Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 2, s. 73-116 PDD. Vad finns i processerna då? (s.9 & 14) Planning Concept development Concept development System-level design Detail design.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 2, s. 73-116 PDD. Vad finns i processerna då? (s.9 & 14) Planning Concept development Concept development System-level design Detail design."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 2, s. 73-116 PDD

2 Vad finns i processerna då? (s.9 & 14) Planning Concept development Concept development System-level design Detail design Testing & refinement Production Ramp-up Product planning Identifying customer need Product specification Concept generation Concept selection Concept testing Development methods

3 Konceptutvecklingsprocessen Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan

4 Vem ska köpa och/eller använda produkten?

5 Kund/användarfokus!

6

7 Exempel på metoder i produktutveckling… Kravspecifikation: vad vi kräver att produkten skall uppfylla Funktionsanalys: vilka funktioner skall produkten ha QFD: översätta kundkrav till produktegenskaper uttryckta i tekniskt mätbara termer Idégenerering/Brainstorm: hitta på idéer till lösningar Konceptutvärdering: att välja lämplig lösning FMEA: att innan produktionsstart upptäcka var fel skulle kunna uppstå

8 Tre centrala metoder att använda i processen QFD Kravspecifikation (PDS) Funktionsanalys Kundkrav Tekniska krav Jämförelse av krav Jämförelse av koncept Kundkrav Tekniska krav Funktionsanalys Tekniska krav

9 Planning Concept development System-level design Detail design Testing & refinement Production Ramp-up Product specification Vad finns i processerna då? (s.9 & 14) Product planning Identifying customer need Concept generation Concept selection Concept testing Development methods

10 Concept Development Process Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan Target Specs Based on customer needs and benchmarking Final Specs Based on selected concept, feasibility, models, testing, and trade-offs

11 Exempel Kundkrav, egenskaper, målvärden Kundönskemål/krav på en bil kan vara: – Snabb – Rymlig Vad innebär snabb och rymlig? – Snabb betyder för en del att har hög maxhastighet, för andra att den accelererar snabbt. Maxhastigheten 190 km/h är mycket för vissa medan andra tycker att det inte är en snabb bil utan en snabb bil skall klara minst 250 km/h. – Accelerationen 0-100 km/h på 10 sek är snabbt för vissa medan det inte är det för andra. – Rymlig: t.ex. att det finns plats för armbågarna vid förarplatsen, benutrymme för passagerare, stort bagageutrymme. Egenskaper som avgör om bilen betraktas som snabb och rymlig kan alltså vara: – Maxhastighet – Acceleration – Volym på bagageutrymme – Avstånd mellan dörrsidorna inne i bilen. – Avstånd mellan framsäte baksäte. Vilka värden skall vi sätta på dessa egenskaper för att tillfredsställa kundönskemålen/kraven? Målvärden (det man vill/skall uppnå) för en bil i mellanklass kan vara: – Maxhastighet: 210 km/h – Acceleration 0-100: 9 sek – Volym på bagageutrymme: 220 liter. – Avstånd dörrsidor: 1200 mm – Avstånd framsäte baksäte: 500 mm

12 Five Guidelines for Writing Needs Statements Guideline Customer StatementNeed Statement-WrongNeed Statement-Right What, Not How Specificity Positive Not Negative Attribute of the Product Avoid “Must” and “Should “Why don’t you put protective shields around the battery contacts?” “I drop my screwdriver all the time.” “It doesn’t matter if it’s raining, I still need to work outside on Saturdays.” “I’d like to charge my battery from my cigarette lighter.” “I hate it when I don’t know how much juice is left in the batteries of my cordless tools.” The screwdriver battery contacts are covered by a plastic sliding door. The screwdriver battery is protected from accidental shorting. The screwdriver is rugged.The screwdriver operates normally after repeated dropping. The screwdriver is not disabled by the rain. The screwdriver operates normally in the rain. An automobile cigarette lighter adapter can charge the screwdriver battery. The screwdriver battery can be charged from an automobile cigarette lighter. The screwdriver should provide an indication of the energy level of the battery. The screwdriver provides an indication of the energy level of the battery.

13 Övning: S kalare

14 Skalare: “Voice of the Customer” "Carrots and potatoes are very different." "I cut myself with this one." "I just leave the skin on." "I'm left-handed. I use a knife." "This one is fast, but it takes a lot off." "How do you peel a squash?" "Here's a rusty one." "This looked OK in the store."

15 Skalare översatt: “Key Customer Needs” 1.The peeler peels a variety of produce. 2.The peeler can be used ambidextrously. 3.The peeler creates minimal waste. 4.The peeler saves time. 5.The peeler is durable. 6.The peeler is easy to clean. 7.The peeler is safe to use and store. 8.The peeler is comfortable to use. 9.The peeler stays sharp or can be easily sharpened.

16 Exempel på innehåll i PDS 1. Marknadsbedömning 1.1 Vilka marknader skall produkten levereras till? 1.2 Vilka volymer blir aktuella? 1.3 Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få, dvs. hur länge skall försäljning pågå? 1.4 Vilken grad av standardisering blir aktuell och vilken kundanpassning? 1.5 Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter 2. Produktkrav 2.1 Marknadskrav omsatta till produktkrav ( exvis. erhållna ur QFD) Här kan ingå: prestandakrav, livslängdskrav, miljökrav(temp., fukt, smuts, ljud o.s.v.), tillförlitlighetskrav, designkrav (form, ergonomi och liknande), ytbehandling, ytstruktur 2.2 Lagstiftningskrav som skall beaktas 2.3 Standarder och normer som skall uppfyllas 2.4 Krav på certifiering, typgodkännande, typprovning och liknande 2.5 Kostnadsramar

17 3. Service och reservdelar 3.1 Krav på auktoriserade serviceverkstäder 3.2 Krav på reservdelshållning 4. Dokumentation 4.1 Hur skall tillverkningsunderlaget struktureras och dokumenteras; exvis. anpassning till ett speciellt datasystem. 4.2 Krav på skötsel- och serviceinstruktioner, bruksanvisning 4.3 Säkerhetsföreskrifter 4.4 Marknadsföringsdokumentation; kataloger, broschyrer och liknande. 5. Packning och emballage 6. Återvinning

18 Produktkrav, ett exempel: Mountain Bike Suspension Fork

19 Start with the Customer Needs

20 Establish Metrics and Units

21 Krav som bör ställas på kravspecifikationen ”Komplett”, täckande Kriterierna skall vara entydiga Kriterierna skall vara lösningsoberoende Kriterierna skall om möjligt vara mät- /kontrollerbara Skilja på krav och önskemål

22 Funktionsanalys Visar vad produkten skall ha för funktioner Frikopplat från: – Tekniska lösningar – Utseende M.h.a. en välgjord funktionsanalys kan man sedan ta fram lösningar till funktionerna

23 Funktioner Funktion: Anges med verb + substantiv Huvudfunktion = Produktens huvudsyfte Delfunktion (underfunktion) = Funktion som krävs för att uppfylla en högre funktion Stödfunktion (sub-funktion) = Funktion som stöder en överordnad funktion men är inte nödvändig Funktionsgräns = Gränser inom vilka funktionen finns (Sista steget i trädet. Nästa steg blir fysiskt föremål) OBS! - Funktion beskriver vad som skall åstadkommas men inte hur det tekniskt skall lösas.

24 Exempel Utrustning för att åstadkomma varmt kaffe (utgående från malt kaffe och kallt vatten) HUVUDFUNKTION – Åstadkomma varmt kaffe DELFUNKTIONER – Ta emot vatten – Hålla vatten – Värma vatten – Ta emot kaffepulver – Blanda kaffe och vatten – Avge varmt kaffe STÖDFUNKTIONER – Medge rengöring – Skydda brukare från skada – Kräva lite utrymme – Se ”tilltalande” ut

25 Funktionsträd I riktning mot huvudfunktionen får man svar på: ”Varför?” I riktning från huvudfunktionen får man svar på:”Hur?”

26 Funktionsanalys på bildörr

27 QFD: Kundcentrerad planering QFD = Quality Function Deployment: Metod för att kunna överföra kundernas önskemål och behov och till mätbara storheter ( ingenjörsspråket ) Kvalitet (kundtillfredsställelse): Produkts förmåga att tillgodose uttalade och underförstådda behov Viktigt att finna den kombination av egenskaper som ger störst kundtillfredsställelse

28 När lämpligt att använda QFD? QFD mest lämpligt vid marknadsdrivna projekt – Marknadsdrivet produktutvecklingsprojekt = Initierat av kunskap om marknadens behov – Teknologidrivet produktutvecklingsprojekt = Initierat av tekniska framsteg. Marknad ej medveten ännu När man har ”luddiga” krav – användarvänlig, säker, tillförlitlig etc.

29

30 QFD-exempel (cykelhandtag)

31 Genomförande av QFD 1.Studera den genomförda kundbehovsundersökningen. Analysera och ange behoven och önskemålen i kolumnen Kundönskemål på QFD-blanketten. 2.Vikta kundönskemålen efter lämplig skala t ex. 1 - 5, där fem är viktigast. 3.Finn eventuellt motsvarande funktion för kundönskemålen i Funktionsanalysen, Ange dessa i raden för Produktegenskaper. Tänk på att produktkraven skall vara mätbara. 4.Ange ett värde för hur starkt samband det finns mellan kundönskemål och produktegenskaper, kallas sambandsvärde. 5.Beräkna egenskapsvikten för varje funktion Egenskapsvikten visar vilken/vilka egenskaper som är viktigast och som därmed är viktigast att åstadkomma. 6.Bestäm preliminära målvärden för varje funktion med hänsyn taget till vad som sägs i Kravspecifikationen. 7.Gör en konkurrentanalys genom att jämföra hur väl den egna och andras produkter uppfyller kundönskemålen (Kundvärdering). 8.Gör en konkurrentanalys genom att jämföra hur väl den egna och andras produkter motsvarar de uppställda produktegenskaperna (Teknisk konkurrentstudie). 9.Tänk på att detta inte är en strikt vetenskaplig metod. Du kan behöva jämka dina värden mm vartefter du färdigställer QFDn

32 Hemuppgift: Kravspecifikation, QFD Titta på och undersök vad en kravspecifikation är! Gå igenom tutorial om QFD TILLSAMMANS! http://www.webducate.net/qfd/qfd-hoq-tutorial.swf

33


Ladda ner ppt "Föreläsning 2, s. 73-116 PDD. Vad finns i processerna då? (s.9 & 14) Planning Concept development Concept development System-level design Detail design."

Liknande presentationer


Google-annonser