Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Giglio MD, PhD Sektionen för farmakologi/onkologi 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Giglio MD, PhD Sektionen för farmakologi/onkologi 2016."— Presentationens avskrift:

1 Daniel Giglio MD, PhD Sektionen för farmakologi/onkologi 2016

2

3 Över 50000 nya fall/år i Sverige En av tre drabbas Ca hälften botas Ålderssjukdom

4 Klinisk undersökning Röntgenundersökning/Ultraljudsundersökning Invasiva undersökningar (endoskopier) Operation Biopsering Blodprover

5 SYMPTOM Ålder? Hereditet? Riskfaktorer? Flera symptom från samma organ? Duration? Intensitet? Symptom talande för avancerad sjukdom?

6 Primärtumör eller metastas? Spridning? Patientens ålder? Patientens allmäntillstånd och övriga sjukdomar?

7 Vanligaste symptom från cancer? Nyuppkommen resistens (knöl) Ändrad fysiologisk funktion Hosta Blödning Feber Viktnedgång En-passant fynd (Smärta)

8 Prostatacancer Bröstcancer Kolorektal cancer Lungcancer Malignt melanom Urinblåsecancer

9 Vanligaste cancerformen Incidens: 10 000 fall/år Relativ 5-årsöverlevnad: 92 % Relativ 10-årsöverlevnad ca 83 % Ändrat miktionsmönster/svagare urinstråle Prostataspecifikt antigen (PSA)

10 Operation Strålbehandling (extern och lokal) Antihormonell behandling Cytostatika

11 Knöl i bröstet Incidens ca 8000 fall/år; 45 män Relativ 5-årsöverlevnad: 90 % Relativ 10-årsöverlevnad 84 % Mammografi

12 Operation Strålbehandling Antihormonell behandling Cytostatika

13 Incidens ca 6000 fall/år Relativ 5-årsöverlevnad: 65 % Relativ 10-årsöverlevnad 60 % Ändrad tarmfunktion Blod i avföringen Viktnedgång

14 Incidens ca 3500 fall/år Relativ 5-årsöverlevnad: ca 15 % Relativ 10-årsöverlevnad ca 10 % Ofta symptomlös i tidigt skede Hosta (blodhosta) Lunginflammation Dyspné Heshet Viktnedgång

15 Incidens ca 3300 fall/år Ökad risk ju äldre vi blir Relativ 5-årsöverlevnad: ca 90 % Relativ 10-årsöverlevnad ca 85 % A: assymetry B: border irregularity C: color D: diameter

16 Incidens ca 3000/år Relativ 5-årsöverlevnad: 70 % Relativ 10-årsöverlevnad 65 % Blod i urinen Ändrat vattenkastningsmönster Upprepade ”urinvägsinfektioner”

17 Rökning Alkohol Fetma UV-ljus Heredititet

18 Syftet med operationen är: 1) Att ta bort all makro- och mikroskopisk tumörbörda 2) Att minska symptom från tumör/minska risk för framtida komplikationer 3) Att förlänga livet 4) Att få diagnos (biopsi)

19 Cytostatika Antikropssbe handling/Tyro sinkinas- hämmare Antihormonell behandling Radioisotoper Strål- behandling Immunterapi

20 Många gånger används kombinationer av cytostatika Ibland i kombination med radioterapi Cykler av cytostatika vart 1-4 vecka Biverkningar uppkomna av behandlingen kan leda till regimbyte eller inhibering av behandling Regelbundna utvärderingar av behandlingar

21 -Alkylerare och platinaföreningar Komplexbinder med DNA -Antimetaboliter: 5-Fluorouracil (5FU Interfererar med syntes av DNA eller RNA) - Topoisomerashämmare: Doxorubicin Stör nukleinsyntesen - Antitumorala antibiotika: Doxorubicin - Mitoshämmare: Vinorelbine Binder till mikrotubulärprotein och stör mitosen

22 Cisplatin Carboplatin Dacarbazine

23 Cisplatin Aktiv transport genom cellmembran (koppartransportör) Passiv transport genom cellmembran Komplexbinder 2 guaninbaser i följd på ena DNA-strängen Förlorar då kloridjonen i utbyte med kvävet på guanin Strukturella förändringar av DNA sker och aktivering av protein vilket leder till celldöd

24 Ex 5-FU Bygger in falska nukleosider i DNA vilket leder till att DNA-kedjan går av och cellen dör

25 Ex doxorubicin Inhiberar topoisomerase II-> dubbelsträngsbrott Påverkar histoner

26 Ex irinotecan-hämmar topoisomeras I Ex etoposid-hämmar topoisomeras II

27 Folsyra Platina Metotrexat Mitokondrie Cellkärna Topoisomeras II Etoposid Platina Bleomycin U T Fluorouracil Cyklofosfamid 27

28 Ex docetaxel

29 Vinorelbine, docetaxel, paclitaxel MITOS 29

30 Benmärgshämning -Leukopeni -Anemi -Trombocytopeni Illamående/kräkningar Biverkningar från magtarmkanalen Trötthet Hårförlust

31 Antikroppar riktade mot receptorer Ex EGFR, HER2 (Trastuzumab; Herceptin), VEGFR Hämmare av tyrosinkinaser Ex. imatinib (Glivec)

32

33 Bröstcancer Aromatasinhibitorer (letrozol; Femar; minskar östrogensyntesen) Antiöstrogener (tamoxifen; Nolvadex) GNRH-analog (Goserelin; Zoladex; försätter den premenopausala kvinnan i menopaus) Trastuzumab (antikropp riktad mot HER2) Prostatacancer GNRH-analog (Goserelin; Zoladex) GNRH-antagonist (Degarelix, Firmagon) Antiandrogen (bikalutamid) Abiraterone: hämmar CYP17 viktigt enzym i testosteronsyntesen Kastration

34

35 Terapi riktad att stimulera eller stärka immunförsvaret att slå ut cancern Immune checkpoints Två huvudsakliga grupper 1) Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen- 4(CTLA4)-riktad behandling 2) Programmed-death-1 (PD1)/Programmed-death-1 ligand (PDL1)-riktad behandling

36 T-cell Antigen- presenting cell B7 CD28 CTLA4 B7 TCRMHC Ag T- cell Ex: Ipilimumab Tremelimumab CTLA4-antikropp

37 Tumour cell T-cell receptor PD-1 PD-L1 Antigen PD1/PDL1 inhibitor Ex: Nivolumab Pembrolizumab

38 Diarré Utslag Autoimmuna tillstånd som hepatit, pneumonit, tyreoidit och hypofysit

39 Riktat mot primärtumör eller metastaser -Botande -Smärtlindrande -Preventiv -Livsförlängande Biverkningar beror på att det i dagsläget inte går att fullt och hållet få stråldosen endast i tumörområdet utan normalvävnad får också del av dosen.

40

41 Patient Kuration Frisk Död Tidig palliation Sen palliation

42 Analgetika Adekvat näringstillförsel Antiemetika Medel mot förstoppning/diarré Ångestdämpande/antidepressiva Sociala insatser Stöd av psykolog/kurator

43 En tumör hos en individ skiljer sig genetiskt från en annan individs tumör Primärtumör och metastas skiljer sig ofta genetiskt från varandra En metastas skiljer sig ofta genetiskt från en annan metastas genetiskt Tumörcellen hittar nya sätt att överleva Cytostatikaresistens Minskad strålkänslighet

44 Ångest Ilska (och/eller skuldkänslor): Mot sig själv ”Jag skulle sökt tidigare”, ”Jag vet att man inte ska röka” Mot läkaren: Den läkare som givit beskedet eller den som enligt patienten ej tagit symptomen på allvar Mot övre makter: ”Varför jag?”, ”Jag har redan varit med om tillräckligt mycket elände i livet”, ”Jag som aldrig…” Rättvisepatos Försvarsmekanismer Psykiska reaktioner kan variera under sjukdomens förlopp

45 Ordet cancer är mycket värdeladdat Kurabiliteten är mycket varierande Vad vill patienten veta? Vad vill anhöriga veta? Vad vet läkaren?

46 Identifiera riskfaktorer Preventivt arbete Finna sensitiva och specifika test/undersökningar Innan Sjukdom Under Sjukdom Förbättra prediktiva verktyg Förbättrad kurativ behandling Förbättra Palliativ behandling Efter Sjukdom Förbättra detektion och behandling av långtidsbiverkningar av behandling hos kurerade patienter

47 Tack!


Ladda ner ppt "Daniel Giglio MD, PhD Sektionen för farmakologi/onkologi 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser