Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 Ledande aktör inom kommunikation och logistik i norra Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 Ledande aktör inom kommunikation och logistik i norra Europa."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 Ledande aktör inom kommunikation och logistik i norra Europa

2 Sid 2 Vision PostNord levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder  PostNord utvecklar genom ägarskap, partner-skap och samarbete starka och lönsamma internationella logistik- och informationslogistik- verksamheter  PostNord är en attraktiv och utvecklande arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare  PostNord är ett miljöriktigt val för kunderna Mission och vision Mission Med PostNord når man den man vill, i rätt tid, säkert och effektivt

3 Sid 3 Det här är PostNord Ledande aktör inom affärskommunikation i Norden Hela Danmarks och hela Sveriges post En av de största aktörerna på medie- marknaden i Norden Den starkaste affärspartnern för e-handel i Norden Ledande aktör inom logistik- tjänster till, från och inom Norden

4 Sid 4 Varumärken i koncernen Sverige Danmark Finland Övriga Norge

5 Sid 5 PostNord i siffror 40% av aktierna ägs av den danska staten, 60% av den svenska. Rösterna delas 50/50 42 mdr SEK i nettoomsättning Drygt 40 000 medarbetare 29 miljoner försändelser och 500 000 paket hanteras varje dygn Verksamhet i 12 länder i norra Europa

6 Sid 6 Här hittar du PostNord 12 000 brevbärare i Sverige och 11 000 i Danmark 4 400 paketutlämningsställen med generösa öppettider i Sverige, Danmark, Finland och Norge PostNord har cirka 1 600 postombud i Sverige och cirka 820 Posthuse, Postbutikker och butiker med postfunktion i Danmark

7 Sid 7 Våra affärsområden Breve Danmark Erbjuder fysiska och digitala brev-, direktreklam- och tidningstjänster, facility management-tjänster samt in- och utlämning av paket för den danska privatmarknaden. Meddelande Sverige Erbjuder fysiska och digitala brev-, direktreklam- och tidningstjänster samt in- och utlämning av paket för den svenska privatmarknaden. Informationslogistik Informationslogistik, med Strålfors, utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv affärskommunikation. Logistik Erbjuder tjänster inom paket, pall och styckegods samt inom bud, express, tredjepartslogistik, systemtransporter och partifrakt, med unik täckning genom sitt distributionsnät i hela regionen.

8 Sid 8 Marknader Kommunikationsmarknaden Hög förändringstakt och konkurrens Vikande volymer för traditionell post Nya lösningar kombinerar digitalt och fysiskt Logistikmarknaden Väntas växa de närmaste åren Stark konkurrens och hård prispress Konkurrenskraftigt erbjudande till, från och inom Norden E-handeln Spirande marknad i Norden Väntas växa snabbare än traditionell handel Brett utbud inom till exempel distribution, marknadskommunikation och intern logistik

9 Sid 9 Project and Portfolio Management Implementering av PRINCE2 på PostNord

10 Sid 10 Bakgrund och behov - Projektstyrningsmetod PostNord ska trots geografiskt och organisatorisk spridning verka som en koncern och behöver en gemensam projektstyrningsmetod till stöd för detta 1 1 Användningen av en utvecklingsmetod skild från projektstyrningsmetoden upplevs som alltför komplext, i den nya metoden integreras dessa 2 2 Användningen av en känd och erkänd extern metod minskar utvecklings och förvaltningskostnader och underlättar för konsulter och partners att snabbt komma igång med projektarbete 3 3 Ett färdigt utbildningsprogram med certifieringsmöjligheter minskar behovet av interna resurser för utveckling och genomförande av projektutbildning 4 4 Verksamheterna utanför Norden behöver mallar och riktlinjer på engelska 5 5

11 Sid 11 Bakgrund och behov – Projekt- och Portföljhanteringsverktyg PostNord har idag en för marknaden välutvecklad och framsynt effektuppföljning men saknar väl fungerande program- och portföljhanteringssystem till stöd för uppföljning, rapportering och prioritering av projekt och aktiviteter 1 1 Koncernens mer komplexa struktur och det ökade antalet projekt och aktiviteter gör det omöjligt att fortsätta den manuella hanteringen av rapporteringen och prognosarbetet 2 2 Analyser av portföljen för att undvika överlappningar och effektivisera resursanvändning är inte möjligt med befintliga metoder 3 3

12 Sid 12 Projektmål Upphandling och implementering av Projektstyrningsmetod och Projket- och Portföljhanteringsverktyg 1 1 En för PostNord gemensam Projektstyrningsmetod och till den knuten utbildning ska vara tillgänglig Q2 2012 2 2 Projektet ska under Q2 2012 tillgängliggöra ett Projekt- och Portföljhanteringsverktyg som kan användas till planeringen av Handlingsprogrammet 3 3 En förvaltningsorganisation för Projekt- och Portföljhanteringsverktyg samt Projektstyrningsmetod ska finnas på plats Q2 2012 4 4

13 Sid 13 Övergripande tidsplan Q2 2012 Q3 2011 Q4 2012 Q2 2011 Q1 2012 Utvärdering och offertupphandling Projektstyrningsmetod Implementeringsprojekt Utbildning i organisationen 1 1 2 2 3 3 Utvärdering och offertupphandling Projekt- och Portföljhanteringsverktyg Implementeringsprojekt Utbildning i organisationen 1 1 2 2 3 3

14 Sid 14 Utvärdering och offertupphandling  Sammanställning av PostNords behov gällande Projektstyrningsmetod respektive Projekt- och Portföljhanteringsverktyg  Kriterier för kvalificering och utvärdering med tillhörande vikter  Från long list till short list via benchmark och bedömning av känd marknadsinformation, rapporter från erkända analysföretag (inkl Gartner Group, Forrester Research och PA Consulting Group) samt projektdeltagarnas egna erfarenheter av verktyg och leverantörer.  Leverantörer bjöds in att lämna anbud.  Leverantörernas svar på PostNords kravspecifikation sammanställdes till ett samlat värde på Kravuppfyllnad  Efter varje leverantörspresentation, gjorde projektgruppens medlemmar en individuell, strukturerad, utvärdering av respektive leverantör och verktyg. Dessa utvärderingar sammanställdes till ett samlat värde på Projektgruppens bedömning  Projektgruppens föreslog att gå vidare med PRINCE2 och leverantören Metier respektive Antura Projects och leverantören Antura  Styrgruppen beslutar att gå vidare med PRINCE2 och Antura Projects och uppdrar åt projektet att förhandla med leverantörna Metier och Antura

15 Sid 15 Vad levererar Metier Implementeringsstöd och införande av en för PostNord- koncernen skräddarsydd projektstyrningsmodell baserad på PRINCE2 En för PostNord-koncernen skräddarsydd metodportal för projekt Ett till PostNord-koncernen anpassat utbildningsprogram och utbildningsprotal till stöd för implementeringen av projektstyrningsmodellen 1 1 2 2 3 3

16 Vad är status nu? Leveransområde Status  PostNord modell som baseras på PRINCE2 är framtagen, tre olika lifescycles (enkel, normal och komplex)  Den nya modellen är även integrerad med PostNords Utvecklings Metodik  Referensgrupper arbetar  PostNord modell som baseras på PRINCE2 är framtagen, tre olika lifescycles (enkel, normal och komplex)  Den nya modellen är även integrerad med PostNords Utvecklings Metodik  Referensgrupper arbetar  Metodportal iteration 2 utvecklad och under test  Koppling mellan metodportal och Antura Projects utvecklas  Metodportal iteration 2 utvecklad och under test  Koppling mellan metodportal och Antura Projects utvecklas  Utbildningsprogram klart  PostNord e-moduler under utveckling  Utbildningsprogram klart  PostNord e-moduler under utveckling Projektstyrnings- metod Metodportal Utbildnings- program Sid 16

17 Metodportal och utbildningsportal Metodportal Utbildningsportal  I Metodportalen presenteras PostNord:s projektmodeller i ett grafiskt gränssnitt.  Gränssnittet används för navigering och ger åtkomst till detaljerad information om varje del i Modellen.  Den detaljerade informationen inkluderar beskrivningar, riktlinjer, mallar etc. samt länkar till PRINCE2- innehållet.  Utbildningsportalen innehåller:  Presentation av utbildningarna och anmälning till dessa.  En överblick av personliga utbildningsvägar  E-learning kurser och bibliotek med artiklar och beskrivning av Best Management Practicies. Sid 17

18 Utbildningsprogram Sid 18

19 Tack!


Ladda ner ppt "Sid 1 Ledande aktör inom kommunikation och logistik i norra Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser