Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter och slutsatser från ett informationsprojekt om Båtlivets miljöpåverkan Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län 2007-01-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter och slutsatser från ett informationsprojekt om Båtlivets miljöpåverkan Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län 2007-01-16."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter och slutsatser från ett informationsprojekt om Båtlivets miljöpåverkan Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län 2007-01-16

2 Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16 Samverkan mellan organisationer, kommuner och myndigheter från Finland, Sverige och Åland Projektet pågick 2004 – 2006 och var delvis finansierat av Stockholms läns landstings miljöanslag och EU Interreg IIIA Skärgården Olika delprojekt (utställning I love Östersjön, materialflödespresentationer på webben m.m.) Ett av delprojekten: informationsprojekt om båtliv och miljö

3 Samverkande aktörer i Stockholms län Kommuner – –Nynäshamn, Stockholm, Värmdö och Österåker Ideella organisationer – –Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Svenska Båtunionen Mälardalsrådet Mål Bättre miljö i skärgårdarna Utveckla ett fungerande nätverk mellan olika miljöaktörer Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

4 Varför fritidsbåtsprojekt? Båtlivet påverkan skärgårdsmiljön negativ Utsläpp från förbränning av bränsle – finns det alternativ? Skydd mot påväxt på båtskrov – de flesta båtbottenfärger är giftiga, vad är alternativen? Hänsyn och bullerpåverkan när många vill njuta av skärgården och vissa söker action när andra vill ha det lugnt Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

5 Miljötrimma din tvåtaktare Kör på alkylatbensin Välj miljöanpassad tvåtaktsolja Kör miljöbra Serva motorn Byt växelhusolja Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

6 Alternativ till båtbottenfärg Båtbottentvätt Tvätta för hand Torrsättning, använd spolplatta Byt farvatten Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

7 Buller/hänsyn Sjölagen förbjuder att man i onödan stör sin omgivning genom att man t.ex. kör för fort och för nära andra Snabba och bullrande båtar stör andra skärgårdsbesökare och stör djur- och fågellivet, särskilt på våren under häckningsperioden. Ljudet sprids effektivt övervatten och påverkar därför områden på betydligt större avstånd än på land. Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

8 Bullret från en tvåtaktare kan spridas långa sträckor. Man måste vara tre gånger längre bort från en äldre tvåtaktare jämfört med en ny fyrtaktare innan ljudet nått ned till samma bullernivå.

9 Aktiviteter Framtagande av informationsmaterial Utåtriktade aktiviteter vid båtmässan Allt för Sjön, olika skärgårdsmarknader, besök av sjömackar Diskussioner med olika aktörer om buller, alkylatbensin, farligt avfall i småbåtshamnar Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

10 Informationsmaterial Folder ”I love båtliv” Affisch över sjönära tankställen för alkylatbensin Utställning med enkla tips för båtägare Båtbullermodul Minifolder ”Varför är det så bra med alkylatbensin” ”Under ytan i Östersjön” – ett vattentätt häfte som vänder sig till barn och nyfikna vuxna Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

11 Båtbullermodul Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

12 Utåtriktade aktiviteter (1) Miljötorg på båtmässan Allt för Sjön 2006 Skärgårdsmarknader inom Österåker, Värmdö och Nynäshamns kommun Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

13 Utåtriktade aktiviteter (2) Besök hos samtliga sjömackar som säljer alkylatbensin Informationsmaterial till båtklubbar, i skärgården till Skärgårdsstiftelsen, turistbyråer, butiker, sjömackar m.m. Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

14 Diskussioner med olika aktörer Buller: med Sjöpolisen, Länsstyrelsen Alkylatbensin: med Naturvårdsverket, bensinbolag – –viktig målgrupp som behöver informeras bättre: motor- reparatörer, tillverkare och säljare av båtmotorer Farligt avfall: Österåker kommun tar inte ut någon extra kostnad för behandling av farligt avfall för båtklubbar med godkänd förvaringsplats Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

15 Fler aktörer Sjöfartsverket – –toalettavfall, båtmotorstrategi Naturvårdsverket m.fl. - Aktionsplan för havsmiljön – –“Marknadsför miljöanpassad båtbensin” – –“Minska riskerna med farliga båtbottenfärger” Kommuner? – –Vilken roll kan kommunerna ha i detta arbete? Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

16 SjöfartsverketToalettavfall, Båtmotorstrategi NaturvårdsverketAktionsplan: båtbensin, båtbottenfärger KemikalieinspektionenBåtbottenfärger SjöpolisenHänsyn, hastighet, sjöfylleri, buller Länsstyrelsen Tillsyn, Informationscentralen för Eg.Östersjön, (havstulpanprojekt), buller/hänsyn, skyddade områden KommunerTillsyn, båttvättar, farligt avfall, bajamajor på öar i skärgården NaturskyddsföreningenInformation, påverkan, åtgärdsförslag SkärgårdsstiftelsenInformation, service, bajamajor, naturvård Svenska båtunionenBåtklubbar, service, information, påverkan ForskningSthlms universitet, IVL (Sv Miljöinstitutet) Båtbranschen(varv, tillverkare m.m.) Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

17 På gång 2007 I love båtliv 2007: Naturskyddsföreningen, Båtunionen, kommunerna Stockholm, Nynäshamn och Värmdö – –Båtmässa Allt för Sjön 3-11 mars på Älvsjömässan – –Farligt avfall – försök till samordning inom länet – –Sommaraktiviteter i skärgården Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16

18 Vi vill helst ha med alla skärgårdskommuner – vilka är intresserade? Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län2007-01-16


Ladda ner ppt "Erfarenheter och slutsatser från ett informationsprojekt om Båtlivets miljöpåverkan Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen i Stockholms län 2007-01-16."

Liknande presentationer


Google-annonser