Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan Barn- och utbildning 2015 SAM är arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan Barn- och utbildning 2015 SAM är arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda."— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan Barn- och utbildning 2015 SAM är arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Inom arbetsmiljöområdet blir vi aldrig klara; det finns alltid utvecklingsområden.

2 Uppföljning 2015 Uppföljningen för 2015 visar att det är god kvalitet på arbetet och att verksamheten i stort följer de rutiner som finns. Redovisning görs genom uppföljning av 2015, genomförda åtgärder det gångna året, samt en handlingsplan för år 2016 Uppföljningen sker först lokalt på arbetsplatserna och redovisas till närmsta chef på områdesnivå, och därefter på förvaltningsnivå. Allt i enlighet med samverkan.

3 Genomförda åtgärder 2015 Material och verktyg har tagits fram och presenterats gällande: Bemötandeguide och arbetsbok kring likabehandling och bemötande för förvaltningens chefer. Synliggörande av kommunens utbildning för hot och våld. Arbetsmaterial till APT och föräldramöten gällande användning av sociala medier Tydliggörande av SAM för elever och barn. Tydliggörande av uppgiftsfördelning på medarbetarnivå.

4 Handlingsplan 2016 Arbete för att införa nya riktlinjer mot bakgrund av den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS:2015:4). Fortsatt arbete kring hälsa i Förskola/Skola för att minska sjukfrånvaron. Förebyggande arbetsmiljöarbete i form av kontinuerligt värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Arbeta för en smidigare väg till utbildning i SAM för nya chefer.


Ladda ner ppt "Systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan Barn- och utbildning 2015 SAM är arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda."

Liknande presentationer


Google-annonser