Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt av pågående och avslutade aktiviteter 2015 1.1 Elektronisk rapportering av lm- biverkningar 2. Förståelse för ordinerad behandling 1. Nationellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt av pågående och avslutade aktiviteter 2015 1.1 Elektronisk rapportering av lm- biverkningar 2. Förståelse för ordinerad behandling 1. Nationellt."— Presentationens avskrift:

1 Översikt av pågående och avslutade aktiviteter 2015 1.1 Elektronisk rapportering av lm- biverkningar 2. Förståelse för ordinerad behandling 1. Nationellt samordnade IT- stöd 3. Kunskap och riktlinjer för vissa patientgrupper 4. Minska antibiotika- resistens 5. Långsiktigt hållbar modell för prissättning m.m. 6. Ordnat införande av läkemedel 7. Minska läkemedlens påverkan på miljön 1.2 Möjliggör generisk förskrivning 1.3 Elektronisk makulering av e- recept 1.5 Skapa ordinationsbas inom ramen för nuv. lagstiftning 1.4 Ett system för dosregister 2.2 Om dostjänster kan bidra till ökad följsam- het och förbättrad patientsäkerhet 2.3 Kompetenshöjande utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal 2.4 Märkning av lm- förpackningar för att minska risken för förväxlingar 2.5 Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek 3.1 Nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas 3.2 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel under specialist- utbildningen 3.3 Förstärk läkares kunskap om läkemedel under specialist- utbildningen 3.4 Webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och lm 4.1 Rationell antibiotikaanvänd- ning och minskad antibiotikaresistens nationellt 4.2 Handlingsplan för utveckling av antibiotika på EU- nivå 4.5 Minskad antibiotikaförskriv- ning genom ökad följsamhet till behandlingsrek 4.4 Utveckla de lokala Stramagrupperna i landstingen 4.3 Rationell antibiotikaanvänd- ning och minskad antibiotikaresistens globalt 5.1 Prissättning och hantering av originalläkemedel utan generisk konkurrens 5.2 Långsiktig hantering av öppen- vårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsför- månerna 5.3 Landstingens upphandling av rekvisitionsläke- medel 5.4 Försöksverksamhet där TLV utvärderar utvalda slutenvårds- läkemedel 6.1 Ordnat in- förande av lm mellan myndig- heter, landsting och industri 6.2 Nationell modell för införandeprotokoll & samordnad utvärdering av lm i klinisk verklighet 6.5 Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att följa upp lm-förskrivning på förskrivarnivå 6.3 Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering 6.4 Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkeme- del på individnivå 7.1 Om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker 7.3 Ytterligare åtgärder på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel 7.4 Möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av läkemedel 2.1 (a) Förutsättningar för effektiva lm- genomgångar och lm- avstämningar i vårdens övergångar 2.1(b) Utvärdera effekten av vidtagna åtgärder 2.1(b) Utvärdera effekten av vidtagna åtgärder 1.6 Nationella basfunktioner a) NOD/Pascal 1.6 Nationella basfunktioner a) NOD/Pascal 1.6 Nationella basfunktioner b) Ordinationsorsak 1.6 Nationella basfunktioner b) Ordinationsorsak 1.6 Nationella basfunktioner c) EES 1.6 Nationella basfunktioner c) EES 1.7 Tjänst för ökad patientpåverkan, återkoppling och avvikelser 2.6 Strukturerade läkemedelssamtal på apotek Pågående aktivitet Avrapporterad/ Avslutad aktivitet Avrapporterad/ Avslutad aktivitet 1.8 Oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept 3.5 Kunskapsstöd vid läkemedels- ordinationer till barn (Ny aktivitet) 6.6 Stegvist godkännande och införande av nya lm (Ny aktivitet) 7.1 Om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel 7.2 Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker 4.6 Optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika


Ladda ner ppt "Översikt av pågående och avslutade aktiviteter 2015 1.1 Elektronisk rapportering av lm- biverkningar 2. Förståelse för ordinerad behandling 1. Nationellt."

Liknande presentationer


Google-annonser