Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Du kan hjälpa! Kuva: Leena Koskela Hungerdagen 15 – 17.9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Du kan hjälpa! Kuva: Leena Koskela Hungerdagen 15 – 17.9."— Presentationens avskrift:

1 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Du kan hjälpa! Kuva: Leena Koskela Hungerdagen 15 – 17.9

2 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Vad är Hungerdagen? Hungerdagen är Finlands Röda Kors viktigaste årliga kampanj för att samla in medel. Vi samlar in pengar till katastroffonden så att Röda Korset kan hjälpa i Finland och utomlands. Medlen i katastroffonden gör att vi kan hjälpa snabbt, eftersom bidragen inte på förhand binds till något givet mål.

3 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Röda Korset hjälper t.ex. dem som har förlorat sitt hem i en brand. Frivilliga ger mentalt stöd och första hjälpen. När det värsta inträffar… Foto: Jarkko Mikkonen & Tatu Blomqvist

4 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Foto: Jarkko Mikkonen & Tatu Blomqvist Han förmedlar hjälpen ”Det kan ta många dagar innan man efter branden får nya identitetskort, pengar och får försäkringsärenden i ordning. Då behövs nödhjälp dvs. mat, inkvartering och möjlighet att sköta saker. Man kan ju inte lämna en människa ute i kylan.” Kari Varjonen Frivillig Finlands Röda Kors

5 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Hjälp i katastrofer och kriser PRöda Korset hjälper, räddar och vårdar offren för katastrofer. Frivilliga delar ut mat, vatten och övriga biståndsartiklar till människor som drabbas av torkan i Somaliområdet och i Etiopien. Foto: Aapo Huhta

6 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Foto: Aapo Huhta & Tatu Blomqvist Han förmedlar hjälpen Vi kan lätta på människors lidande genom våra gärningar. Människor kan inte länge klara sig utan vatten, även om de hade mat. Genom att bringa vatten, bringar vi liv. Ahmed Yasin Bashir Frivillig Somaliska Röda Halvmånen

7 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Hjälp i mitten av konflikten Röda Korset hjälper människor som befinner sig i mitten av konflikter, de som är de allra mest utsatta. I Ukraina hjälper frivilliga människor som på grund av konflikten har flytt från sina hem. Foto: Jarkko Mikkonen

8 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Foto: Jarkko Mikkonen Hon förmedlar hjälpen. Jag skulle vilja att människor som bor i andra länder, andra städer eller nära intill, inte skulle vara likgiltiga utan skulle förstå att all hjälp alltid kommer tillbaka till givaren. Nadežda Soroka Frivillig Ukrainska Röda Korset

9 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Vad får man för pengarna?

10 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Alla kan komma med! Uppemot 20 000 frivilliga deltar årligen i Hungerdagen Vem som helst kan komma med som bössinsamlare Förra året inbringade Hungerdagen 4,2 miljoner euro

11 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG. Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Hungerdagen är den största gemensamma kraftansträngningen för frivilliga i Finland

12 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Insamlingsplanen är A & O I insamlingsplanen: kartläggs de bästa insamlingsplatserna, insamlingstiderna och insamlingsmetoderna var och hur man rekryterar insamlare områdets skolor på alla nivåer jämn arbetsfördelning inom avdelningen insamlingsutrustning: vad, var och när beställer man mer Sirpa Lehtimäki

13 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Insamlingssäkerheten utgör grunden för att insamlingen är pålitlig Insamlingsutrustningen förvaras alltid inlåst. På insamlingsbössor och -tunnor är insamlingstillståndsdekalerna i kraft och de är försedda med sigill. Insamlarna är klädda i insamlarvästar och bär namnlappar för volontärer. Insamlingsutrustning som överlåts och returneras bokförs. Vi ska ha koll på var varje insamlingsbössa finns. Kalla insamlingsbössor är fästa med vajer. Missbruk anmäls till distriktet och brottsanmälan görs till polisen. Distriktet informerar centralbyrån.

14 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Rekrytering av frivilliga Att samla in pengar och ordna ett evenemang är roligt i sällskap. Be att följande ställer upp: Avdelningens eget folk Tidigare insamlare Grupper med studerande och skolelever Scouter, idrottsklubbar, invandrarföreningar Frivilliga räddningstjänsten, Lions, Rotary, Marthorna Pensionärsgrupper, arbetslösas föreningar etc. Mia Ekström-Huttunen

15 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Avdelningarnas verktyg för insamlarrekrytering SKRIV UT FÖLJANDE PÅ REDNET: Annonsutkast för anslagstavla Insamlarinbjudan-folder Insamlarvädjan på flera språk BESTÄLL I WEBBUTIKEN ICE- och lotteri-/kontaktkort Affischbotten A4 Postkort PÅ HUNGERDAGEN.FI RedNets händelsekalender Elektronisk anmälningsblankett Det mest effektiva sättet är en inbjudan face-to-face eller per telefon! Kom också ihåg att utnyttja Facebook.

16 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Evenemangskalendern berättar varifrån bössor fås på din ort En annons om din avdelnings Hungerdagen har gjorts till Hungerdagens evenemangskalender Kolla annonsen senast 10.6. Meddela till distriktet, om någonting ska tas bort av annonsen. Du kan komplettera annonsen även senare. Anvisningar på RedNet: http://rednet.rodakorset.fi/hungerdagen

17 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Överlämning av insamlingsutrustning 1.Fyll i personuppgiftsblanketten tillsammans med insamlaren 2.Kontrollera personens identitet med hjälp av bildförsett ID-kort 3.Överlämna insamlings- utrustningen: insamlar- västen, insamlingsbössan, namnkortet samt tack- dekaler och/eller tack- broschyrer 4.Kom ihåg att anteckna numret på bössan på blanketten! Tatu Blomqvist

18 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Återlämning av insamlingsutrustning 1.Kontrollera att sigillet är helt och att insamlingsbössans nummer stämmer. 2.Kvittera att bössan har returnerats. 3.Ställ de sista frågorna på personuppgiftsblanketten:  Får personens uppgifter läggas till insamlarregistret?  Är han/hon intresserad av att bli medlem? Robert Keskinen

19 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Kontaktuppgifterna till kundregistret Insamlarnas kontakt- uppgifter är viktiga för Röda Korset. Skicka kontaktuppgifter till alla som vill vara med i insamlarregistret till distriktet. Insamlarnas postadresser uppdateras automatiskt i registret.

20 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Inskolning och motivation av insamlare 1.Hälsa insamlaren välkommen. 2.Berätta hur och varför vi samlar in pengar. 3.Föreslå en bra insamlingsplats. ”Under Hungerdagen samlar vi in medel till katastroffonden. Vi gör det för att kunna hjälpa bland annat dem som drabbats av eldsvådor i hemlandet. Utomlands hjälper vi offer för naturkatastrofer och konflikter.” Robert Keskinen

21 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Så samlar du bössan full S ö k ö gonkontakt, le om det k ä nns bra. Be modigt f ö rbipasserande om ett bidrag. Fr å ga t.ex. ” Vill du delta i Hungerdagsinsamlingen? ” De som sitter bidrar lättast. De som står bidrar lättare än dom som har bråttom. Kom ih å g att tacka.

22 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Hjälpmedel för att lära upp insamlare https://rednet.rodakorset.fi/hungerdagen

23 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG. Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Nya sätt för insamlingsarbete utöver insamling med bössa

24 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Onlinebössa

25 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 SMS, Mobile Pay, iZettle, direct mail

26 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Skolorna är en stor möjlighet för Hungerdagen På många kommer en fjärdedel av Hungerdagens intäkter via skolorna. Det är bra om avdelningen tar kontakt med skolan i god tid på våren. I stället för en traditionell insamling med bössor kan man för lågstadier också föreslå årets nyhet, att pyssla Hjälpnöffar, eller fjolårets nyhet, Röda rappet- aktivitetsbanan. Högstadieelever och äldre kan ställa upp som insamlare. Kaisa Sirén

27 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Stöd för organisering av skolinsamling Till skolorna skickar centralbyrån ett påminnelsekort i maj. ett kampanjbrev med anvisningar för materialbeställning i augusti. Distriktet informerar avdelningarna om vilka skolor som har beställt insamlingsmaterial från nätbutiken. Avdelningen kan komma överens med skolan om avhämtning och inbetalning av de pengar som har samlats in i skolan. På Röda Korset skolsidor finns bra skolmaterial som stöd för insamlingen. http://www.rodakorset.fi/skolor-hungerdagen http://www.rodakorset.fi/skolor-hungerdagen Kimmo Holopainen

28 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Locka med lokala företag Företagens anställda kan ställa upp som insamlare. I RedNet finns för utskrift ett företagsutmaningsbrev med idéer på hur företag kan delta. Be åtminstone Lokal-Tapiola och den lokala S-gruppen att vara med. Tarja Hahl Anställda vid Lokal-Tapiola i Borgå på väg att ge sig ut som insamlare tillsammans med avdelningsordförande Veli-Matti Salo.

29 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Basarer och evenemang ger Hungerdagen en extra kick Se till att priserna är lämpliga och kostnaderna låga. Be om att få råvarorna donerade. Försäljningskostnaderna får man dra av från vinsten (men inte från insamlingsintäkterna). Om ni säljer bröd, bjud på smakprov! Trevliga evenemangsmodeller finns på RedNet! Evenemang är perfekta tillfällen för engagemang för dem som kanske inte vill vara insamlare men som gärna ställer upp för Hungerdagen på något annat sätt. Erfarenhet och kunskap överförs på samma gång. Laura Kotila

30 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG. Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Kommunikation gör att Hungerdagen syns

31 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Informera medierna i förväg Lokalmediernas artiklar och notiser stöder insamlingen Meddela redaktörerna när Hungerdagen börjar och vad avdelningen har för evenemang: ett koncist meddelande till redaktionens e-post. Använd dig av de informationsmallar som finns på RedNet och i slutet av sommaren i informatörens e-post. Bjud in redaktörer till Hungerdagens evenemang.

32 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Gilla och dela!

33 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Använd taggarna #hungerdagen och #rödakorset när du gillar och delar

34 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Lätt att beställa i webbutiken Kampanjmaterialet beställs via webbutiken www.punaisenristinkauppa.fi Det lönar sig att göra beställningen redan på våren. Materialet levereras i augusti. Absolut sista beställningsdag är 29.8. Bland dem som har beställt materialet före 10.8 lottar vi ut 20 st Röda Korsets produkter! Matkahuolto kör paketen till mottagarens dörr. Paket kan också beställas till närmaste Matkahuolto- verksamhetsställe.

35 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Efter insamlingen Uppskatta resultatet Bössorna töms i närvaro av två personer. Sedlarna räknas (euro) och mynten vägs (kg). Avdelningarna ger sina resultat till distriktet senast på söndagskvällen. För pengarna till banken Pengarna transporteras i säkerhetspåsar till banken senast i slutet av september och betalas direkt in på katastroffondens konto. In i påsen läggs en giroblankett med katastroffondens konto och avdelningens eget referensnummer för Hungerdagen. Tacka alla dem som har deltagit i insamlingen: per e-post via centralbyrån eller distriktet på annat sätt.

36 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Skriv avdelningens referensnummer och säkerhetspåsens nummer på bankgiron

37 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Skicka insamlarnas kontaktuppgifter till distriktet senast 29.9 1.på kopior av personupp- giftsblanketten 2.skriv dom i en Excel- tabell 3.Skriv in uppgifter via nätblanketten spr.punainenristi.fi/keraajat spr.punainenristi.fi/keraajat

38 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Lämna in redovisningen till distriktet senast 31.10

39 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Var ute i god tid så deltar du i utlottningar! Vi lottar ut 20 st Röda Korsets produkter bland dom som har gjort sin material beställning via nätbutiken före 10.8 Vi lottar ut 20 stycken Röda Korsets även bland dem som lämnat in redovisningsblanketten och insamlarnas kontaktuppgifter till distriktet före 31.10 oktober. Lycka till med utlottningen!

40 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Tidtabell: MAJ 16.5 avdelningsbrev till ordförande, insamlingschefer och informatörer. JUNI Senast 10.6 meddela till distriktet, om det finns fel information på annonsen i evenemangskalendern AUGUSTI 1.8 inleds materialleveranserna De som beställt före 10.8 deltar i utlottningen av Röda Korsets produkter Utkast till skolbrev och påminnelsebrev till avdelningarna Skolbrevet till skolor på olika nivåer Utkast till pressmeddelandet på RedNet 29.8 deadline för materialbeställningar 30.8-7.9 Pressmeddelande I: Insamlarinbjudan SEPTEMBER Hungerdagen 15-17.9 Framgångsrik Hungerdagsinsamling! 12-14.9 Pressmeddelande II Ge preliminära resultatet till distriktet 19-22.9 -> Pressmeddelande III: tack och information om insamlingsresultatet 29.9 skicka insamlarnas kontaktuppgifter till distriktet Senast 30.9 betala de insamlade medel in på katastroffondens konto med avdelningens referensnummer OKTOBER Avdelningsenkät på RedNet Senast 20.10 meddelar distrikten avdelningarnas insamlingsresultat Senast 31.10 lämnas redovisnings- blanketterna och in till distrikten Senast nu en tackfest!

41 KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Hungerdagen 36:e gången Hungerdagens bössinsamling 15 – 17.9.2016 Kom med! Kuva: Jarkko Mikkonen


Ladda ner ppt "KEDJAN AV HJÄLP BÖRJAR MED DIG Hungerdagen 15 – 17.9.2016 Du kan hjälpa! Kuva: Leena Koskela Hungerdagen 15 – 17.9."

Liknande presentationer


Google-annonser