Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När idéer ska utvecklas När företag ska växa. Järnvägsklustret 2015-11-05 Gunnar Heinemann.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När idéer ska utvecklas När företag ska växa. Järnvägsklustret 2015-11-05 Gunnar Heinemann."— Presentationens avskrift:

1 När idéer ska utvecklas När företag ska växa

2 Järnvägsklustret 2015-11-05 Gunnar Heinemann

3 Från idéer till framgångsrika företag Vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

4 Från idéer till framgångsrika företag Erbjudande Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

5 Från idéer till framgångsrika företag Almi Företagspartner AB Vi finns på 40 orter över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 16 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. 8 regionala fonder i riskkapitalverksamheten.

6 Från idéer till framgångsrika företag Almi Företagspartner Mälardalen AB Vi finns i Västerås och Örebro. I Västmanland äger landstinget 24,5 %. I Örebro är Regionförbundet ägare till 24,5 %. Almi Mälardalen har ett 40-tal medarbetare.

7 Från idéer till framgångsrika företag Tre affärsområden Riskkapital Rådgivning Lån Investeringar i unga tillväxtbolag. Tillväxtrådgivning, IFS Rådgivning, Innovationsrådgivning, Mentor. Lån till nya och befintliga företag. UPPDRAG TILLVÄXT

8 Från idéer till framgångsrika företag Företagsindividuell rådgivning vid import och export Seminarier och informationsträffar Partnersökning via databaser och matchmaking på internationella mässor Nyhetsbrev - Affärsnytt Europa Coachning och stöd inom Horizon 2020/SME Instrument www.eenorebro.se Enterprise Europe Network

9 Almi 2014 429 nya företag startades 53 kommersialiseringar 1 952 kunder fick rådgivning 2 738 seminariedeltagare 226 miljoner kronor lånades ut till 350 företag

10 Almis kunder: Alla branscher. Över hela landet. Har ambitioner - vill satsa, bli framgångsrika och växa.

11 Det börjar med en behovsanalys Först gör vi en behovsanalys. Utifrån företagets behov, ambitioner och mål går vi sedan vidare med att identifiera vilka resurser som krävs.

12 Från idéer till framgångsrika företag Lån Lånefond på 5,5 miljarder kr. Nära samarbete med bankerna. Alltid kompletterande. Alla branscher. Det viktigaste är affärsidéns potential och företagarens/ledningens kompetens.

13 Från idéer till framgångsrika företag Låneformer Företagslån För företag som vill satsa på utveckling och tillväxt. Tillväxtlån Förmånliga villkor för innovativa företag. Mikrolån Vid mindre kapitalbehov och start av företag. Exportlån För företag som satsar på internationella marknader. Innovationslån För innovationsprojekt i tidiga faser.

14 Från idéer till framgångsrika företag Rådgivning Tillväxtrådgivning För företag med stor tillväxtpotential. IFS Rådgivning/Nyföretagarrådgivning För dig som funderar – eller nyss har startat. Innovationsrådgivning För unika idéer som är nya eller väsentligt förbättrar något. Mentor En mentor kan coacha dig att nå uppsatta mål. Seminarier För kompetensutveckling.

15 Från idéer till framgångsrika företag Almi erbjuder stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell. För unika idéer som är nya eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och som har affärspotential. Almis innovationsrådgivare ger kvalificerad rådgivning och bedömer idéns möjlighet att vidareutvecklas och att komma ut på marknaden. Innovationsrådgivning

16 Från idéer till framgångsrika företag Tillväxtprogram för unga företag För unga företag, 2 – 6 år gamla, med potential att växa. Programmet ger tillgång till affärsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveckling och tillväxt. Framför allt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare i liknande situationer.

17 Från idéer till framgångsrika företag Tillväxtprogram för etablerade företag För etablerade företag med potential att växa eller som är i en kraftig tillväxtfas. I programmet ingår bland annat tillväxtanalyser och individuell coaching. Men det centrala är kompetens- och erfarenhetsutbytet som sker mellan de deltagande företagen under programmets gång.

18 Från idéer till framgångsrika företag Framtidsdialog Höj blicken! Almis erbjudande Framtidsdialog är ett strategiskt verktyg som är lika värdefullt för en nystartad verksamhet som för etablerade företag som vill utvecklas och ta ny mark. Ditt företag får tillgång till en affärsrådgivare som stegvis coachar dig framåt genom en intressant och värdefull process som skräddarsys till ditt företag.

19 Från idéer till framgångsrika företag Företagscoach Företagets personliga tränare! Tillsammans identifierar ni vilka processer och delar av företaget som behöver förändras, men det är du som företagsledare som kommer att fatta alla beslut och genomföra de åtgärder som behövs för att nå målen. För att du ska lyckas med dina affärsmål krävs det ett stort engagemang och en vilja att ta företaget framåt.

20 Från idéer till framgångsrika företag Skuggstyrelse Prova på extern kompetens! Tillsammans bildar sex till åtta företag skuggstyrelsen som under drygt ett halvår bidrar till varandras kompetensutveckling, tillväxt och erfarenhetsutbyte. Gruppen får en gemensam introduktion och träffas sedan lika många gånger som antal företag. Arbetet sker under styrelse- liknande former.

21 Från idéer till framgångsrika företag Mentor Rikstäckande program för mentorskap, utvecklat av Almi, som komplement till ordinarie rådgivning. Blivande eller etablerade företagare kan få en mentor med erfarenhet som stöd i ambitionen att växa. Varje år matchas mellan 1 500 och 2 000 mentorpar i de två mentorprogrammen – Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag.

22 Från idéer till framgångsrika företag Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrning är Almis erbjudande till företagare som vill skapa bärkraftig lönsamhet. Tillsammans med en affärsrådgivare från Almi går du igenom verksamhetens mål och identifierar förbättringspotential inom affärskritiska områden med fokus på företaget.


Ladda ner ppt "När idéer ska utvecklas När företag ska växa. Järnvägsklustret 2015-11-05 Gunnar Heinemann."

Liknande presentationer


Google-annonser