Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Det kan vi ändra på! ”Yes we can”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Det kan vi ändra på! ”Yes we can”"— Presentationens avskrift:

1 Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Det kan vi ändra på! ”Yes we can”

2 Fortbildning för handledare i Säkert Bondförnuft PROGRAM 09.00Samling och kaffe 09.30Aktuella frågor Anders Danielson, projektledare, 10.00Kompass Hur blir det kul att använda det nya ekonomi - och redovisningssystem? Sara Råsberg, Kommunikatör 10.30Paus med gruppindelning 10.45Grupp 1 Hur genomför vi bäst ett gårdsbesök och en gårdsvandring? Körscheman och en repetition. Torsten Ivarsson, Human Miljö Grupp 2 Hur genomför vi kursen Tre träffar … på bästa sätt? Framtidsverkstad en repetition + Övriga frågor..Sara Råsberg och Anders Danielson. 12.15Lunch 13.00Gruppbyte - fortsatta diskussioner enligt ovan 14.15Kaffe 14.30Hur får vi lantbrukarna att nappa på det vi erbjuder? Annika Häggmark, Lantbrukarnas Riksförbund, Västerbotten. 16.00 Avslutning

3 Det går bra för Säkert Bondförnuft + Aktiviteter + Media + Handledarna + Organisationen - Samordnarna + Ekonomin + Administration med kompass - Deltagarmaterialet, dyr frakt - Fakturering rörig - Jordbruksverket sena med besked

4 Våra framgångsfaktorer  Vi har eldsjälarna = våra handledare  Lantbrukarnas egen organisation  Kollega till kollega  Kvalificerade rådgivare  Handledning - inte pekpinnar  Förankrade och testade aktiviteter  Deltagardriven pedagogik Framtidsverkstad  Vi kommer att vara uthålliga

5 Våra hinder  Det är redan så många andra aktörer och aktiviteter  Säker Gård mfl – erbjuder mkt bättre rabatter  Man har inte råd med arbetsmiljön  Man tycker inte det är viktigt med säkerhet  Man vill inte gå kurser  Man vill inte ha besök

6 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Ibland använder jag inte skyddsutrustning, för den är i vägen så den stör arbetet Det ingår i lantbrukaryrket att utsätta sig för risker Jag har inte råd med särskild utbildning kring säkerhet och riskbedömning Det finns många områden inom mitt företag där skyddet mot olyckor skulle kunna förbättras Det är viktigt att regelbundet få säkerheten på gården kontrollerad

7 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Investeringar i säkerhet betalar sig i längden genom den minskade risken för olycksfall Ibland tummar jag på säkerheten för att det är ett så kortvarigt arbete som ska göras Jag är mer medveten om riskerna för olycksfall än andra lantbrukare Jag har så mycket erfarenhet så jag behöver ingen utbildning kring säkerheten i mitt arbete

8 Här följer några frågor kring säkerheten i ditt arbete. Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Det är viktigt att man har en krisplan att använda om något skulle inträffa Att kontinuerligt följa upp säkerheten på gården minskar olyckorna Det är viktigt att använda säkerhetsbälte i traktorn Det är viktigt att använda säkerhetsbälte på passagerare i traktorn Barn under 15 år skall inte köra traktor på egen hand

9 Aktiviteter utförda PeriodInfomöten GårdsvandringarIndividuella besök Kurser Fakturerat 28 februari 283325546 Beräkning, tom mars 14563524 Summa 428389070

10 Aktiviteter tom mars 2010 Antal Beräknade aktiviteter Deltagare  428 Informationer & Gårdsvandringar 8 560  70 Kurser Tre Träffar.... 560  90 Gårdsbesök 135 Summa deltagare9 255 st

11 Regionernas beräkning av aktiviteter 2010 RegionInfomötenGårdsvandringarIndividuella besökKurser Skåne1001210050 Halland40104010 Sydost4143021 Jönköping2581025 Gotland2621123 Sjuhärad4012227 Väst2512227 Skaraborg45223515 Värmland127157 Örebro105 20 Östergötland205 40 Södermanland105 20 Mälardalen5058020 Dalarna142357 Gävleborg141307 Västernorrland273547 Jämtland151244 Västerbotten103405 Norrbotten101245 Summa536126605303 Prognos38038950200

12 Barnsäkerhet - Extra satsning 2010  Aktiviteter med barnens säkerhet i fokus  Involvera barnen i säkehetsarbetet Kommer 1 maj:  Ett spel på hemsidan – Bondespelet  LRF skänker 3 000 Säkerhetsvästar – Delas ut på kurs & besök  En barnbok – Delas ut på gårdsvandringar mm  En ge-bort pryl – typ reflexer  En PP serie om barnsäkerhet  En Barnpolicy – vad tycker vi...... Vi jobbar på:  Land med barntema, barn i traktorn mm  Kändis  Drabbad familj

13 Gårdsvandring – Barnsäkerhet Minst en gårdsvandring per region  En aktivitet för hela familjen  Lekhörna  Teckningstävling  Tipspromenad för barn& vuxna med bra priser  Gärna samverkan med försäkringsbranschen  6 stationer – på varje 3 st om barn - 3 om brandsäkerhet  Utställningar – 4-Hjulingar, 1:a Hjälpen, Säker Skog m.fl.

14 Utveckling av Säkert Bondförnuft  Utvärdering av vinterns aktiviteter  Vad tycker samordnarna  Vad tycker handledarna  Vad tycker lantbrukarna Eventuell förändring av ……….? Kommer:  Giva a ways  En Skrytskylt?  Fler sponsorer  ?

15 Kompass Nu - senast den 1 april byter vi definitivt ekonomirutiner. Fördelar med Kompass:  Automatiserar och förenklar och samlar allt på ett ställe.  Ger dig som handledare möjlighet att själv annonsera ut dina utbjudanden.  Vi visar vår omgivning vad vi gör - 5 000 e-post per dag (15 000 anmäl)  Beräknar rätt summor för dig och för lantbrukaren.  Skapar en fakturabilaga som du bifogar till din egen faktura.  Ger oss statistik och en bättre uppföljning  Rapporterar Säkert Bondförnufts verksamhet till Jordbruksverket Logga in: Användarnamn och lösen är samma som till handledarsidorna. Support:  Per-Olov Johansson, 070 - 60 38 805.  Ulrika Wahlberg 018 - 30 33 25.  Pia Svedberg 0171 - 417 638.  Varandra

16 Hur genomför vi kursen Tre träffar på bästa sätt? Rekrytering av deltagare:  Möten  Annons på kompass- eller på annat ställe  Telefon – mail –annat Planering:  Beställ materialet i tid  Lokalen – möblering - blädderblock – tekniken  Förtäring, fika (max 60 kr exkl moms) lunch (max 90 kr exkl moms)  Bekräftelse: Tid och plats för första träffen samt de tre frågorna: Tre frågor: 1.När känner du obehag i arbetet? 2.Har du eller någon som du känner drabbats av en olyckshändelse? 3.Varför händer olyckor?

17 Hur genomför vi kursen Tre träffar på bästa sätt? Syfte: Deltagarna ska lära sig att komma igång med det regelbundna arbetsmiljöarbetet. Göra en handlingsplan, krisplan och säkra rutiner. Framtidsverkstad. Deltagarna, utifrån sina villkor, förutsättningar och engagemang skapa idéer, planer och åtgärder. Deltagarna är experterna. Tre faser: Problemfasen. Inventering av hinder, risker och svårigheter. Visionsfasen. Identifierar sitt önskescenario. Konkretiseringsfasen. Utifrån kritik och visioner sålla fram hållbara uppslag och handlingsplaner. Handledaren: Håller i strukturen. Ser till så att de tre stegen hinns med. Hjälpa deltagarna att hitta lösningar.

18 Hur genomför vi kursen Tre träffar på bästa sätt? Träff 1  Syftet med de tre träffarna och upplägget  Olyckor i lantbruket, PPT- serie  Titta på filmen För Säkerhets skull  Problemfasen. Bottenlistan - Inventering av hinder, risker och svårigheter.  Visionsfasen. Toppenlistan - Identifierar ett önskescenario.  Deltagarmaterialet - berätta om innehållet  Hemuppgift : Till nästa möte - viktiga telefonnummer och gårdens krisplan. Träff 2  Återkoppling till förra mötet och gå igenom hemuppgiften.  Titta på filmens fördjupningsdelar  Systematiskt arbetsmiljöarbete – kort beskrivning  Konkretiseringsfasen. Utifrån botten – och topplistan görs handlingsplaner.  Hemuppgift: En egen riskanalys och handlingsplan.

19 Hur genomför Kursen Tre träffar på bästa sätt? Träff 3  En gemensam gårdsvandring hos någon av deltagarna  Återblick - repetera  Syftet är att göra en riskanalys och handlingsplan i praktiken.  Följ upp hemuppgiften - den egna handlingsplanen  Gå rundvandringen – efter speciellt körschema  Det fortsatta arbetsmiljöarbetet – be var och en berätta hur ….  Uppföljning – bestäm hur de vill göra uppföljningen  Utvärderingsblanketten till Samordnaren  Avslutning

20 Problemfasen En tydlig frågeställning: T.ex: Vad kan jag göra för att minimera riskerna på min gård? Vad är de största eller svåraste problemen med detta? Ställ stimulerande frågor: Risker vid maskiner, djur, byggnader, skog/ved. Årstider, äldre, barn, anställda (kulturskillnader/ språkproblem) Ensamarbete, alkohol & mediciner mm Lista problemen: Låt deltagarna skriva sina punkter på notislappar eller på blädderblock. Sortera de som har med samma sak att göra hamnar i närheten av varandra. Prioritering: Deltagarna får sätta poäng (5 ploppar/ streck ) de viktigaste utifrån frågeställningen. Bottenlista: Skriv bottenlistan på ett blädderblocksblad så att alla kan se den Kritikanalys: Utifrån listan - försök ringa in vilka områden det handlar om.

21 Visionsfasen - möjligheter En tydlig frågeställning: Hur ser arbetsplatsen ut på en gård där olycksfallsriskerna är minimerade. T.ex: Vad kan jag göra för att minimera riskerna på min gård? Ställ stimulerande frågor: Hur tar man sig an olycksfallsrisker? Motivation, ensamarbete, riskfyllda beteenden? stress, trötthet, arbetsglädjen Vilken kunskap saknar vi? Lista förslagen :Låt deltagarna skriva sina punkter på notislappar eller på blädderblock. Sortera de som har med samma sak att göra hamnar i närheten av varandra. Prioritering: Deltagarna får sätta poäng (5 ploppar/ streck ) Toppenlista: Skriv toppenlistan på ett blädderblocksblad så att alla kan se den Kritikanalys: Utifrån listan försök ringa in vilka områden det handlar om.

22 Konkretiseringsfasen- Handlingsplanen Deltagarna vet nu vilka problem och möjligheter som är viktigast. Sålla fram de viktiga områdena att arbeta med - Utifrån botten och toppenlistan Skriv upp ett område per blädderblad Deltagarna väljer något område Handlingsplanen – Säkert Bondförnufts plan  Vad är problemet?  Värdera - Angeläget  Åtgärd - Vad skall göras?  Vem skall göra det?  När ska det vara klart?  Kompetens? Redovisning av handlingsplaner Grupperna eller individerna presenterar sina planer eller idéer.

23 Hur får vi i gång kursen Tre träffar? Vilka hinder finns det? Vilka möjligheter har vi? Handlingsplan: Vad ska göras? Vem ska görat? När ska det göras?

24 Övriga frågor? 1.. 2... 3.… 4.…. 5.…..

25 Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Det kan vi ändra på! ”Yes we can”

26 Aktiviteter tom december 2010 Antal Aktiviteter Deltagare  563 Informationer 11 260  126 Gårdsvandringar 3 780  303 Kurser Tre Träffar.... 2 424  605 Gårdsbesök 907 Summa deltagare 18 371 st


Ladda ner ppt "Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Det kan vi ändra på! ”Yes we can”"

Liknande presentationer


Google-annonser