Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sist. anm. dag sommarkurser: 15 mars höstterminens kurser: 15 april Information om fortsatta studier på Kandidatprogrammen i biologi, och molekylärbiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sist. anm. dag sommarkurser: 15 mars höstterminens kurser: 15 april Information om fortsatta studier på Kandidatprogrammen i biologi, och molekylärbiologi."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Sist. anm. dag sommarkurser: 15 mars höstterminens kurser: 15 april Information om fortsatta studier på Kandidatprogrammen i biologi, och molekylärbiologi www.science.gu.se/biologi

2 www.gu.se UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL Termin 1 och 2 Termin 3 Termin 5 och 6 BIOLOGI/MOLEKYLÄRBIOLOGI BIO900-BIO915 BASKURSER I BIOLOGI/MOLEKYLÄRBIOLOGI BIO920 Biodiversitet och systematik 15 hp NTH001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap 7,5 hp BIO172 Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalys 7,5 hp FÖRDJUPNINGSKURSER + EXAMENSKURS www.biology.gu.se HUR ANMÄLER JAG MIG I FORTSÄTTNINGEN? www.science.gu.se/biologi Termin 4 Antingen: KEM011 och KEM021 Grundläggande kemi 1 och 2, 30 hp Eller: Geovetenskap 15 hp, GIS 7,5 hp och BIO173 Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalys 7,5 hp Sommarkurser BIO145 Baskurs i floristik och faunistik 7,5 hp BIO266 Marin biodiversitet 15 hp

3 www.gu.se www.biology.gu.se Valfria studier under årskurs 3 Fördjupningskurser i biologi (förkunskapskrav: Godkända baskurser) (http://www.science.gu.se/utbildning/biologi/kurser/fordjupningskurser/)http://www.science.gu.se/utbildning/biologi/kurser/fordjupningskurser/ Kurser i andra ämnen/biologikurser vid andra universitet https://www.antagning.se/se/start Examenskurs i biologi (15 eller 30 hp) http://www.science.gu.se/utbildning/biologi/kurser/examenskurser/ www.science.gu.se/biologi

4 www.gu.se www.biology.gu.se Examenskurser * Förkunskapskrav till examenskurs på grundnivå: Godkända baskurser samt genomgången fördjupningskurs 15 hp inom samma ämnesområde som examensarbetet. För att vara behörig till examenskurs på avancerad nivå krävs även godkänd fördjupningskurs samt genomgången examenskurs på grundnivå. * Ta kontakt med kursledare om möjliga projekt * Vad innebär ett examensarbete? - ENSKILT ARBETE UNDER HANDLEDNING - DELTA I SEMINARIER - DISPONERA TIDEN - REDOVISNING UPPSATS/MUNTLIGT FRAMFÖRANDE * Utanför institutionen - EX FÖRETAG/MYNDIGHETER/ÖVRIGA FAKULTETER/UTOMLANDS - PROJEKTET MÅSTE GODKÄNNAS AV KURSLEDARE FÖR EXAMENSKURSEN www.science.gu.se/biologi

5 www.gu.se www.biology.gu.se Examenskrav Naturvetenskaplig kandidatexamen Exakt 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i huvudämnet: Grundkurs+fördjupningskurs + examenskurs på minst 15 hp. De resterande 90 högskolepoängen består av valfria kurser. Naturvetenskaplig mastersexamen Bygger på en tidigare kandidatexamen (180 hp). Masterexamen ska bestå av exakt 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng i huvudämnet på avancerad nivå inklusive ett examensarbete i huvudämnet på (30, 45 eller 60 hp). Slutligen 30 hp ska vara på avancerad nivå i valfritt ämne och 30 hp kan vara i valfritt ämne på grundläggande nivå. www.science.gu.se/biologi

6 www.gu.se www.biology.gu.se Påbyggnadsutbildning Påbyggnadsutbildningar. Masterprogram som ges vid den naturvetenskapliga fakulteten: Atmosfärsvetenskap, Biologi, Biodiversitet och systematik, Ekotoxikologi, Genomik och systembiologi, Miljövetenskap, Marina vetenskaper, Miljö och hälsoskydd samt Molekylärbiologi. http://www.science.gu.se/utbildning/masterprogram/program/ Inom övriga fakulteter finns bla följande program: Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp (ger lärarbehörighet) Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter/offentlig förvaltning, 120 hp Evidensbasering: praktik, teori, kontext, magister/masterprogram 60/120hp Master in Communication 60/120 hp Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship 120 hp Master Programme in Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine 120hp www.science.gu.se/biologi

7 www.gu.se www.biology.gu.se Stipendier Donationsstipendier Donationsstipendier kan sökas om du har läst minst två terminer och klarat minst 60 högskolepoäng vid Göteborgs universitet. Sista ansökningsdag är 30 juni varje år. Ansökan via webben: https://stipendium.sahlgrenska.gu.se/https://stipendium.sahlgrenska.gu.se/ Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens stipendier http://www.hvitfeldtskastiftelsen.se/ Sista ansökningsdag är i början av oktober varje år www.science.gu.se/biologi

8 www.gu.se www.biology.gu.se Jobb- Platsannonser Information på biologis hemsida över möjliga arbetsgivare efter att utbildningen är slutförd. http://www.science.gu.se/utbildning/biologi/arbetsmarknad/ Arbetsförmedlingens hemsida: http://platsbanken.arbetsformedlingen.se/ http://platsbanken.arbetsformedlingen.se/ Exempel på jobb hittade idag: 1 Föreståndare Naturrum Getterön 7 Fältarbetare inom skog Skogstyrelsen 3 Naturvårdsförvaltare 1 Limnolog 1 Marinbiolog 1 Doktorand i bioteknologi 1 Sales representative BD Medical www.science.gu.se/biologi

9 www.gu.se www.biology.gu.se Jobb- vad ökar möjligheten att få jobb? * Ta reda på vilka kunskaper/färdigheter som efterfrågas på de arbetsplatser som du vill söka dig till (tex i platsannonser) * Kontakter- Nätverka i facebook/ linkedin med andra biologer * Erfarenhet- gör gärna praktik (Verksamhetsförlagt projekt) under utbildningen. Sommarjobb är en annan viktig kontaktväg * Var beredd på att du kanske inte hittar drömjobbet med en gång när du är klar med din utbildning men att du genom olika projekt/kortare anställningar ökar din erfarenhet och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. * Ta hjälp av karriärcentrum vid Göteborgs universitet, de hjälper till med: Karriärvägledning och samtal, CV-granskning, Jobbsökarseminarier Jobbsökarplanen (workshops), Träningsintervjuer, Arbetsgivarträffar Studiebesök på arbetsplatser * Utlandstudier www.science.gu.se/biologi

10 www.gu.se NORDPLUS / NORDLYS – Island, Norge (Bergen, Trondheim, Svalbard), Danmark (Århus), Finland (Helsingfors, Åbo) ERASMUS – Frankrike, Italien, Spanien, Polen, Lettland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland Resten av världen – t.ex. Australien, USA, Kanada Singapore, Japan, Kina, Sydafrika, Tanzania, Uruguay, Chile Stora möjligheter till att plugga utomlands www.biology.gu.sewww.science.gu.se/biologi

11 www.gu.se e-mail: education@biology.gu.se Hemsida: www.science.gu.se/biologi Kontakta oss! www.biology.gu.se Kansliet för biologiutbildning Besöksadress: Medicinaregatan 18 Telefon: kansli: 031-786 2521 studievägledare: 031-786 2524/2526 www.science.gu.se/biologi


Ladda ner ppt "Sist. anm. dag sommarkurser: 15 mars höstterminens kurser: 15 april Information om fortsatta studier på Kandidatprogrammen i biologi, och molekylärbiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser