Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongavleborg.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso och sjukvård i Gävleborgs län  Organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongavleborg.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso och sjukvård i Gävleborgs län  Organisation."— Presentationens avskrift:

1 regiongavleborg.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso och sjukvård i Gävleborgs län  Organisation för ledning och styrning i samverkan i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso och sjukvård  Samverkansformer  Mallar

2 regiongavleborg.se Organisation

3 regiongavleborg.se Samverkan politiker Nätverk VälfärdFyra utskott gemensamma utgångspunkter (GU) Styrgrupp Välfärd Tar initiativ till utarbetande, revidering och uppföljning av GU/överenskommelse Formulerar mål och beslutar om länsgemensamma handlingsplaner för GU/överenskommelse och samverkansavtal Plattform för aktuella länsgemensamma samverkansfrågor Erfarenhetsutbyte och informationsutbyte Bollplank till GU-Ledningsgrupper Löpande avstämningar när GU- Ledningsgrupper arbetar fram nya handlingsplaner och beslutsunderlag Uppföljning av handlingsplanerna Uppföljning av lokala handlingsplaner och gemensamma verksamheter Erfarenhetsutbyte och informationsutbyte Tar initiativ till utvecklingsbehov lokalt och länsövergripande Delger lokala lägesbeskrivningar Rapportering från de Operativa välfärdsgrupperna

4 regiongavleborg.se Organisation arbetsformer - länsledning Länsledning GU Ledningsgrupper Andra gemensamma strukturer Operativa Välfärdsgrupper Projekt/arbets-grupper för länsövergripande uppdrag Projekt/arbets- grupper Fasta grupperingar, t.ex. Barnahus, Processråd Meddix, Gränsdragningsgrupp etc.

5 regiongavleborg.se Ledningsgrupper gemensamma utgångspunkter/överenskommelser Överenskommelsen Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning Gemensamma utgångspunkter För vård och omsorg av de äldre Gemensamma utgångspunkter Riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna över 18 år Gemensamma utgångspunkter Barn och ungdomar

6 regiongavleborg.se Samverkan tjänstemän LänsledningLedningsgrupper Gemensamma utgångspunkter/överenskommelse Operativa Välfärdsgrupper Samsyn/helhetssyn för ledning och styrning i samverkan i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso och sjukvård Säkerställa och inventera handlingsplaner från GU Ledningsgrupp Samordning av GU Ledningsgrupp Ge GU Ledningsgrupp direktiv om gemensamma prioriteringar för hela länet Kontinuerligt efterfråga och följa upp hur arbetet fortgår i GU Ledningsgrupp och andra gemensamma strukturer Representanterna i Länsledning är uppdelade i olika ledningsgrupper för GU Ledningsgrupp och andra gemensamma strukturer Rapportering till Nätverk Välfärd Säkerställa och inventera att det finns handlingsplaner till operativa Välfärdsgrupperna som syftar till att uppfylla intentionerna i GU Ledningsgrupp. Ge direktiv om gemensamma prioriteringar utifrån handlingsplaner till de operativa Välfärdsgrupperna Kontinuerligt rapportera till Länsledning Samordning av operativa Välfärdsgrupper Kontinuerligt efterfråga och följa upp hur arbetet med aktiviteterna fortgår i de operativa Välfärdsgrupperna För varje GU Ledningsgrupp i varje hörn (4 st grupperingar för varje GU Ledningsgrupp) Upprätta lokala handlingsplaner utifrån GU:s Ledningsgrupp handlingsplaner Genomföra upprättade lokala aktiviteter Identifiera behov efter avvikelser som diskuterats i gruppen där rutiner saknas eller är bristfälliga Lyfta frågor som är av systemfelskaraktär till GU Ledningsgrupp Kontinuerlig rapportering till respektive GU Ledningsgrupp Rapportering till Styrgrupp Välfärd

7 regiongavleborg.se Vad – aktivitetHurAnsvarig – vem/vilkaNärUppföljning Lokal handlingsplan: Operativ Välfärdsgrupp: Datum:

8 regiongavleborg.se B – Vad som varit bra D – Nästa steg (hur hanterar vi riskerna?) C – Risker/problem/farhågor som finns A – Aktiviteter som genomförts ABCD – statusrapport: Till GU XX Operativ Välfärdsgrupp: Datum:


Ladda ner ppt "Regiongavleborg.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i sociala välfärdsfrågor och närliggande hälso och sjukvård i Gävleborgs län  Organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser