Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsalas ledande bostadsbolag Välkomna!. Vi har inlett en spännande, men tuff resa Nöjdare kunder Ett Uppsalahem Ny position.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsalas ledande bostadsbolag Välkomna!. Vi har inlett en spännande, men tuff resa Nöjdare kunder Ett Uppsalahem Ny position."— Presentationens avskrift:

1 Uppsalas ledande bostadsbolag Välkomna!

2 Vi har inlett en spännande, men tuff resa Nöjdare kunder Ett Uppsalahem Ny position

3 Ett varumärke består av de samlade associationer som finns till ett företag, en organisation eller en produkt

4 FRÅNTILL Passa alla Information Hård fakta & praktiska lösningar Trygghetssökande & bekvämt Passa individer Kommunikation Känsla och upplevelse Nytänkande och ifrågasättande Hemlighetsfull - agerar i det tysta Stolt, tydlig & synlig Fokus på delarna Fokus på helheten

5 Position, vision, varumärkeslöfte och ledstjärnor

6

7 Varumärkesarbetet har gett resultat 1.Marknadsföring och media −Betydligt fler uppfattar marknadsföringen som positiv och man upplever att Uppsalahem omnämns mer positivt i media 2.Samhällsbyggaren −Uppsalahem upplevs i större utsträckning driva bostadsmarknaden, påverka den positivt och ligga i framkant 3.Förtroende och associationer −Uppsalahems upplevs av samtliga grupper som mer förtroendeingivande och de övergripande associationerna är mer positiva

8 Uppsalahem i siffror ÄgareUppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB Marknadsvärde 12,8 (11,4) mdkr Omsättning1 050 (999) mkr Resultat före skatt 130 (1 591)mkr Investeringar 993 (898) mkr varav nyproduktion 631 mkr och förnyelse 356 mkr Underhållskostnader 206 (176) mkr Efterfrågan 83 000 (75 000) registrerade bostadssökande i Uppsalahem AB varav 27 000 aktiva sökande och 73 000 registrerade bostadssökande i Studentstaden i Uppsala AB

9 Uppsalahems bostäder Antal bostäder 15 856 st varav 4 620 är studentbostäder (4 350 i Studentstaden AB) Antal lokaler 1 363 st, varav 250 verksamhetslokaler i Uppsalahem AB Antal påbörjade504 st bostäder 2012 Nyproduktion 493 st med start 2013

10 Två Torn är Uppsalas högsta bostadshus och mäter 33,6 meter På Uppsalahem arbetar 54 olika yrkeskategorier 720 personer ställer sig i vår intressebank varje månad

11 Marknaden i Uppsala Kalkylerat bostadsbestånd, SCB 2011

12 Mycket har hänt på kort tid ●Bygger flest hyresrätter i Sverige ●Stor fastighetsaffär 2011 ●Vinnare av Barnrättspriset 2012 ●Nominerad till Svenska Designpriset ●Årsredovisningen nominerad till Svenska Publishingpriset ●Varumärkesarbete ●Miljöcertifierade ●KO ●m.m.

13 Studentstaden Uppsalahem förvärvar Studentstaden av Rikshem (tidigare Dombron)

14 Ett förvärv i två steg ●2011 förvärvades 51 % av aktierna i Studentstaden, och Rikshem köpte samtidigt merparten av fastigheterna och bostäderna inom Uppsalahem Servicebostäder Ab samt ytterligare ca 1000 bostäder. ●2013 förvärvar Uppsalahem resterande 49 % av aktierna och blir ensam ägare till Studentstaden.

15 Uppsala växer så det knakar! Uppsalahem har sedan 1946 skapat totalt 20 000 nya hem till Uppsalaborna

16 I genomsnitt bygger Uppsalahem 115 m 2 nya bostäder om dagen

17 Aktuell nyproduktion ●Just nu: 1 134 hem plus 235 i förnyelse ●Under 2013 startar: 493 hem samt cirka 267 i förnyelse ●Under 2014 planeras: cirka 500 nya hem ●Under 2014-2020 planeras: 3 100 hem

18 Byggstarter 2008–2014 Antal bostäder

19 Ägardirektiv och intentionsavtal ●På affärsmässiga grunder försöka uppnå en nyproduktionsnivå på cirka 1600 - 2 000 bostäder under en fyraårsperiod.* ●Bidra till att omvandling av lägenheter kan ske ● Erbjuda 5 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på egen hand ●Delta aktivt i arbetet med stadsutveckling ●Stödja tillämpningen av ny energiteknik * Intentionsavtal tecknat med Uppsala kommun dec 2012

20 Frodeparken, Resecentrum 70 lägenheter1 – 5 rok ByggentreprenörSkanska Byggstart 2011Arkitekt: White Beräknad inflyttning: hösten 2013 Budget:233 800 000:-

21

22 Holmfrid - lågenergihus 2013 Holmfrid18 lgh ByggentreprenörJM ArkitektWerket InflyttningVåren 2013 Budget35 095 000

23 Blåsenhus 243 studentlgh ByggentreprenörNCC ArkitektSweco Infyttning2014-2016 Budget349 900 000

24 Blåsenhus 2012

25 Gammalt blir som nytt Vi förnyar totalt 4 000 hem byggda på 50-, 60- och 70-talen

26 Värdeår Uppsalahems bostäder Fastighetsförnyelse

27 ProjektStatusOmrådeAntal bostäder Kv. KällanPågåendeSala backe545 KvarngärdetPågåendeKvarngärdet425 Kåbo hus BPågåendeKåbo63 Totalt:1033

28 Fastighetsförnyelse ●Tekniska behov ●Skärpta samhällskrav −Energiförbrukning −Buller- och ljudkrav, −Brandkrav −Tillgänglighet −Miljökrav, sophantering −etc ● Förändrade behov och levnadsvanor −Tillgängliga bostäder för en åldrande befolkning ●4 000 bostäder inom en tioårsperiod

29 Uppsalas grönaste bostadsbolag

30 188 meter ventilationskanal rengjordes per dag 2012 Vi återvann 24 ton metall under 2012 – lika mycket som 21 nya bilkarosser

31 Vi har sparat 2 898 träd genom att samla in pappersförpackningar från våra bostadsområden

32 Vad händer 2013?

33 Inriktningsmål 2013 ●Uppsalahem erbjuder ett attraktivt boende med service i världsklass ●Uppsalahem bidrar till ett levande Uppsala ●Uppsalahem ska tjäna pengar idag och imorgon ●Uppsalahem har ett starkt varumärke och är en attraktiv arbetsgivare

34 Utblick 2013 ●Uppsalahem närmar sig tidpunkten för övertag av resterande del av Studentstaden ●Förnyelseprocesser i stora bostadsområden som Eriksberg och Gottsunda ●En fortsatt hög nyproduktionstakt som kräver finansiering och detaljplaner

35 Tack för idag! Mikael Rådegård 018-7273401 Mikael.radegard@uppsalahem.se


Ladda ner ppt "Uppsalas ledande bostadsbolag Välkomna!. Vi har inlett en spännande, men tuff resa Nöjdare kunder Ett Uppsalahem Ny position."

Liknande presentationer


Google-annonser