Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Noter om musik och hälsa. Karolinska Inst University Press Stockholm 2009 Kan köpas genom vanliga bokhandeln Ca 120.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Noter om musik och hälsa. Karolinska Inst University Press Stockholm 2009 Kan köpas genom vanliga bokhandeln Ca 120."— Presentationens avskrift:

1 Tores.Theorell@stressforskning.su.se Noter om musik och hälsa. Karolinska Inst University Press Stockholm 2009 Kan köpas genom vanliga bokhandeln Ca 120 sidor, ca 120 kronor

2 Deltagare i de svenska ULF-undersökningarna. Procentandelar som sjunger i kör minst en gång i veckan. Män Ljusblå= unga, Mörkblå= äldre

3 Deltagare i de svenska ULF-undersökningarna. Procentandel som sjunger i kör minst en gång i veckan. Kvinnor Ljusblå= unga, Mörkblå= äldre

4 Deltagare i de svenska ULF-undersökningarna. Andel som spelar instrument minst en gång i veckan. Män Ljusblå= unga, Mörkblå= äldre

5 Deltagare i de svenska ULF-undersökningarna. Deltagare som spelar instrument minst en gång i veckan. Kvinnor Ljusblå= unga, Mörkblå= äldre

6 20 september 20166 Vårt biologiska program

7

8

9

10 20 september 201610 Passiv lyssning på rytmer aktiverar hjärnans premotoriska områden

11 20 september 201611 Medelvärden för trött-energisk (ju högre värde desto mera energisk) före och efter sånglektion Grape, Sandgren, Hansson, Ericson, Theorell. Integr. Physiol. Behav. Sci. 2003 Amatörer 5.2 - 7.2 Professionella 5.9 - 7.4 Tidseffekt statistiskt (p=0.03), båda grupperna förbättrades men ingen gruppskillnad

12

13 Pigghetseffekter (ändring i VAS trött/pigg, skalan 10 cm lång) av olika kulturella arrangemang på jobbet MedeländringSpridning (SD) i ändringen Interaktiv teater 12.762.13 Interaktiv enmansteater 22.621.90 ”Music hall”2.421.75 Skotsk dans/musik2.382.08 Teater2.071.81 Popgrupp2.062.05 Konstlotteri1.731.54 Blåsargrupp1.712.18 Jazzgrupp1.671.54 Kammarmusik1.652.37 Kinesisk teater1.102.72 Modern balett1.052.42 Film0.542.23

14 Statistisk skyddseffekt (lineära regressionskoefficienter i multivariat analys) av kulturella aktiviteter på jobbet (skala 0-3) i förhållande till poäng i emotionell utmattning (MBI) i slosh År200620082010 Antal5000 9500 8700 a. justerat för kön, ålder och inkomst 0.61***0.68***0.58*** b. som a. men även justerat för ”lyssnande chef” 0.30*** 0.44*** 0.27*** c. som b. men även 0.22(*) 0.27** 0.09 justerat för krav och kontroll i arbetet ENKLARE UTTRYCKT: JU OFTARE DE HADE KULTURELLA AKTIVITETER ORGANISERADE GENOM JOBBET, DESTO MINDRE EMOTIONELLT UTMATTADE VAR DE!. TYDLIGASTE EFFEKTEN SYNTES NÄR ”HJULEN RULLADE SOM BÄST” OCH ARBETSLÖSHETEN VAR SOM MINST MANUS STRESSFORSKNINGSINSTITUTET, THEORELL OCH ANDRA 2011

15 20 september 201615 Medelvärde (visuell analogskala, VAS) för ledsen- glad (från 1 till 10, ju gladare desto högre värde) före och efter sånglektionen Amatörer 7.0 - 9.1 Professionella 7.0 - 7.0 Statistisk tvåvägs- interaktion, p=0.045 Grape, Sandgren, Hansson, Ericson, Theorell. Integr. Physiol. Behav. Sci. 2003

16 20 september 201616 Motsvarande för spänd-avspänd (ju högre värde desto mera avspänd) Amatörer 6.1-8.2 Professionella 4.9-8.3 Statistisk tidseffekt (p=0.004) men ingen gruppskillnad

17 20 september 201617 Biologiska observationer under sånglektionen Ökning av plasmakoncentrationen av oxytocin (p= 0.009), ingen gruppskillnad Blodkoncentration av immunmarkören TNF-alpha steg hos de professionella och minskade hos amatörerna (statistisk interaktion grupp*tid p=0.045) Liknande tendens för stresshormonet kortisol (interation p=0.063)

18

19

20 20 september 201620 Maximum-, medel- och minumumpuls under sångexperimentet för en kvinna ur gruppen professionella sångare.

21 20 september 201621 Maximum- medel- och minimumpuls under sångexperimentet för en man ur gruppen professionella sångare.

22 20 september 201622 Maximum-, medel- och minimumpuls under sångexperimentet för en kvinna ur gruppen hobbysångare.

23 20 september 201623 Maximum-, medel- och minimumpuls under sångexperimentet för en man ur gruppen hobbysångare.

24 20 september 201624 Tot-pow, LF-pow och HF-pow (skala: 0–4700 msec 2 ) samt LF/HF (skala: 0–20) under sångexperimentet för en kvinna ur gruppen professionella sångare.

25 20 september 201625 Tot-pow, LF-pow och HF-pow (skala: 0–4700 msec 2 ) samt LF/HF (skala: 0–20) under sångexperimentet för en man ur gruppen professionella sångare.

26 20 september 201626 Tot-pow, LF-pow och HF-pow (skala: 0–4700 msec 2 ) samt LF/HF (skala: 0-20) under sångexperimentet för en kvinna ur gruppen hobbysångare.

27 20 september 201627 Tot-pow, LF-pow och HF-pow (skala: 0–4700 msec 2 ) samt LF/HF (skala: 0–20) under sångexperimentet för en man ur gruppen hobbysångare.

28 20 september 201628 Fortsatt om de biologiska effekterna av sånglektionen De professionella ökade sin hjärtfrekvensvariabilitet under sitt sjungande men inget sådant sågs hos amatörerna. Detta kan ses som tecken på att de professionella hade bättre samarbete mellan andning och hjärtverksamhet (statistisk interaktion p=0.02-0.04)

29 Medelvärden för salivtestosteron i körgrupp och samtalsgrupp IBS-patienter, slumpvalda till att antingen vara i kör eller i samtalsgrupp. För varje individ och mätdygn visar punkten ett medelvärde av geometriska medelvärden av sex mätningar från morgon till kväll. Före start, efter sex månader, efter nio månader och efter 12 månader Grape, Wikström, Ekman, Hasson and Theorell Psychother Psychosom 2010

30 Bild 30

31 20 september 201631 Konarski

32 20 september 201632 Log ratio follow-up/initial afternoon saliva cortisol Afternoon saliva cortisol follow-up patterns

33 Psychother Psychosom 2011;80:78–87 DOI: 10.1159/000321557 Health Effects on Leaders and Co-Workers of an Art-Based Leadership Development Program Julia Romanowska a, b Gerry Larsson c Maria Eriksson b Britt-Maj Wikström a, d Hugo Westerlund b Töres Theorell a, b a Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, b Stress Research Institute, Stockholm University, c Department of Leadership and Management, Swedish National Defence College, Stockholm, Sweden, and d Akershus University College, Faculty of Health, Nutrition and Management, Oslo, Norway

34 Two alternatives of leader education Schibbolet Classical psychosocial educ Julia Romanowska Projekt KULT 2009 03 30Stressforskningsinstitutet

35 Morning plasma cortisol nmol/l in the two groups p=0.59 participants and subordinates, p=0.72 subordinates only

36 DHEA-s micromol/l on three occasions in the two groups p=0.003 participants and subordinates together, p=0.027 subordinates only

37 Total ”mental score” (sleep disturbance, emotional exhaustion, depressive symptoms) in the two groups p=0.014 participants and subordinates, p=0.028 subordinates only

38 Means for ”covert” coping in the two groups in the Schibbolet study (managers and employees together) Two-way ANCOVA p=0.007, p=0.02 for employees only

39 Mean scores for performance based self esteem in the two study groups (Two-way ANCOVA p=0.005 for managers and employees together, p=0.02 for employees only)

40

41 Effects of music on patients undergoing a C-clamp procedure after percutaneous coronary interventions. Chan MF, et al J Adv Nurs. 2006 Mar;53(6):669-79. A study to determine the effect of music on physiological parameters and level of pain in patients undergoing application of a C-clamp after percutaneous coronary intervention Randomized controlled study. Forty-three people (20 experimental and 23 control) were recruited. In the music group, there were statistically significantly more reductions (P=0.001) in heart rate, respiratory rate, and oxygen saturation than in the control participants at 45 minutes. In the music group, statistically significant reductions (P=0.001) in systolic blood pressure, heart rate, respiratory rate and oxygen saturation were found at the four time points, but not in the control group. Statistically significant differences in pain scores were found at 45 minutes for participants in the music group compared with the control group (P=0.003). Participants in the control group showed statistically significant increases in pain at 45 minutes compared with baseline (P<0.001).

42 Relaxation and music reduce pain following intestinal surgery (Good M et al). Res Nurs Health. 2005 Jun;28(3):240-51. Relaxation, chosen music, and their combination, were tested for pain relief following intestinal (INT) surgery in a randomized clinical trial. The 167 patients were randomly assigned to one of these three intervention groups or control and were tested during ambulation and rest on postoperative days 1 and 2. Pain sensation and distress were measured with visual analog scales (VAS). Multivariate analysis of covariance showed significantly less post-test pain in the intervention groups than in the control group on both days after rest and at three of six ambulation post-tests (p =.024-.001), resulting in 16-40% less pain. These interventions are recommended along with analgesics for greater postoperative relief without additional side effects

43 Alteration of gastric myoelectrical and autonomic activities with audio stimulation in healthy humans (Chen DD et al) Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):814-21. The study was performed in 10 fasted healthy volunteers and included 30 min at baseline, 30 min of classical music via headphones and 30 min of loud household noises via headphones. The electrogastrogram (EGG) readings were recorded simultaneously with the electrocardiogram (ECG) recording. RESULTS: Both classical music and noise altered the regularity of gastric slow waves. The percentage of normal waves was reduced during music and during noise. The reduction was attributed to a significant increase in bradygastria with the music and a significant increase in arrhythmia with the noise. The dominant frequency and power of the EGG were, however, not altered with either music or noise. Neither music nor noise had any effect on the autonomic function assessed by the heart rate variability.

44 Olika effekter av glad och ångestväckande musik på vasoreaktivitet hos endotelceller (cellerna på insidan av pulsåderväggarna) MICHAEL MILLER, MD, C. CHARLES MANGANO, BA, RDMS, VALERIE BEACH, RN, WILLEM J. KOP, PHD, AND ROBERT A. VOGEL, MD Psychosomatic Medicine 72:354-356, 2010 Endotelfunktion mättes genom att man stängde av blodflödet i underarmen och sedan släppte på det - vid god endotelfunktion blir blodflödet större när man släpper avstängningen. När man lyssnade på glad musik ökade endotelfunktionen medan den ångestväckande musiken ledde till minskat blodflöde vid återhämtningen.

45 Overture for growth hormone: Requiem for interleukin-6? Conrad C et al Critical Care Medicine 35: 2709-2713, 2007 Ten critically ill patients. Mechanisms of relaxation when patients listened to a special selection of slow movements of Mozart´s piano sonatas. HRV, EEG, stress hormones and cytokines plus level of sedation. During music sedation growth hormone increased and IL-6 and epinephrine decreased


Ladda ner ppt "Noter om musik och hälsa. Karolinska Inst University Press Stockholm 2009 Kan köpas genom vanliga bokhandeln Ca 120."

Liknande presentationer


Google-annonser