Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkert Bondförnuft Fortbildningsdagar januari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkert Bondförnuft Fortbildningsdagar januari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Säkert Bondförnuft Fortbildningsdagar januari 2012

2 Fortbildning för handledare januari 2012 Hässleholm 09.00Samling och kaffe 09.30 Aktuella frågor från projektledningen Anders Danielson och Ulrika Wahlberg 10.30Maskinsäkerhet Thor Andersson, Lantmännen Maskin 11.45Information och frågestund med våra samarbetspartners Arne Plantin, Civilförsvarsförbundet 12.00Lunch 12.45Säljkommunikation Hans-Anders Karlsson, Milega AB 16.30 Avslutning

3 Vad händer 2012? TEMA Maskinsäkerhet Samarbete med Lantmännen Maskin Första hjälpen-utbildning Samarbete med Säker Skog Ny säkerhetskatalog med Trygga Hem Annonskampanj Vykort till äldre skogsägare Studieresor inom Säkert Bondförnuft 8 mars: Diskussioner om framtiden

4 Samarbete Lantmännen Maskin Medverkan på alla vårvisningar – se hemsidan Artikelserie Maskin & Vision – med specialupplaga av hitchkroksmätaren Gemensamt informationsmaterial Säkerhetskampanj butik + webb Samarbete MaskinExpo + Borgeby Fortbildningsdagar Gemensamma temakvällar i maskinhallen – för koncept hör med gänget i Västernorrland!

5 Säker Skog – ”bystugeträffar” För de regioner där intresse finns – stormdrabbade? Inbjudan med sågkedje-kartong eller via LRF. Träffen ska fokusera lika mycket på jord som skog 1-2 handledare och 1-2 instruktörer från Säker Skog Ekonomi Säker Skogs instruktörer får fakturera Säkert Bondförnuft Övriga kostnader delas Handledaren rapporterar som en gårdsvandring i Kompass Nytt koncept, körschema och kontaktinformation till Säker Skogs instruktörer finns på hemsidan.

6 Första hjälpen-utbildning I samarbete med Civilförsvaret. Erbjuds lantbrukare som haft gårdsbesök eller deltagit på Tre träffar … Gratis för lantbrukaren - Säkert B betalar: 4 500 kr + 75 kr/person. Genomförandet och rapporteringen ansvarar Civilförsvaret för. Planeringen av kurserna görs av Samordnaren med Civilförsvaret. 4:e träff eller uppföljning Handledaren behöver ej närvara på 4:e träffen. Kan kombineras med kurs-uppföljningen Kom ihåg: Erbjud alltid kursdeltagarna en fjärde träff/uppföljning med 1:a Hjälpen Informera vid gårdsbesöken om erbjudandet med 1:a Hjälpen Anmäl 1:a Hjälpen intresse till Samordnaren.

7 Ökad satsning på marknadsföring

8 Reklamkampanj

9 Nytt bildspråk – nya mallar kommer

10 Pressklipp – bra jobbat! Längre TT- artikel publiceras i många tidningar Många radio- inslag i P4 Framgångsrikt samarbete med Elmia Under sommaren medverkan i SvD, Rapport, Ekot och P1 Morgon 316 265 279

11 Gårdsbesök Info o gårdsvandring Kurser Rapporterade aktiviteter från start till 31/12 2011 OBS! Fr.o.m. 2012 skiljer vi på information, gårdsvandring och mässor i Kompass 767761 173 216

12 Antal kurser 2010-2011 173 216

13 Aktivitet RapporteradeDeltagare snitt Summa Deltagare Information/Gårdsvandring 1 1032022 060 Individuella gårdsbesök 1 6191,32 105 Kursen Tre träffar 39610,54 158 Summa 3 11828 323 Rapporterade aktiviteter t.o.m. 31/12 2011

14 Dödsolyckor i arbetet, jord- och skogsbruk, Arbetsmiljöverket ÅrJordSkogTotalt 20017310 20024711 2003224 2004819 200510616 2006729 200771118 20087613 2009617 2010437 2011 prel10313 Summa7245117

15 Dödsolyckor 1990-2011, Arbetsmiljöverket

16 Dödsolyckor med barn i lantbruket 2001-2011

17 Vad tycker lantbrukarna om Säkert Bondförnuft? Resultat från SLU:s deltagarundersökning. Avser deltagande ”Gårdsbesök” eller ”Tre träffar” under 2010 Tre träffar: 501 samtal med deltagare – 392 svar (78% svar) Gårdsbesök: 300 samtal med deltagare – 220 svar (73% svar) Totalt: 801 samtal & 612 svar (76 % svarsfrekvens)

18 Fråga 2: Var Du nöjd med aktiviteten?

19 Fråga 3: Har Du vidtagit några åtgärder på din gård för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olycksfallsrisker efter att ha deltagit i aktiviteten?

20 Fråga 5: Upplever Du att aktiviteten bidragit till att Du nu har tillräckliga kunskaper för fortsätta att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och/eller andra arbetsmiljöförbättrande åtgärder?

21 Fråga 4: Upplever Du själv att arbetsmiljön och säkerheten på gården är viktigare efter att ha deltagit i dessa aktiviteter?

22 Det går bra för Säkert Bondförnuft + Aktiviteter + Media + Handledarna + Organisationen + Ekonomin + Administration med kompass + Nöjda deltagare - Många dödsolyckor 2011


Ladda ner ppt "Säkert Bondförnuft Fortbildningsdagar januari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser