Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ö PPEN FRÅGESTUND 2015-10-21. 2 Dagens agenda Status från förvaltningen – Tor Fridell, Erik Wallenberg och Malin Zingmark Kravönskemål GUI – Anders Stenebo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ö PPEN FRÅGESTUND 2015-10-21. 2 Dagens agenda Status från förvaltningen – Tor Fridell, Erik Wallenberg och Malin Zingmark Kravönskemål GUI – Anders Stenebo."— Presentationens avskrift:

1 Ö PPEN FRÅGESTUND 2015-10-21

2 2 Dagens agenda Status från förvaltningen – Tor Fridell, Erik Wallenberg och Malin Zingmark Kravönskemål GUI – Anders Stenebo Kravönskemål – Anette Eriksson

3 Information från förvaltningen

4 Foto: västsverigebloggen.se Tävling: Vad ser vi på bilden och varför? Första rätta svar i chatten vinner äran och en Ladok-present. SHR enväldig domare vars beslut ej kan överklagas.

5 Kravönskemål GUI - Anders Stenebo

6 6 Genomgång av Ärenden Sammanfattning från användartester i Uppsala GUI-bloggen

7 7 Införandesupport i Ladok3 L3SUPPORT-1983 Status på student saknas när man går in på en student ”Söka student” När vi går in på en student ”Söka student” ser vi Registrerade kurser men vet ej statusen på dem, dvs om studenten är klar med kursen. Vore bra att det framgår på något sätt vilka av kurserna som är avslutade respektive ej avslutade. Kurskoden syns inte, enbart Tillfälleskod, vilket inte används vare sig av oss (på GU) eller studenter. Inte heller framgår det när studenten registrerades, dvs FFG (Första gångs registrering)

8 Användartester i Uppsala

9 9 Förutsättningar Antal deltagare drygt 20 st kursadministratörer De fick en kortare utbildning på 30 – 45 minuter Fjorton uppgifter om studiedeltagande och resultathantering Uppgifterna var både lätta och svåra Deltagarna arbetade självständigt med uppgifterna men fick fråga om hjälp när de hade problem Ca 60 – 90 minuters arbete per deltagare De svarade på frågor om det hade lyckats, om hur svår eller lätt varje uppgift. De svarade på en enkät som mätte den totala användarupplevelsen

10 10 Totala användarupplevelsen

11 11 Kvantitativ analys av uppgifterna UppgifternaLyckadesLätt/SvårtStatus Rapportera in resultat på fem studenter och klarmarkera84%4,3 POSITIVT Registrera en student96%4,5 POSITIVT Lämna återbud på kurs för en student100%4,9 POSITIVT Registrera en student100%5,0 POSITIVT Beställa behörigheter för att kunna registrera student utanför registreringsperiod 36%2,7 KRITISKT Rapportera in resultat för en student92%4,6 POSITIVT Registrera en student100%4,9 POSITIVT Ta ut en klasslista och skriva ut den på skärmen (Ctrl + P)60%3,2 ALLVARLIGT Söka fram kurstillfälle för att ta reda på sen anmälan är tillåten68%2,9 ALLVARLIGT Dokumentera avbrott på en student96%4,7 POSITIVT Hitta hjälplänk till hur man lägger till ett kurstillfälle på en student28%1,9 KRITISKT Lägga till kurstillfälle på en student68%3,0 ALLVARLIGT Ta fram uppdaterad klasslista och skriva ut (Ctrl + P)80%4,0 POSITIVT Kontrollera att man har fått de behörigheter man beställde77%4,4 MINDRE

12 GUI-bloggen

13

14 Övriga kravönskemål - Anette Eriksson

15 15 L3SUPPORT-1600: Tillgodoräknanden per kurs - inte bara per individ Mängden ärenden som gäller tillgodoräknanden på kursen ökar. Institutionerna och handläggarna har behov av att se sammanställningar per kurs som stöd i arbetet (tidigare bedömningar). Bedömningar ska gå att söka fram (inkl. bedömningsunderlag).

16 16 L3SUPPORT-1600: Tillgodoräknanden per kurs - inte bara per individ Vi kommer att ta fram stödet för tillgodoräknanden i version C. Detta är ett relevant önskemål om utdata som vi tar med oss, men det kommer troligen inte att kunna prioriteras (kan ha-krav)

17 17 L3SUPPORT-1857: Lärosätesspecifik e-postadress Ladok3 måste stödja att de lärosäten som vill ha sina egna studentepostadresser i Ladok kan få det. Lärosätet måste ha tillgång via REST att skriva/ändra "sin" e- postadress, även om det enbart är studenten själv som kan ändra den Ladok- gemensamma. Vissa lärosäten accepterar att det enbart finns en adress som studenten sköter själv*, men andra gör det inte. Det är mycket viktigt att Ladok3 stödjer även de som vill ha sina egna adresser i Ladok. LU har sedan länge krav på att studenterna ska använda LU-adressen, och det är den som finns i Ladok och som institutionerna alltid använder för att skicka info och/eller material. Studenten kan välja att vidarebefordra mail till en annan adress, men mail från LU skickas alltid till LU-adressen (som LU vet att fungerar och som vi kan ge support på m.m.). Detta förfarande vill vi fortsätta med. (Att jämföra med mobilnummer håller inte, för det finns inget lärosäte som delar ut mobilnummer. Däremot kan man delvis jämföra med tel. och epost till anställda; i och med att vi tillhandahåller tel. och adress kräver vi att de används. LU tycker samma sak om e-postadress till studenterna.) *) Vem ger support till studenterna för den gemensamma adressen?

18 18 L3SUPPORT-1857: Lärosätesspecifik e-postadress Ladok3 måste stödja att de lärosäten som vill ha sina egna studentepostadresser i Ladok kan få det. Lärosätet måste ha tillgång via REST att skriva/ändra "sin" e-postadress, även om det enbart är studenten själv som kan ändra den Ladok-gemensamma. Vissa lärosäten accepterar att det enbart finns en adress som studenten sköter själv, men andra gör det inte. Det är mycket viktigt att Ladok3 stödjer även de som vill ha sina egna adresser i Ladok.

19 19 L3SUPPORT-1857: Lärosätesspecifik e-postadress Denna fråga har vi besvarat tidigare, ingen omprövning av tidigare beslut har gjorts. Beslut från produktmöte 2015-05-08: Ladok tillhandahåller plats för en e-postadress per student. Studenten uppmanas att ange en e-postadress. Ska detta göras så kan det knappast ske på bekostnad av något annat, högre prioriterat.

20 20 L3SUPPORT-1597: SMS och telefon måste separeras i separata fält LADOK3 har endast ett fält för telefon som heter telefon. Gamla LADOK har två fält SMS och telefon. För att kunna skicka SMS måste vi veta att innehållet är ett mobilnummer.

21 21 L3SUPPORT-1597: SMS och telefon måste separeras i separata fält Beslut från produktmöte 2015-05-08: Ladok tillhandahåller plats för ett telefonnummer som kan komma att användas för sms Ledtext ska korrigeras till ”Telefon-/SMS-nummer” i användargränssnitt Separat fält för SMS ses i dagsläget som ett Kan ha- krav

22 22 L3SUPPORT-1936: Länkning ska fungera även om login krävs Se till att hela länken hänger med vid inloggning, så att man inte bara hamnar på startsidan om man tvingas logga in (dvs inte är inloggad sedan tidigare). Exempel: Jag är inloggad och följer länken https://www.mit- ik.ladok.se/gui/studiedeltagande#/student/2f4f2547-5872-11e5-b020- d0955d0540bc?vy=aktivitetochfinansiering -> Jag kommer in på studentens aktivitetsflik Jag är inte redan inloggad och följer länken https://www.mit- ik.ladok.se/gui/studiedeltagande#/student/2f4f2547-5872-11e5-b020- d0955d0540bc?vy=aktivitetochfinansiering -> Jag kommer till startsidan av Ladok3. Visserligen fungerar det att sedan efter det återigen klicka/välja den önskade länken, men då har man förlorat tid och smidighet. Det underlättar väldigt om länkning fungerar även om inloggning krävs. T.ex. om man har bokmärkt en student som man ska följa upp, om man ska hjälpa en kollega eller vänder sig till Ladok-supporten på lärosätet.

23 23 L3SUPPORT-1936: Länkning ska fungera även om login krävs Det finns inga principiella hinder utan det behövs en teknisk åtgärd för förbättring. Att inte tappa bort länken vid behov av inloggning ses som ett bör-krav.

24 24 L3SUPPORT-1787: Informationen under fliken Historik är otydlig och kan bli svår att hantera Fliken Historik tolkades av kursadminstratörer/lärare som studentens tidigare studier. Man skulle kunna byta namnet till t.ex. ”Händelselogg”. En dump av händelser är bra kunna tillgå, men blir förmodligen svårläst ganska snart. Man måste kunna söka och filtrera infon under fliken. Webbläsarens Sök blir snart otymplig och visar inte endast det man vill se. Vid. omregistrering av en student genererats det två händelser för användaren, dels själva ”omregistrering” men även ”påbörjat utbildningstillfälle”. Det är inte logiskt för användaren – själva omregistrering gjorde användaren men det andra är systemkonsekvens och ingen aktiv handling som användaren gjorde via gränssnittet och därmed missvisande. Informationen är obegriplig enligt användarna i nuvarande form. Detaljerna kan man inte tyda. Ange inte bara. användar-id utan användarens namn. Vi vet inte varandras användar-ID:n, dvs. informationen hjälper inte. Tanken är kanske att det bara är den lokala förvaltningen av Ladok som ska se händelseloggen, och inte institutionsanställda?

25 25 L3SUPPORT-1787: Informationen under fliken Historik är otydlig och kan bli svår att hantera Fliken Historik tolkades av kursadministratörer/lärare som studentens tidigare studier. Informationen är obegriplig enligt användarna i nuvarande form. Detaljerna kan man inte tyda. Tanken är kanske att det bara är den lokala förvaltningen av Ladok som ska se händelseloggen, och inte institutionsanställda? Man skulle kunna byta namnet till t.ex. ”Händelselogg”.

26 26 L3SUPPORT-1787: Informationen under fliken Historik är otydlig och kan bli svår att hantera Historik är en vy för behörig användare, t ex lokal förvaltning, att se förändringar av viss information, t ex en registrering. Detta är istället för att behöva gå in i loggen Om man som kursadministratörer/lärare vill se studentens tidigare studier vid lärosätet är t ex Översikt en lämplig vy Av historiken kan man utläsa hur informationen såg ut före åtgärden, när informationen förändrades och av vem.” Historik kan finnas i flera led bakåt för samma information

27 27 L3SUPPORT-1787: Informationen under fliken Historik är otydlig och kan bli svår att hantera Historik: ”Dokumentation av åtgärder som innebär en förändring av viss information. Av historiken kan man utläsa hur informationen såg ut före åtgärden, när informationen förändrades och av vem.” Historik kan finnas i flera led bakåt för samma information Historik är en vy för behörig användare, t ex lokal förvaltning, att se förändringar av viss information, t ex en registrering. Om man som kursadministratörer/lärare vill se studentens tidigare studier vid lärosätet är t ex Översikt en lämplig vy Relaterade begrepp: Systemloggning: ”Dokumentation av hur (på vilket sätt) funktionalitet/tjänst har använts för att lägga in eller ändra information i systemet.” Spårbarhet: ”Möjlighet att göra sig en bild av informationsförändringar med avseende på när, vad, hur och av vem dessa informationsförändringar har gjorts.”

28 28 L3SUPPORT-1808: Studieplan - avklarad, avbrott m.m. - dokumentation behövs Via Studieplan för ett program kan man välja att ange "Avklarad" och "Avbrott". Är det avbrott på planen eller programmet som blir konsekvensen? Kanske bara att man inte kan fortsätta bygga vidare på studieplanen? Samma sak med "Avklarad" - genererar det avbrott på programmet eller bara hinder att bygga vidare på planen? Vad är tanken med att man ska ange att ett program/utbildning är ”avklarad”? Studieplanen är ju inte kopplad till examen eller antagning enl. infon i MIT7-demon. Kommer antagningar från UHR att hamna i studieplanen automatiskt? Kan studieplanens val användas som underlag till "förväntade deltagare" i Ladok så att studenter slipper söka via antagning.se?

29 29 L3SUPPORT-1808: Studieplan - avklarad, avbrott m.m. - dokumentation behövs Studieavbrott - Avslutande av påbörjad men ej slutförd utbildning. En kurspaketering kan markeras som avklarad, vilket betyder att studenten i någon mening är klar med sina studier inom denna. T.ex. kan man efter ett examensbeslut välja att markera en kurspaketering som avklarad. Antagningar från UHR till kurser inom program kommer att hamna inom programmet och därmed inom dess studieplan. Om man inte har behov av urval/behörighetsbedömning för kurser inom en programantagning kan man använda möjligheten studieval i studieplanen för att skapa ”förväntade deltaganden” för nästa termins studier inom ett program t ex. Studievalen definieras i utbildningstillfällesstrukturen.

30 30 L3SUPPORT-1808: Studieplan - avklarad, avbrott m.m. - dokumentation behövs Via Studieplan för ett program kan man välja att ange "Avklarad" och "Avbrott". 1. Är det avbrott på planen eller programmet som blir konsekvensen? Kanske bara att man inte kan fortsätta bygga vidare på studieplanen? Svar: Studieavbrott - Avslutande av påbörjad men ej slutförd utbildning. Läggs avbrott in blir det ett avbrott på programmet. Innehållet framåt i studieplanen upphör. 2. Samma sak med "Avklarad" - genererar det avbrott på programmet eller bara hinder att bygga vidare på planen? Vad är tanken med att man ska ange att ett program/utbildning är ”avklarad”? Svar: En kurspaketering kan markeras som avklarad, vilket betyder att studenten i någon mening är klar med sina studier inom denna. T.ex. kan man efter ett examensbeslut välja att markera en kurspaketering som avklarad

31 31 L3SUPPORT-1808: Studieplan - avklarad, avbrott m.m. - dokumentation behövs 3. Kommer antagningar från UHR att hamna i studieplanen automatiskt? Svar: Ja, antagningar från UHR till kurser inom program kommer att hamna inom programmet och därmed inom dess studieplan. 4. Kan studieplanens val användas som underlag till "förväntade deltagare" i Ladok så att studenter slipper söka via antagning.se? Svar: Om man inte har behov av urval/behörighetsbedömning för kurser inom en programantagning kan man använda möjligheten studieval i studieplanen för att skapa ”förväntade deltaganden” för nästa termins studier inom ett program t ex. Studievalen definieras i utbildningstillfällesstrukturen.

32 Ny webbplats!

33 33 Nya ladok.se – En väg in! Lansering planerad till före jul Tyck till/testa: sophia.hansson.ridman@ladok.sesophia.hansson.ridman@ladok.se Målgrupper som prioriterats: Lokala kontaktpersoner/ladokansvariga Lokala projektledare Lokala objektägare Förbättringsfokus: Kalender Sökfunktionen Mindre innehåll: bättre struktur Nyhetsflöde anpassat efter dina intressen

34 Ladok3 information ”wikin” Nuvarande ladok.se

35 Övriga frågor

36 36 Ang studentgränssnittet Fråga: Vi behöver underlag för att kunna avgöra om vi ska påbörja ett projekt för ny Studentportal. Därför undrar vi om det som finns på Ladok3´s sidor gällande studenttjänster fortfarande gäller? https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=63902246 Eller är utvecklingen av studentgränssnittet lagd på is? https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=63902246 Svar: Nej utvecklingen är inte lagd på is. Studentgränssnitets utveckling kommer följa versionerna.

37 37 Kommande frågestunder Den 18 november Den 16 december


Ladda ner ppt "Ö PPEN FRÅGESTUND 2015-10-21. 2 Dagens agenda Status från förvaltningen – Tor Fridell, Erik Wallenberg och Malin Zingmark Kravönskemål GUI – Anders Stenebo."

Liknande presentationer


Google-annonser