Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Prevas GCM infomöte 20160119  Information om Prevas GCM  Vad innebär GDSN Major Release 3.1  Hur kan användarna förbereda sig inför Major Release.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Prevas GCM infomöte 20160119  Information om Prevas GCM  Vad innebär GDSN Major Release 3.1  Hur kan användarna förbereda sig inför Major Release."— Presentationens avskrift:

1

2 Agenda Prevas GCM infomöte 20160119  Information om Prevas GCM  Vad innebär GDSN Major Release 3.1  Hur kan användarna förbereda sig inför Major Release - Prevas tips, nyhetsbrev etc. - GS1:s dokumentation och information

3 Beskrivning av Prevas GCM  Prevas GCM är en webbaserad tjänst där leverantörer registrerar, underhåller och sänder artikelinformation elektroniskt till köpare inom dagligvaruhandeln  Med hjälp av Prevas GCM går det att skicka elektronisk artikelinformation till alla som är anslutna till GS1 Validoo Item som mottagare  Prevas GCM används av ca 150 företag (bl.a. Arla Foods, Procter & Gamble, Unilever, Semper, Mondelez)

4 Prevas GCM - tjänster  Registrera och skicka artikelinformation till mottagare via Validoo Item  Skicka artikelinformation från olika avsändar GLN  Skicka artikelinformation till DABAS, inklusive DABAS specifika produktgruppsindelning  Registreringshjälp  Excel rapport på all artikelinformation via Prevas GCM support

5 Integrationer - kundanpassningar  Automatisk inläsning av artikelinformation i Prevas GCM från användarens eget system (via Excel, XML, txt etc) Prevas GCM Affärssystem System 2 AnvändarePrevas System 1

6 Varför behövs en Major Release? Idag finns över 17 miljoner unika artiklar registrerade i Global Registry – och det ökar Mer än 36.000 företag i över 150 länder använder GDSN Fler branscher än detaljhandeln har börjat använda och intressera sig GS1- standarden och lösningarna för artikelinformation. Tex Hälso & Sjukvård, Bygg & VVS mfl. Detta har skapat en tröghet när det gäller vidareutvecklingen av standarden och en ineffektiv förändringsprocess. Därför beslutades 2011 att dagens standard och datamodell för artikelinformation måste göras om från grunden och styckas upp i olika moduler som för sig eller i olika konstellationer kan vara branschspecifika. 2014 beslutade GDSN user group datum för Major Release genomförande: –6-11/5 2016. I drift from 12/5 2016.

7 Vilka berörs externt? Systemleverantörer –Anpassa system efter nya datamodellen Mottagare –Anpassa system efter den nya datamodellen Övriga Systemägare –Anpassa system efter den nya datamodellen Användarna –Nya attribut ny logik.

8 Förväntade effekter med Major Release 3.1 Styrkan i Major Release kan sammanfattas i att: –anpassningar baserade på affärsbehov, lagkrav och regleringar kommer gå snabbare att införa och genomföra än idag. –På grund av hur datamodellen i Major Release är utformad kommer de flesta ändringar inte kräva produktionssättning utan endast enkel konfiguration av valideringsregler vilket innebär kostnadsbesparing. –kostnadsbesparing uppstår också i och med att deltagandet i arbetsgrupperna kommer bli mer effektivt. –Möjliggör att nya branscher kan börja använda GDSN i en högre takt än vad som är fallet idag.

9 Kontext och moduler

10 Förändringar för termer http://www.gs1.se/globalassets/artikelinformation/attribute-change-log-2.8.5-3.1-version-b.pdf

11 Exempel på förändringar Datum ändras till Tidpunkt T0004 Första giltighetsdatum T3806 Första giltighetstidpunkt Temperatur T0162 Maximum förvaringstemperatur T3796 Maximum temperatur + T3822 Typ av temperaturangivelse, kod (kodvärde för förvaring STORAGE_HANDLING ) Kodlistor ändras – nya/borttagna kodvärden Märkning T4029 Miljömärkning, T4030 Etisk handelsmärkning, T5037 Övrig märkning T3777 Ackrediterad märkning, kod

12 Exempel: Språkhantering För några termer kan information anges på flera språk. Till exempel: T0018Artikelbenämning T3337Hyllkants/kvittotext T3338Förpackningsstorlek T3746Marknadsbudskap (fd T3746 Produktbeskrivning) T4077 Allergenpåstående

13 Komponent – ett nytt begrepp  Komponent kan registreras för basnivå-artikel  Exempel: Pizza set med GTIN (basnivå-artikel), innehållande 1 st tomatsåsburk (komponent) och 2 st pizzadeg (komponent)

14 Komponent - exempel

15 Vad innebär Major Release för Prevas GCM  Användargränssnittet påverkas; nya termer införs, vissa termer tas bort och annan gruppering av artikelinformationen införs  Befintliga funktioner för spara/ändra artikelinformation, skapa pdf-rapport, skapa Excel-rapport m.m. påverkas  Nya och förändrade valideringsregler och kodlistor

16 Vad innebär Major Release för Prevas GCM, forts.  Nytt format / ändrad standard för artikelinformationsmeddelandet som skickas från Prevas GCM till Validoo Item  Migrering av befintlig artikelinformation behöver utföras (från version 2.8 till version 3.1)  Kundanpassningar behöver justeras (import av artikelinformation, registreringshjälp)

17 Nya möjligheter med Major Release  Möjlighet att anpassa till fler länder inom GDSN (Finland, Danmark mfl)  Möjlighet att anpassa till fler branscher utöver detaljhandelsbranschen (hälso- och sjukvård, byggbranschen mfl)  Möjligt att införa nya termer mellan releaser (införa AVP - Attribute Value Pair)

18 Användargränssnitt Prevas GCM

19 Artikelregistrering  Ny indelning av termer i artikelregistreringssida: moduler & flikar

20 Nyheter i Prevas GCM  Möjligt att skicka artikelinformation publikt, dvs till alla mottagare istället för till specifika mottagare  Enkelt att registrera vilka artiklar som ska skickas till vilka mottagare - mindre ”klickande” än tidigare  Sändningshistoriken förbättrad – mer information om vad som händer, varför artiklar inte skickas  Nya regler för lösenordshantering – för bättre säkerhet

21 Demo

22 Tidplan för GDSN Major Release 3.1  Införandet påbörjas den 6 maj 2016 och förväntas pågå under sex kalenderdagar för att träda ikraft den 12 maj 2016  Testmiljö hos Validoo Item tillgänglig för systemleverantörer från 1 mars  Verifiering av svenska systemleverantörer påbörjas hos Validoo Item i mars 2016.

23 Hur kan användarna förbereda sig  Information från Prevas finns här: http://www.prevas.se/nyhetsbrev_Prevas_GCM.html http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ http://www.prevas.se/nyhetsbrev_Prevas_GCM.html http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ  Information från GS1/Validoo finns här: http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/gdsn-major-release-3.1/ http://www.gs1.se/globalassets/artikelinformation/vad-innebar-major-release-3.1- informationsmote-2014-11-19.pdf http://www.validoo.se/globalassets/documents/information-om-major-relase- 3.1_2015.pdf http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/gdsn-major-release-3.1/ http://www.gs1.se/globalassets/artikelinformation/vad-innebar-major-release-3.1- informationsmote-2014-11-19.pdf http://www.validoo.se/globalassets/documents/information-om-major-relase- 3.1_2015.pdf

24 Tips inför Major Release  Se över er artikelinformation  Rensa gärna bland prenumerationer  Uppdatera gärna användarinformation  Se till att uppdatera information under Systeminställningar Prevas erbjuder tjänsten att hjälpa till med ovanstående

25 Frågor & Diskussion  Behov av rapporter (pdf, Excel etc) ?  Finns intresse av att skicka artikelinformation till mottagare på andra marknader än den svenska?  Intresse för användargrupp?  …

26 www.prevas.com


Ladda ner ppt "Agenda Prevas GCM infomöte 20160119  Information om Prevas GCM  Vad innebär GDSN Major Release 3.1  Hur kan användarna förbereda sig inför Major Release."

Liknande presentationer


Google-annonser