Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NLS Styrelse NORDISK RAPPORT Styrelsen 11.-12.5.2015 Bergen, Norge Nordiska Lärarorganisationers Samråd Anders Rusk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NLS Styrelse NORDISK RAPPORT Styrelsen 11.-12.5.2015 Bergen, Norge Nordiska Lärarorganisationers Samråd Anders Rusk."— Presentationens avskrift:

1 NLS Styrelse NORDISK RAPPORT Styrelsen 11.-12.5.2015 Bergen, Norge Nordiska Lärarorganisationers Samråd Anders Rusk

2 Aktuellt i NMR-U 1.Nordiskt samarbete om socialt entrepenörskap 2.Nordiskt samarbete för att stärka kvalitet i högre utbildning 3.Framtidens nordiska språksamarbete 4.Nordiskt samarbete om pedagog- och lärarutbildning 5.Utbildnings- och forskningsministrarnas möte 27.4.2015 6.Nordisk videndelning 7.Finlands ordförandeskap 8.Strategisk genomlysning av den nordiska arbetsmarknadspolitiken NLS styrelse

3 Nordiskt samarbete om socialt entrepenörskap EK-S och EK-U behandlat rapporten om ”Socialt entrepenörskap och social innovation: Kartläggning av insatser för socialt entrepenörskap och social innovation i Norden” Behov av bredare nordiskt samarbete och ökad kunskapsdelning samt för faelles begreppsförståelse innanför området Nordisk konferens hösten 2015 kring ämnet Gruppen har också pekat på behovet att utveckla sociala innovationer och socialekonomiska företag som tema i yrkesutbildningen NLS styrelse

4 Nordiskt samarbete för att stärka kvalitet i högre utbildning Ministermöte i juni 2014 – Konstaterade att det finns goda förutsättningar för att utveckla ett nordiskt samarbete inom området Metoder för kvalitet Samarbetet inom små akademiska områden ÄK-U tillsatte ad hoc arbetsgrupp – Uppgift att kartlägga aktuella problemställningar inom området och identifiera var det finns potential för faelles insatser – Skall föreslå konkreta åtgärder som kan bidra till ökad kvalitet inom högre utbildning i Norden – Slutrapport 31.12.2015 NLS styrelse

5 Framtidens nordiska språksamarbete Språkaktörerna på kultur- och undervisnings- området möttes till ett kontaktseminarium 14.4. – Målet var ett aktivare samarbete inom språkområdet – Hur skall man nå ut till den primära målgruppen - Barn och unga? NLS styrelse

6 Nordiskt samarbete om pedagog- och lärarutbildning Ärendet på agendan när ministrarna möttes 27.4 Tillsatte en nordisk arbetsgrupp som: – ska se på konkreta nordiska insatser, som kan öka trivsel och inlärning hos barn, unga och vuxna i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen – ska ge exempel på, vilka teman och frågor ett nordiskt samarbete på området kan bestå i och vad som är relevant att diskutera och samarbeta kring på nordisk nivå – ska mötas i Reykjavik 27.5 första gången NLS styrelse

7 Nordiskt samarbete om pedagog- och lärarutbildning – NLS förslag till frågor vi hoppas mandatet omfattar alla lärarkategorier- också förskollärare och fritidspedagoger Teori/praktik-kopplingen hur skapas ett bättre sammanhang i lärarutbildningen och senare i lärargärningen I vilket omfång er praktik en del av utbildningarna, och hur organiseras praktiken (den verksamhetsförlagda utbildningen) i samarbete mellan utbildningsställe och skolan, (t ex övningsskolor, varianter finns ju både i Finland och i Norge) Hur säkerställer man progressionen i en allt mera moduliserad lärarutbildning Lärarens autonomi – vilka utmaningar skapar behovet av autonomi i läraryrket när det gäller attraktion, bibehållande av lärare och status initiativ i förbindelse med övergång mellan utbildning och anställning. Hur hjälper man de nya lärarna i övergången mellan utbildning och anställning lärarutbildningens forskningsbas/vetenskapliga grund. I Danmark är det till exempel en en stor diskussion om, vem som skall ge pengarna til forskning. Vilken form av forskning och hur blir forskningen arbetsorienterad lärarutbildarrollen lärarutbildningens dimensionering styrningen av utbildningens innehåll samspelet mellan utbildning/fortbildning av lärare å ena sidan och kunskaps- och praktikutvecklingen å andra sidan NLS styrelse

8 Utbildnings- och forskningsministrarnas möte 27.4.2015 Paedagog- och lärarprofessionen – Fortsätter samtalen kring lärarutbildningen, som inleddes i Island 2014 Social mobilitet Utbildning och antiradikalisering Kvinnornas antal i forskning NLS styrelse

9 Nordisk videndelning Det danska undervisningsministeriet bjuder in nordiska grundskollärare till en workshop kring forskningskunskap. Workshopen är kick-off för det danska ordförandeskapets 3- åriga flaggskeppsprojekt rörande kunskapsutbyte kring hur man bäst omsätter kunskap från forskningen till det dagliga arbetet i grundskolan. Workshoppen anordnas måndag den 1. juni 2015 i Köpenhamn. Ministeriet söker 8 intresserade grundskollärare/ land Inbjudan har gått ut till alla organisationer Anmälan senast 20.5. NLS styrelse

10 AD hoc gruppens medlemmar 27.5 DK - Lars Bo Henriksen, Anders Svejgaard Pors, Karen Boldt FI - Arja Virta, Armi Mikkola NO - Fredrik Dalen Tennoe, Arnhild Hegtun SE - Bente Björk, Johan Linder IS - Sigurjon Myrdal, Björk Ottarsdottir GL - Karl Kristian Olsen FO - Frida Poulsen AX ? NLS styrelse

11 Finlands ordförandeskap 2016 Förstärkning av den nordiska identiteten – Hur skall intresset för det nordiska vändas till största möjliga nytta Helheter – Vatten, natur, människan (välfärd, demokrati, utbildning och kultur) – Gränshinder – EU-strukturerna och avtalsmekanismerna Helheter från tidigare perioder: – Beräkning av lärarbehovet – Social mobilitet och – Arktisfrågor NLS styrelse

12 Nya helheter 2016? Digitalisering Vattenkunnande- hållbar utveckling Arktis Delaktighet och förhindrande av radikalisering Mobilitet, gemensamt utbud av utbildning Utbildningskunnande Nordiska språk Förskolan Lärarutbildningen Skolans evalueringsarbete NLS styrelse

13 Strategisk genomlysning av den nordiska arbetslivssektorn Utredare Poul Nielson Tidigare dansk minister och EU-kommissionär Utredningsområden: – Det nordiska samarbetet och den nordiska avtalsmodellen i relation till internationella frågor – EU/EES-frågor – OECD och ILO – Det nordiska trepartssamarbetet Poul Nielson deltar i NFS kongress i Köge i slutet av maj NLS styrelse

14

15


Ladda ner ppt "NLS Styrelse NORDISK RAPPORT Styrelsen 11.-12.5.2015 Bergen, Norge Nordiska Lärarorganisationers Samråd Anders Rusk."

Liknande presentationer


Google-annonser