Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processbeskrivning för arbete med utbildningskontrakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processbeskrivning för arbete med utbildningskontrakt."— Presentationens avskrift:

1 Processbeskrivning för arbete med utbildningskontrakt

2 Om bildspelet Bildspelet beskriver övergripande processen för Arbetsförmedlingens och kommuners arbete med utbildningskontrakt. Bilderna kompletteras i anteckningssidor med mer konkret information och exempel för respektive steg i processen. I slutet ges en sammanfattning av viktiga framgångsfaktorer för ett studiemotiverande arbetet.

3 Utbildningskontrakt - en möjlighet till gymnasieexamen Överenskommelse om studier inom komvux eller folkhögskola för att fullfölja gymnasieutbildning Studierna kan bedrivas på heltid i kombination med arbete i kombination med praktik i kombination med annan lämplig aktivitet Överenskommelse mellan Arbetsför- medlingen kommunen ungdomen

4 Ingå ett utbildningskontrakt – process i normalfallet Avgör om det finns förutsättningar för utbildningskontrakt Ungdom inom målgruppen Inskriven Ungdom Ingå utbildningskontrakt Genomför utbildningskontrakt Ungdom som vill ingå ett utbildnings- kontrakt Ungdom med utbildnings- kontrakt Ungdom med fullgjord gymnasie- utbildning Förbered för utbildningskontrakt Avgör om det finns förutsättningar för utbildningskontrakt Inskriven Ungdom Tillhör ungdomen målgruppen? Finns överenskommelse mellan kommun och Arbetsförmedlingen? Syfte: stödja en ungdom i att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

5 Ingå ett utbildningskontrakt – process i normalfallet Avgör om det finns förutsättningar för utbildningskontrakt Ungdom inom målgruppen Inskriven Ungdom Ingå utbildningskontrakt Genomför utbildningskontrakt Ungdom som vill ingå ett utbildnings- kontrakt Ungdom med utbildnings- kontrakt Ungdom med fullgjord gymnasie- utbildning Syfte: stödja en ungdom i att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning Förbered för utbildningskontrakt Ungdom inom målgruppen Vilka är orsakerna till ofullständig gymnasieutbildning? Vilka är förutsättningar att läsa in en sådan? Erbjud studie- och yrkesvägledning. Informera om utbildningskontrakt. Informera om studiemotiverande insatser via folkhögskola. Påbörja en planering i webbstödet för utbildningskontrakt (KA-webb)

6 Ingå ett utbildningskontrakt – process i normalfallet Avgör om det finns förutsättningar för utbildningskontrakt Ungdom inom målgruppen Inskriven Ungdom Ingå utbildningskontrakt Genomför utbildningskontrakt Ungdom som vill ingå ett utbildnings- kontrakt Ungdom med utbildnings- kontrakt Ungdom med fullgjord gymnasie- utbildning Förbered för utbildningskontrakt Ingå utbildningskontrakt Ingå utbildningskontrakt Ungdom som vill ingå ett utbildningskontrakt Gör en gemensam planering om att ungdomen ska påbörja och fullfölja studier för att få en gymnasieexamen. Registrera planering och skriv under utbildningskontraktet. Besluta om ev. arbetsmarknadspolitiska insatser. Ungdomen ansöker om studiemedel. Syfte: stödja en ungdom i att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

7 Ingå ett utbildningskontrakt – process i normalfallet Avgör om det finns förutsättningar för utbildningskontrakt Ungdom inom målgruppen Inskriven Ungdom Ingå utbildningskontrakt Genomför utbildningskontrakt Ungdom som vill ingå ett utbildnings- kontrakt Ungdom med utbildnings- kontrakt Ungdom med fullgjord gymnasie- utbildning Förbered för utbildningskontrakt Genomför utbildningskontrakt Genomför utbildningskontrakt Ungdom med utbildningskontrakt Ungdom med fullgjord gymnasieutbildning Ungdomen påbörjar studier och ev. övriga insatser. Kommunen rapporterar genomförandet och rekvirerar ersättning i webbstödet Uppföljning och vid behov revidering av planering. Utbildningskontraktet avslutas. Syfte: stödja en ungdom i att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

8 Framgångsfaktorer för studiemotiverande arbete Helhetsperspektiv med flera samverkande kompetenser Flexibel utformningen av undervisningen En neutral stödperson Bygga relation på förtroende, kontinuitet och tillit Utgå från det som fungerar Ha höga förväntningar Kontinuerlig uppföljning


Ladda ner ppt "Processbeskrivning för arbete med utbildningskontrakt."

Liknande presentationer


Google-annonser