Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etnicitet som resurs och affärsidé: Organisering för mångfald i hemtjänsten Lena Högberg, ek dr, universitetslektor i företagsekonomi Institutionen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etnicitet som resurs och affärsidé: Organisering för mångfald i hemtjänsten Lena Högberg, ek dr, universitetslektor i företagsekonomi Institutionen för."— Presentationens avskrift:

1 Etnicitet som resurs och affärsidé: Organisering för mångfald i hemtjänsten Lena Högberg, ek dr, universitetslektor i företagsekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling HELIX VINN Competence Centre Linköpings universitet

2 En välfärdsstat i omvandling Många och komplexa utmaningar Nya sätt att organisera, nya gränsdragningar, nya relationer Konsekvenserna av förändringarna är svåra att överblicka Den aktuella studiens syfte: – Att följa och analysera organiseringen av en kundvalsmarknad där mångfald är ett uttalat mål i syfte att belysa såväl interaktionen mellan som konsekvenserna för olika parter – Vilka organisatoriska dilemman uppstår och hur hanterar (små)företagare och tjänstemän dessa? 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

3 Visioner om valfrihet och mångfald LOV, Lagen om valfrihetssystem (2008:962) Politiska motiv: – Öka den enskildes valfrihet i fråga om välfärdstjänster – Möjliggöra för privata företag att etablera sig inom områden som tidigare var förbehållna offentlig sektor – Möjliggöra nytänkande och mångfald och därigenom bättre erbjuda vård och service av hög kvalitet Hemtjänst den vanligaste LOV-tjänsten 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg (SKL, 2016)

4 En kundvalsmodell för mångfald i hemtjänsten i en medelstor svensk kommun Lokala politiska visioner: Främja etableringen av små företag, gärna med lokal förankring Stimulera fler utförare, motverka oligopoltendenser Gynna kvinnors företagande Etnicitet som en möjlig nisch – profilering genom språk och kultur 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg (Sundin & Tillmar, 2010)

5 Hemtjänstsektorn efter två år med kundval 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg (Sundin & Tillmar, 2010)

6 Hemtjänstsektorn efter sex år med kundval 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg (Högberg, kommande)

7 ”Azads” hemtjänst Affärsidé: språkmatchad hemtjänst – en nisch som visade sig efterfrågad Bakgrund inom äldreomsorgen och som företagare Ambition att visa sig duglig Dilemma: Formella meriter tillräckliga för auktorisation men inte för ett fullt godkännande 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

8 ”Marias” assistans- och hemtjänst Assistansföretaget vars språk- och kulturkompetenta tjänster efterfrågades också i form av hemtjänst Dilemma: för snabb tillväxt Utförare kan inte neka brukare som väljer deras verksamhet 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

9 ”Saras” serviceföretag Städ- och serviceföretaget med ”språklig och kulturell anpassning” som kompletterades med personlig omvårdnad och vann mark Dilemma: Startade försiktigt och såg andra med liknande affärsidé springa före 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

10 De små utförarnas perspektiv Etableringsmöjligheter finns, utmaningen är att få brukare Språk- och kulturmatchning en tjänst som efterfrågas Kombinerar flera olika tjänster/marknader Konkurrensfördelar: personlig prägel, nisch, tillgänglighet, flexibilitet Tillväxtrelaterat dilemma: Bygga administrativ kapacitet och samtidigt bevara det personliga i omsorgen 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

11 Kommunens perspektiv Politisk målsättning: Antalet små företag skall öka Tjänstemännens dilemma: Garantera kvalitet och mångfald – De små företag som erhöll auktorisation var för små; för oerfarna gällande både omsorg och företagande Tjänstemännens strategier: – Utbilda företagare i företagande och omsorgsorganisering – Separata lösningar för stora-små utförare – Ökade krav och granskningar i kombination med flexibilitet och tålamod 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

12 Utmaningar för företagen: ny, liten, outsider Svårt att bli legitim i andras ögon i jämförelse med redan etablerade organisationer: – Humankapital – svårt leva upp till chefsidealet, kunskap om etablerad praxis, normer och regler – Socialt kapital – avsaknad av renommé, nätverk och kontakter – Finansiellt kapital – små ekonomiska och personella resurser relativt stora organisationer 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

13 Att se möjligheter där andra bara ser problem… …är typiskt för entreprenörer – också i offentlig sektor

14 Möjligheter för företagen: ny, liten, outsider Ny kan också betyda nytänkande – vidgat handlingsutrymme? Liten kan också betyda ofarlig, någon som behöver stöttas Idén om ”annorlundaskapet” en del av affärsidén, som därmed skapar legitimitet – så länge brukarna efterfrågar tjänsterna  Samspelet med kommunen viktig del i att företagen successivt kan bygga humankapital och socialt kapital 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

15 Etnicitet som resurs – och vara Mångkulturalismens paradox – särartslösningar som erkänner kulturella olikheter och införs i jämlikhetssyfte riskerar att segmentera stereotypa föreställningar om olikheter (Ålund & Schierup 1991) – När etnicitet görs till en vara på en marknad betonas olikheter – Från politisk fråga till en fråga för marknadens parter Studien fångar samspelet kommun—utförare men inte konsekvenserna för arbetets organisering – Flexibilitetsstrategin en utmaning för de anställda (Thörnquist, 2013) 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

16 Organiserade marknader Inget är en gång för alla givet…

17 Läs mer Brodin, H. (2006) Den generella äldrepolitiken och den selektiva äldreomsorgen: om kön, klass, etnicitet och åldrande i Sverige, i SOU(2006:37) Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Forskningsprojektet StraS: https://www.wallenberg.com/mmw/forskning/forskningsreportage/ny-kunskap-om- invandrares-foretagande-ska-ersatta-myternahttps://www.wallenberg.com/mmw/forskning/forskningsreportage/ny-kunskap-om- invandrares-foretagande-ska-ersatta-myterna HELIX Vinn Competence Centre https://www.liu.se/helixhttps://www.liu.se/helix Högberg, L (kommande) “Organisering av en marknad för mångfald – Samspel mellan kommun och småföretagare i en kundvalsmodell för hemtjänst”, HELIX Working Papers. Linköping: Linköpings universitet. Högberg L, Schölin T, Ram M and Jones T (2014) "Categorising and labelling entrepreneurs –Business support organisations constructing the Other through prefixes of ethnicity and immigrantship", International Small Business Journal. Sundin, E., & Tillmar, M. (2010). Uppföljning av ”Eget val” inom hemtjänsten i Linköpings kommun– Utförarperspektiv HELIX Working Papers. Linköping: Linköpings universitet. Thörnquist, A. (2013). Mångfaldens marknad och arbetets villkor. Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten (Vol. 2/2013). Lund: Arbetsliv i omvandling. Ålund, A., & Schierup, C. U. (1991). Paradoxes of multiculturalism: essays on Swedish society. Aldershot. 2016-06-02 Organisering för mångfald i hemtjänsten - Lena Högberg

18 www.liu.se Lena Högberg lena.hogberg@liu.se 013-28 16 62


Ladda ner ppt "Etnicitet som resurs och affärsidé: Organisering för mångfald i hemtjänsten Lena Högberg, ek dr, universitetslektor i företagsekonomi Institutionen för."

Liknande presentationer


Google-annonser