Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linköpings personalpolitiska program (LPP) Är ett visionärt och kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen. Ska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linköpings personalpolitiska program (LPP) Är ett visionärt och kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen. Ska."— Presentationens avskrift:

1

2 Linköpings personalpolitiska program (LPP) Är ett visionärt och kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen. Ska ge vägledning i arbetet med att utforma aktiviteter för personalarbetet.

3 Vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt oavsett uppdrag, roll och funktion som vilar på följande grunder: Medborgarperspektivet ska ligga i fokus vid alla kontakter med brukare och kunder. Verka för att alla medarbetare ska uppleva arbetsglädje, trivas och känna yrkesstolthet. Respektera varandras åsikter, roller och funktioner. Verka för att idéer ska bli verklighet. Samverka över gränser både inom vår organisation och med externa parter. Ta ett aktivt ansvar för den egna och verksamhetens utveckling.

4 Personalpolitisk vision ”Kommunens personalpolitiska vision är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det gemensamma välfärdsarbetet.”

5 Personaldirektörens ansvar för strategiskt personalarbete, övergripande styrning och ledning På övergripande nivå ge förutsättningar för medarbetare, chefer, ledare och politiska beslutsfattare att kunna förverkliga den personalpolitiska visionen Stimulera strategisk kompetensutveckling och positiv rörlighet, utveckla kommunens attraktivitet som arbetsgivare, tillvarata all kompetens samt utveckla genomtänkta rekryteringsstrategier Ansvara för utformning av allt personalarbete i kommunen och besluta i frågor som rör genomförandet av det personalpolitiska programmet Ansvara för att fastställda personalpolitiska strategier genomförs i verksamheten Ansvara för att utvecklingsprocesser identifieras, förankras, drivs och följs upp

6 Rekryteringsprognos för välfärdssektorn Totalt välfärdsområdetAnställda 2010Anställda 2019 Pensioneringar 2010-2019 Rekryteringsbehov 2010-2020 Totalt10750001166000331000422000 Förskola och skola29600031800087000109000 Socialtjänst28600031600076000106000 Hälso- och sjukvård2230002420006200081000 Tandvård2400026000800010000 Kultur och fritid220002300060007000 Teknik och samhällsbyggnad3100033000900011000 Service75000810003100037000

7 Fler unga och äldre Regionala skillnader ökar Generationsväxling Ökad rörlighet Teknikutvecklingen Förändringar i samhället

8 Bilden av offentlig sektor – Myt eller Sanning? ”Vem som helst kan arbeta inom kommunen, särskilt inom omsorgerna” ”Få utmanande arbeten” ”Chefer inom offentlig sektor är mindre effektiva och har lägre ambitionsnivå än chefer inom privat sektor” ”Meningsfulla, roliga och spännande jobb med goda framtidsutsikter och schyssta arbetsvillkor, trevliga kollegor och möjligheter att träffa mycket människor” eller

9 Vi har jobb som engagerar

10 Många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i välfärdssektorn!!

11 Modiga Mänskliga Mångfasetterade Implementering av varumärkesplattform och LPP Linköping – där idéer blir verklighet Kärnvärden Varumärkeslöfte

12 Sveriges viktigaste jobb – Linköpingskampanj under sex veckor februari – mars 2014 Tidnings- annonser i lokalpress Stortavlor på stán Linweb linkoping.se Facebook Personaltidningen Digitala annonseringar

13 Övrigt Mässor, internt och externt Give aways Vid introduktion av personal Yrkesambassadörer Linweb linkoping.se Facebook Annonsering vid rekrytering Intervjuer med medarbetare - radiospottar Samverkan personal- och kommunikations- avdelningen Kampanjmaterial till respektive förvaltning T-shirts

14

15 Utvecklingstrappa för chefer

16

17 Framgångsfaktorer Attraktiv arbetsgivare Systemfaktorer Helhetsperspektiv och långsiktighet Ledarskap - Medarbetarskap

18 Styrning och uppföljning Styrningen och uppföljningen av personalområdet sker via kommunens gemensamma styrmodell. De personalpolitiska målen bryts ner till nämnd- respektive verksamhetsnivå. På så sätt förtydligar och fördjupar det personalpolitiska programmet målen i strategisk plan. Syftet med LPP är att det ska ge vägledning i arbetet med att formulera aktiviteter utifrån de nedbrutna målen. De personalpolitiska målen på alla nivåer följs upp via tertial- och helårsuppföljningar.

19 Att leda genom styrdokument och värderingar Verksamhetsplan Personalbokslut Nulägesanalys Arbetsmiljökartläggningar Omvärldsbevakning och strategier Medarbetarbetarundersökning Forskning inom arbetslivsområdet strategiska långsiktiga mål för personalstrategi


Ladda ner ppt "Linköpings personalpolitiska program (LPP) Är ett visionärt och kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen. Ska."

Liknande presentationer


Google-annonser