Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet. Observera att sidfoten, sidnumret och datum bara syns i utskrift eller i redigeringsläge, inte i presentationsläge. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Horisont 2020 & ”De nationella plattformarna” Karin Aase VINNOVA

2 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och utveckling är 2 204 miljoner kronor 2012 Nationell kontakt- myndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling Ca 200 personer på kontoren i Stockholm och Bryssel Generaldirektör är Charlotte Brogren

3 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Tre roller Investeringar i forskning och innovation Nationell EU-nod Expert- myndighet

4 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Svenskt deltagande i EU-projekt - Alla Bild 4 Om kartan och hur man kan anpassa den Hela kartan går att anpassa som vilken annan figur i PowerPoint, exempelvis går storlek, färg, linje och effekter att ange. Det betyder också att det går att förstora kartan obegränsat utan att linjerna blir ”gryniga”. Varje län är en egen figur eller grupp av figurer. I grundutförande är alla län på kartan grupperade så att det går att anpassa placering och storlek på kartan i sin helhet. Om du vill anpassa ett specifikt län går du såhär: 1. Klicka på kartan en gång för att markera den 2. Klicka på det län du vill anpassa. En till markeringsram visas runt det valda länet. 3. Nu kan du ändra färg och andra egenskaper för det specifika länet För att få total kontroll kan du välja att dela upp kartan i individuella län: 1. Klicka en gång på kartan för att markera den 2. Högerklicka på kartan och välj Gruppera > Dela upp grupp 3. Nu kan du hantera varje län individuellt 1 466 € miljoner 616 Koordinatorer 1-165 165-652 > 652 Participation in FP7 FP7 = Seventh framework program, EU 2007-2013 3 856 Deltaganden

5 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 5 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten bredvid VINNOVA-loggan. 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet.

6 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 6 Varför Horisont 2020? Smart tillväxt Hållbar tillväxt Inkluderande tillväxt

7 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Horizon 2020 3: three priorities Bild 7 Excellent science Industrial leadership Societal challenges

8 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Excellent Science - making Europe an attractive location for the world's best researchers -Support the best ideas -Fund collaborative research to open up new and promising fields of research and innovation -Develop talent within Europe -Provide researchers with access to priority research infrastructure Bild 8

9 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Industrial Leadership - making Europe a more attractive location to invest in research and innovation -Invest in industrial technologies -Maximise the growth potential of European companies by providing them with adequate levels of finance -Help innovative Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) to grow into world- leading companies Bild 9

10 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Societal Challenges - tackling societal challenges for a better society Bild 10 - Adress major concerns shared by citizens in Europe - Multi-disciplinary collaborations - Solutions need to be tested, demonstrated and scaled up

11 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing European Bioeconomy Challenges: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research; Secure, clean and efficient energySmart, green and integrated transportClimate action, environment, resource efficiency and raw materialsInclusive, innovative and reflective societiesSecure societies

12 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Ändra bakgrunds- bilden brytbilden: 1. Klicka på bildikonen i mitten och infoga en bild (obs! bilden måste vara 4:3 med bra upplösning). 2. Klicka på textrutan och klicka på figurfyllning på fliken Ritverktyg. Hur påverka inriktning?

13 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) NRA ’Mängdlära i innovationsområdet’ Bild 13 SRA ’XRA’ SRA – Strategic Research Agenda, dvs vad EU tänker göra gemensamt NRA – National Research Agenda, dvs vad SE tänker göra gemensamt ’XRA’ – Vad aktör X tänker göra själv NRA ’XRA’

14 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Implementeringen Rätt inspel vid rätt tidpunkt Most impact is before a draft exists Adoption PC opinion Draft Consultation Possibility to give input Your input should come here adjustments Protect Too early Draft is good for preparing proposal but not for giving input

15 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 15 2014201520162017201820192020 Strategic Programme 1 WP 1 ’Beslut’ 10 dec 2013 WP 2 WP3 WP4 Strategic Programme part of Introduction to WP

16 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Tidtabell för inspel under 2014/15 (*) Q1+ 2014Inspel WP 1 (avseende 2015) Q1-2 2014 Inspel Strategic Programme 2 (2016-18) SommarenBeslut i PK WP 2015 Q2-3+ 2014Inspel WP 2 Hösten 2014Diskussion i PK: SP2 samt även WP2 Våren 2015Fortsatt diskussion WP2 Juli 2015BESLUT i PK WP2 (2016/17) (*) Detta är inga officiella tidpunkter Bild 16

17 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Utlysningen Påverkansplattformar

18 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) ’Mängdlära i innovationsområdet’ Bild 18 SRA SRA – Strategic Research Agenda, dvs vad EU tänker göra gemensamt NRA – National Research Agenda, dvs vad SE tänker göra gemensamt ’XRA’ – Vad aktör X tänker göra själv NRA ’XRA’

19 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Myndigheterna bakom utlysningen

20 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Syfte Stimulera mobilisering och samverkan mellan olika aktörer med gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar för att tydligt positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå Samverkan väntas ske i nationella plattformar med bred förankring inom aktuellt forskningsområde Målet med plattformarnas arbete är att påverka förutsättningarna för svenska aktörer att delta i det europiska ramprogrammet Föra fram en för EU relevant och övertygande svensk synpunkt, själva eller i samverkan med parter i Europa Målsättningen är att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020

21 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vilka utlysningen riktar sig till Grupperingar av aktörer som syftar till samling inom ett specifikt svenskt styrkeområde Aktörerna inom grupperingen ska dela visioner och mål samt ha för avsikt att samla sig till en gemensam påverkansplattform Plattformarna ska utgöras av grupperingar, där näringsliv och/eller offentlig sektor, universitet/högskolor och/eller forskningsinstitut ingår Grupperingen ska koordineras av valfri juridisk person Myndigheter och i förekommande fall organisationer som ingår i programkommittéerna för Horisont 2020 är från och med utlysningen 2014 inte behöriga att söka eller delta i en påverkansplattform

22 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Finansierade ”B” plattformar Sökande måste förhålla sig till redan finansierade påverkansplattformar och Strategiska Innovationsprogram. Överlappande plattformar kommer inte att finansieras och aktörer verksamma inom områden med finansierade plattformar bör närma sig dessa: Plattformar Koordinator Transport Lindholmen Science Park Livsmedel SIK Resurseffektivitet IVL Skog SLU Strategiska Innovationsprogram Koordinator Processindustriell-IT (PiiA) MDH Lättvikt (EULighter) Swerea IVF Metalliska Material (StratMet) Jernkontoret Mining & Metal producing industry (Strim) LTU Produktion (Manufuture-SE) Teknikföretagen http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Nationella-paverkansplattformar-for- okat-deltagande-i-Horisont-2020/

23 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Erbjudanden Erbjudande B, Stöd till existerande plattformar: Stödet syftar till att finansiera aktiviteter inom en existerande plattform för att positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå och påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 Initialt kan medel även användas för att anpassa en existerande plattform för effektiv påverkan av Horisont 2020 Maximal projekttid är 24 månader, med möjlighet till förlängning efter utvärdering eller bedömning i form av ny ansökningsomgång Max 1 000 000 kronor kan sökas Bild 23

24 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Övriga detaljer Stödberättigande kostnader är lönekostnader och faktiska övriga kostnader direkt relaterade till projektet, exempelvis resor och genomförande av konferenser Det är viktigt att ansökan beskriver hur redan befintliga insatser, resurser och infrastruktur ska utnyttjas och samverka och vilka nya resurser som behövs för att stärka attraktionskraften och konkurrenskraften på en europeisk nivå Bidrag från Myndigheterna som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd

25 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Resultat och effektmål Väl fungerande och effektiva nationella plattformar, vilka leder till ett ökat svenskt inflytande i relevanta arbetsprogram, samt ett ökat deltagande av svenska aktörer i Horisont 2020 Målet med plattformarnas arbete är förbättrade förutsättningar för svenska aktörer att delta i europiska ramprogrammet genom: Positionering av nationella intressen med koppling till Horisont 2020 Samordning av nationella aktörer och intressen

26 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Svenskt deltagande i EU-projekt - Alla Bild 26 Om kartan och hur man kan anpassa den Hela kartan går att anpassa som vilken annan figur i PowerPoint, exempelvis går storlek, färg, linje och effekter att ange. Det betyder också att det går att förstora kartan obegränsat utan att linjerna blir ”gryniga”. Varje län är en egen figur eller grupp av figurer. I grundutförande är alla län på kartan grupperade så att det går att anpassa placering och storlek på kartan i sin helhet. Om du vill anpassa ett specifikt län går du såhär: 1. Klicka på kartan en gång för att markera den 2. Klicka på det län du vill anpassa. En till markeringsram visas runt det valda länet. 3. Nu kan du ändra färg och andra egenskaper för det specifika länet För att få total kontroll kan du välja att dela upp kartan i individuella län: 1. Klicka en gång på kartan för att markera den 2. Högerklicka på kartan och välj Gruppera > Dela upp grupp 3. Nu kan du hantera varje län individuellt 1 466 € miljoner 616 Koordinatorer 1-165 165-652 > 652 Participation in FP7 FP7 = Seventh framework program, EU 2007-2013 3 856 Deltaganden

27 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Svenskt deltagande i EU-projekt - Alla Bild 27 Om kartan och hur man kan anpassa den Hela kartan går att anpassa som vilken annan figur i PowerPoint, exempelvis går storlek, färg, linje och effekter att ange. Det betyder också att det går att förstora kartan obegränsat utan att linjerna blir ”gryniga”. Varje län är en egen figur eller grupp av figurer. I grundutförande är alla län på kartan grupperade så att det går att anpassa placering och storlek på kartan i sin helhet. Om du vill anpassa ett specifikt län går du såhär: 1. Klicka på kartan en gång för att markera den 2. Klicka på det län du vill anpassa. En till markeringsram visas runt det valda länet. 3. Nu kan du ändra färg och andra egenskaper för det specifika länet För att få total kontroll kan du välja att dela upp kartan i individuella län: 1. Klicka en gång på kartan för att markera den 2. Högerklicka på kartan och välj Gruppera > Dela upp grupp 3. Nu kan du hantera varje län individuellt 1 466 € miljoner 616 Koordinatorer 1-165 165-652 > 652 Participation in H2020 FP7 = Seventh framework program, EU 2007-2013 3 856 Deltaganden

28 www.VINNOVA.se Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta Sveriges innovationsmyndighet


Ladda ner ppt "Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser