Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett projekt i Åre kommun, Jämtland. Tidigare kulturprojekt i Åre… Bokraketen Krumsprång (kultur för barn med särskilda behov) ”Kulturen knackar på” (kultur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett projekt i Åre kommun, Jämtland. Tidigare kulturprojekt i Åre… Bokraketen Krumsprång (kultur för barn med särskilda behov) ”Kulturen knackar på” (kultur."— Presentationens avskrift:

1 Ett projekt i Åre kommun, Jämtland

2 Tidigare kulturprojekt i Åre… Bokraketen Krumsprång (kultur för barn med särskilda behov) ”Kulturen knackar på” (kultur för äldre som har svårt att förflytta sig) Kultur 0-99 år..som alla blivit del av den ordinarie verksamheten… Det blev dags att ta ett större grepp..

3 Kultur är hälsa Syfte: -öka kunskapen hos all kommunal personal om kulturens och kreativitetens betydelse för hälsan -erbjuda kulturaktiviteter som hälsofrämjande personalvård - öka vardagliga kulturaktiviteter inom all kommunal verksamhet - skapa en attraktiv omsorg för alla åldrar samt attraktiva arbetsplatser som gör att folk vill bo och jobba här i vår glesbygd

4 Hittills har vi gjort A) ” Kommunkören” = en aktivitet på hälsotimmen för att sätta fokus på kultur & hälsa(2010) B) Ett Nyhetsbrev i personalmailen med kunskaper, nyheter och forskning kring Kultur och hälsa. C) Utvecklingsdagar för all personal och externa gäster i Maj 2010 med politiker, forskare och expertis inom kultur och hälsa D) Sökt pengar för fortsatt verksamhet

5 A) KOMMUNKÖREN - hälsofrämjande personalvård Arbetsplatskörer( på 7orter ) 200 av 870 anmälda Sångtid = Hälsotimme 120 framträdde tillsammans med Rongedal på ”Kultur är hälsa”-evenemanget, som hade 570 besökare. Kommunkören fortsätter och nya prova-på- aktiviteter erbjuds personalen 2011.

6 Spontana kommentarer Kommunkören "Många skratt” ”Det ger en sådan otrolig energikick att sjunga tillsammans" " Man blir piggare när man gör nåt roligt" "Vi är mycket positivare och gladare" "Man pratar lite mera med varandra" "Roligt att ha att se fram emot" "Ger glädje, energi och gemenskap"

7 Ex från Utvärdering av Kommunkören Är det värdefullt att träffa sina arbeskamrater i ett "annat sammanhang"? Du har upplevt din medverkan i kören som… Påverkar din medverkan i Kommunkören ditt välbefinnande? ”Ja” svarade 100 % ”Positivt” svarade 100 % Din energinivå efter en repetition? 99% svarar ”något eller mycket” 88% svarar: ÖKAD ENERGI!!

8 B) Nyhetsbreven.. Dagens Industri 24 november 2009-11-24 GÅ PÅ TEATER ELLER SJUNG I KÖR — så kan framtidens läkarordinationer lyda. Körsångare blir gladare och piggare – och avslappnade efter en repetition. Duschar av oxitycin, som är smärt –och ångestdämpande, frigörs vid sång. Man får bättre lung och andningsfunktion av att sjunga. Det ämne som påverkar kroppens återhämtning (reparerande och återuppbyggnad) ökar vid sång. Musik på verkar emotionshjärnan Musik förstärker känslor Musik skapar och stärker sociala sammanhang Prof. Töres Theorell KI ”En vältränad, aktiv hjärna är en väl så viktig komponent som mathållning och motion” Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi och föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet.

9 C) Utvecklingsdagar 3-4 maj 2010 Holiday Club Åre Anne Marie Brodén ”Framtidens kultur och hälsa arbete i Sverige” Gunnar Bjursell ”Kulturens effekt på hjärnan” Ulla Wiklund ”När kulturen knackar på skolans dörr” Göran Krantz ”Kulturens betydelse för mänsklig utveckling”. Olof Röhlander ”Det blir alltid som man tänkt sig” Lars Björklund ”Kulturen som rum för livet”

10 utifrån det underlag vi fick in från alla deltagare på utvecklingsdagarna vill vi fortsätta integrera dessa nya kunskaper genom att utbilda omsorgspersonal med hjälp av kulturpedagoger Genom att personalen leder gruppaktiviteter kommer vinsterna både dem och brukare till godo. öka kulturella aktiviteter på alla förskolor, skolor och inom äldreomsorgen samt bredda utbudet av olika kulturaktiviteter som hälsofrämjande personalvård.

11 Slutsatser av Kultur är hälsa i Åre kommun är: att det saknas instanser att söka pengar hos för denna typ av tvärsektoriella projekt. Och att det behövs nya samhällsstrukturer och tydliga politiska direktiv ekonomiska kalkyler och utvärderingar som visar vinsterna med att satsa på kultur mer kunskap om kultur och hälsa allmänt utbildningar för omsorgspersonal i att leda kulturella aktiviteter utbildning av lärare i enlighet med skolverkets direktiv avseende kultur i skolan..och att en mängd arbetstid går åt till att söka pengar

12 … vi har sökt hos… Kulturrådet, Nordisk kulturfond, KiV, ESF, Landstinget, Framtidens Kultur, Interreg, Länskulturen, SKL, Näringslivet, Allmänna Arvsfonden, AFA, Skandia, Craafordska, Primärvården m fl Projektet har hittills varit ett samarbete mellan kommunen och en mängd lokala aktörer Projektledare 25%: finansierad av Åre kommun verksamhetsförvaltning Kommunkören : Studieförbundet Vuxenskolan och Åres Kulturskola Kultur är hälsa-evenemanget finansierades av kommunen, flertal lokala studieförbund, församlingar och fackförbund, ett företag samt en extern fond.

13 Kultur är ett hållbart sätt att jobba med folkhälsan.. Vi söker vidare - nästa ansökan till Arvsfonden gäller alla barn 1-9 år i kommunen; Modiga Barn


Ladda ner ppt "Ett projekt i Åre kommun, Jämtland. Tidigare kulturprojekt i Åre… Bokraketen Krumsprång (kultur för barn med särskilda behov) ”Kulturen knackar på” (kultur."

Liknande presentationer


Google-annonser