser