Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag om färdigställandeskydd FSS 1§ Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser ett småhus, ….ska det....

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag om färdigställandeskydd FSS 1§ Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser ett småhus, ….ska det...."— Presentationens avskrift:

1 Lag om färdigställandeskydd FSS 1§ Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser ett småhus, ….ska det.... finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller en bankgaranti. - gäller varje delentreprenör Gäller ej: - Självbyggeri - Näringsidkare bygger för försäljning - Bygglovsfritt FSS 2§ Ett färdigställande ska finnas vid en 1. nybyggnad, och 2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt PBF, om det finns behov av en sådan försäkring. Byggfelsförsäkringen försvann 2 juli 2014

2 FSS 3§ Byggnadsnämnden prövar behovet av ett färdigställandeskydd... - för tillbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder - byggherren ska se till att den finns Om ett småhus inte skall användas för permanent bruk, får nämnden......besluta att något färdigställandeskydd inte behövs. - Byggherren kollar vid fritidshus Vid behovsprövningen skall BN särskilt beakta de beräknade kostnaderna för åtgärden och färdigställandeskyddet - I praktiken runt 10 prisbasbelopp Byggnadsnämnden prövar runt 440 000kr?

3 Färdigställandeskyddets omfattning  Extrakostnader för att utföra arbetena pga en utbytt entreprenör när konsumenten hävt avtalet (dröjsmål) med stöd av Konsumenttjänstlagen. - beror oftast på att entreprenören gått i konkurs.  Skälig ersättning för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid slutbesiktningen och entreprenören har gått i konkurs eller andra skäl inte kunnat åtgärda felen och avsluta entreprenaden. - Inklusive följdskador FSS 5§ FSS 8§ Ett färdigställandeskydd får begränsas till ett visst belopp. Det skall dock alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd som omfattas av skyddet

4 Gar-Bo - Konsumententreprenader

5 Gar-Bo Färdigställandeförsäkring Enligt Lag (2014:227) om färdigställandeskydd Gäller under byggtiden fram till godkänd slutbesiktning Gäller också för åtgärdande av slutbesiktningsanmärkningar upp till ett år efter godkänd slutbesiktning. Skyddar konsumenten om entreprenören går i konkurs under byggtiden Ersätter merkostnad när ny entreprenör måste anlitas Försäkringen ersätter upp till 10% av kontraktssumman Verkar för att sålla ut oseriösa aktörer Ingen självrisk Försäkringen gäller för de leverans- och/eller entreprenadavtal som anges i försäkringsbrevet och för de leveranser och/eller arbeten som anges i avtalen. GAR-BO - Konsumententreprenader

6 Gar-Bo Färdigställandeförsäkring Viktigt att konsumenten gör rätt! Välj en ekonomiskt sund entreprenör Använd standardiserade kontrakt Betala inte i förskott Betala för utfört arbete Anlita en aktiv och erfaren kontrollansvarig Besök bygget flera gånger under byggprocessen GAR-BO - Konsumententreprenader

7 Gar-Bo Färdigställandeförsäkring Vem får/kan teckna färdigställandeförsäkring? Kostnad? -Konsumenten (som ansvarar för att Färdigställandeskydd finns) -Entreprenör -Premie= 0,2 – 0,5% av entreprenadsumman -UC tas på alla entreprenörer oavsett om kund eller entreprenör tecknar! -”Naturlig rensning” då entreprenör ej uppfyller krav! GAR-BO - Konsumententreprenader

8 Gar-Bo Färdigställandeförsäkring Vad händer vid en konkurs? Skadeanmälan till Gar-Bo Vilken status har byggnationen? Vad är gjort? Vad är kvar att göra? Vad är fel? Hur stor del av avtalssumman är kvar att betala? Kopior på betalda fakturor till Gar-Bo Vad kostar det att färdigställa byggnationen med en ny entreprenör? Ta fram offerter för att färdigställa byggnationen. Gar-Bo betalar ut verklig merkostnad upp till max 10% av det försäkrade entreprenadavtalet? Utbetalning mot verifierade fakturor. GAR-BO - Konsumententreprenader

9 Exempel på skada Skada:Kunden hävt avtalet på grund av försening (29 veckor försenat) Entreprenadsumma:2.165.000:- Kvar att betala: 384.756:- Max ersättning FF: 216.500:- (10%) Kostnad att färdigställa:1.200.000:- (enligt offerter) Beslut ersättning från FF: 216.500:- (max ersättning) GAR-BO - Konsumententreprenader

10 Exempel på skada Skada:Entreprenören gått i konkurs Entreprenadsumma: 900.000:- Erlagd betalning:1.300.000:- Kvar att betala: 0:- Max ersättning FF: 90.000:- (10%) Kostnad färdigställande: 400.000:- (enligt redovisade kostnader) Beslut ersättning från FF: 90.000:- (max ersättning) GAR-BO - Konsumententreprenader

11 Gar-Bo - Konsumententreprenader Konkurser och skadekostnader kommer stötvis Konkurser är omfattande och kostsamma En enskild familj är mycket utsatt utan färdigställandeskydd Genomsnittlig ersättning per skada cirka 220 000 kr Skadekostnad

12 Gar-Bo Färdigställandeförsäkring Försäkring eller Bankgaranti? Bankgaranti Ofta rörlig kostnad (fast avgift + ränta) Tidsbunden Begränsar kreditutrymme för entreprenör Försäkring Fast kostnad Ej tidsbunden Binder inget kreditutrymme för entreprenör Enklare hantering vid skada/konkurs GAR-BO - Konsumententreprenader

13 Gar-Bo Färdigställandeförsäkring småhus Antal 2013201420152016

14 Gar-Bo 10-årig småhusförsäkring (Byggfels- och Nybyggnadsförsäkring) Antal 2013201420152016

15

16 GAR-BO

17 Gar-Bo Kontrollanvarig Erbjuder kontrollansvariga över hela Sverige Beställning på hemsida (www.gar-bo.se)www.gar-bo.se Pris 21.875:- Projektanpassning av kontrollplan, medverkan vid kommunens tekniska samråd, besiktningar, byggnadsnämndens platsbesök och slutsamråd. Minst fyra besök utöver ovan på byggplats. Kan man göra ett godkänt KA-arbete för 8.000:- ?? GAR-BO - Konsumententreprenader

18 Gar-Bo:s Förebyggande arbete Täthetsprojektet En rapport om varför och hur vi ska bygga lufttätt Golvbrunnsprojektet En rapport om vanliga fel och risker vid montering av golvbrunnar GAR-BO - Konsumententreprenader

19 Färdigställandeskydd Färdigställandeskydd vid bara byggsatsleverans – Behövs det? 1 § Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus) ………………. GAR-BO - Konsumententreprenader


Ladda ner ppt "Lag om färdigställandeskydd FSS 1§ Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser ett småhus, ….ska det...."

Liknande presentationer


Google-annonser