Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVERIGE – EN GLOBAL SKOGSNATION? Riksdagshuset, Stockholm 19 maj, 2016 Sten Nilsson CEO, Forest Sector Insights AB och IIASA, 2361 Laxenburg, Austria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVERIGE – EN GLOBAL SKOGSNATION? Riksdagshuset, Stockholm 19 maj, 2016 Sten Nilsson CEO, Forest Sector Insights AB och IIASA, 2361 Laxenburg, Austria."— Presentationens avskrift:

1 SVERIGE – EN GLOBAL SKOGSNATION? Riksdagshuset, Stockholm 19 maj, 2016 Sten Nilsson CEO, Forest Sector Insights AB och IIASA, 2361 Laxenburg, Austria

2 EXPORTVOLYMER 1880-2010 Källa: Historisk statistik för Sverige del 3, SCB, 1972; Skogsstatistiska årsböcker. 1946-2010 = 6 ggr 1946-2010 = 20 ggr

3 RELATIV UTVECKLING AV FÖRÄDLINGSVÄRDEN Källa: Specialanalys SCB, 2014; Skogsstatistiska årsböcker. 1970 års SEK. Bubbelekonomi 2000-2002 1998-2012 flat

4 RESULTAT INDIKATORER Källa: J. Rennel, 2010. ROCE: Mål 12- 14%. Mondi 13% Value Added ROCE minus WACC

5 DRIVKRAFTER 1870-2010 (1) DRIVKRAFT DOMINER- ANDE DEL AV PERIODEN NUTID Tillgång på skogsråvara, långa fiber Egen skog Ja Ja, men lång fiber tappat i betydelse, andra skogliga värden Samägd industri, skog och kraft JaDelvis borta Export Ja Ja Närhet till Västeuropa JaAvtagande Snabb etablering av industristruktur Ja Redan utnyttjat

6 DRIVKRAFTER 1870-2010 (2) DRIVKRAFT DOMINER- ANDE DEL AV PERIODEN NUTID Tidiga branchorganisationer ochJa Är organisationer andra institutioner med tiden? DevalveringarJa Nej KartellerJa Nej KriserJa Kriser blev brytpunkter InflationJa Knappast

7 DRIVKRAFTER 1870-2010 (3) DRIVKRAFT DOMINER- ANDE DEL AV PERIODEN NUTID Skogsmekaniseringen, produktivitets- utveckling i industrin Ja Inga tydliga tekniksprång Stabila virkespriserJa Ja, men oviss framtid Ledarskap i industrinJa “Faderslös skogsindustri” Governance och politikJa Mindre och andra mål Innovation och forskning, mänskliga Ja – har vi rätt resurser Ja forskning?

8 DRIVKRAFTER 1870-2010 (4) DRIVKRAFT DOMINER- ANDE DEL AV PERIODEN NUTID Etablerandet av SÄF Ja Redan utnyttjat Lågt elpris och god vattentillgång Ja Knappast Industrisamarbete i miljöfrågor Ja Ja Biprodukter och bioenergi Ja Ja Internationalisering, utlands- Ja Ja, mycket etablering, utländskt ägande, EU Uthålliga riskkapitalister Ja Knappast

9 MOT 2050 – NYA DRIVKRAFTER (1) Export Traditionella och nya produkter Tillgång till skogsråvaraVolym och kvalitet, andra skogsvärden VirkespriserStabila och konkurrenskraftiga IndustristrukturNya kluster IntresseorganisationerFlersektoriella Ledarskap i industrinIntegrering av sektorer Governance och politik Befrämja utvecklingen av ett integrerat uthållighetskoncept EnergiEn stabil energipolitik

10 MOT 2050 – NYA DRIVKRAFTER (2) Marknadskunskap Utveckla marknadskunskap för helt nya produkter och marknader Innovation och forskning, teknikutvekl. Integrerad, nya kompetenser, nya produkter Bio-ekonomi Nödvändig för brett genombrott, stat och intressenter Partnerskap Utanför skogsnäringen. Stora innovativa int. företag AffärsmodellerHelt nya koncept, samhälls- förändringar InternationaliseringenIntensifierad Uthålliga kapitalisterMycket villigt kapital behövs RamverkUthålligt samhälle

11 MÅSTEN Omvärldsanalyser – organiserade, snabbare och bättre Samverkan mellan stat och intressenter – dra åt samma håll med skogsnäringen i ett större samhällsperspectiv Genomför det Nationella Skogsprogrammet enligt ursprungliga principer – bred dialog och handslag mellan stat och intressenter Utför ett realistiskt bioekonomikoncept – inrätta en Bioekonomiberedning på samma sätt som Miljömålsberedningen

12 VISA PÅ VAD OCH HUR NÄRINGEN KAN BIDRAGA TILL LÖSNINGAR AV DE STORA SAMHÄLLSFRÅGORNA : landets ekonomiska utveckling? samhällets ekologiska, kulturella och sociala mål? att samhällets klimatmål uppnås? en lösning på bostads- och infrastrukturkriserna? en hållbar energikonsumtion? en minskad ungdomsarbetslöshet? en levande landsbygd? implementeringen av bioekonomin? utvecklingen av innovationssamhället? folkhälsan? turism och ekosystemtjänster? osv

13 VI AR TILLBAKA ! Källa: DN.se, Så hånas Sverige på Twitter, 22 oktober 2014

14 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET! Sten B. Nilsson CEO, Forest Sector Insights AB Telefon: 0225-381 02, 070-381 02 14 Skype: stenbnilsson E-post: stenbnilsson@gmail.com


Ladda ner ppt "SVERIGE – EN GLOBAL SKOGSNATION? Riksdagshuset, Stockholm 19 maj, 2016 Sten Nilsson CEO, Forest Sector Insights AB och IIASA, 2361 Laxenburg, Austria."

Liknande presentationer


Google-annonser