Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftvärnsförbundet 1 Lufthotet & luftvärnet ULv Fk-Lk2 Lektion 2008-01-16 Övlt Michael Reberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftvärnsförbundet 1 Lufthotet & luftvärnet ULv Fk-Lk2 Lektion 2008-01-16 Övlt Michael Reberg."— Presentationens avskrift:

1 Luftvärnsförbundet 1 Lufthotet & luftvärnet ULv Fk-Lk2 Lektion 2008-01-16 Övlt Michael Reberg

2 Luftvärnsförbundet 2 Omfattning & program 1830-2030 Det traditionella lufthotet: Flygplan och helikoptrar. Film: ”Hotet från luften – angriparen”. Rast. Det nya lufthotet: Robotar, raketer och UAV (Unmanned Air Vehicles). Krav på modernt luftvärn: Eldrör, robotar eller raketer?

3 Luftvärnsförbundet 3 Attackflygplan SU 24 ”FENCER” Motmedel: - Egenstörare - Radar-remsor och IR-facklor - Robotskotts- och radarvarnare Begränsningar: - Luftstridskapacitet - Mörkerkapacitet - Vapenlast eller bränsle Prestanda (max): - Last 8000 kg(!) - Fart 300 m/s - Räckvidd 450-750 km Beväpning: - Automatkanon - Attackraketer - Attackrobotar - Signalsökande –” – - Bomber

4 Luftvärnsförbundet 4 Attackflyg – komponenter:

5 Luftvärnsförbundet 5 Närunderstödsflyget; SU 25 ”FROGFOT” Prestanda: Max last 4000 kg Max fart 250 m/s Max räckvidd 200-350 km Insatsfrekvens: 3-4 företag/dygn Beväpning: Automatkanon Attackraketer Attackrobotar Bomber Motmedel: Egenstörare Remsor IR-facklor Radarvarnare Begränsningar: Saknar mörkerkapacitet Nytto/vapenlast Saknar EBK

6 Luftvärnsförbundet 6 Attackflyganfall Plananfall styrd bomb Dykanfall akan och raketer Plananfall ostyrda ”järnbomber” 2 km Minnesregel 20 sekunder

7 Luftvärnsförbundet 7 Automatkanoner med mycket hög eldhastighet (< 100 prj/s) Används mot punktmål och långsträckta mål, t ex fordon och ”köer” på vägar. Ofta fast monterad i flygkroppen = rakbana! A 10 ”Warthog” med 30 mm akan (USA)

8 Luftvärnsförbundet 8 Verkansyta för ostyrda sprängraketer Lasten från ett attackflygplan täcker cirka 50 x 100 meter! Ca 50 m Ca 100 m

9 Luftvärnsförbundet 9 Verkansyta för ostyrda sprängbomber (”järnbomber”) Lasten från ett attackflygplan täcker cirka 50 x 200 meter! Ca 50 m Ca 200 m F-4 Phantom (USA)

10 Luftvärnsförbundet 10 Verkansyta för ostyrda brandbomber (napalm) Lasten från ett attackflygplan täcker cirka 75 x 300 meter! Ca 75 m Ca 300 m

11 Luftvärnsförbundet 11 Lasten från ett attackflygplan täcker cirka 250 x 800 meter! Ca 250 m Ca 800 m Kulsplitter ingår! Verkansyta för multipel- = cluster-bomber  Blindgångare 

12 Luftvärnsförbundet 12 Roboten avfyras på ca 5-10 km avstånd, och hittar sitt mål t ex genom att: 1.Skytten styr roboten via en tråd eller radiolänk (m/ä). 2.En TV-kamera i roboten har ”låst” på målet före avfyring. 3.Målet belyses med en pulsad laser som roboten ”ser”. 4.En tröghets- eller sattelitnavigator i roboten går mot målets koordinater. Attackrobotanfall mot punktmål Rb 75 ”Maverick”

13 Luftvärnsförbundet 13 Tunga bombflygplan Tu-22M Backfire Tu-160 Blackjack B-52 Stratofortress Lastar upp mot 30 ton bomber per flygplan. Flyger ofta på hög höjd. Kan leverera ”bombmattor” av någon kilometers längd och en bredd på något hundratal meter. Operation ”Arc Light” med B-52 i Vietnam

14 Luftvärnsförbundet 14 ”Julbombare” 24/12 Tu-160 ”Blackjack”

15 Luftvärnsförbundet 15 Attackhelikopter Mi 24 ”HIND” Prestanda: Max last 4000 kg (8 sold) Max fart 70 m/s Max räckvidd 130-300 km Insatsfrekvens: 3-4 företag/dygn Beväpning: Gatlingkulspruta Attackraketer Pansarvärnsrobotar Bomber Motmedel: Egenstörare Remsor IR-facklor/störare Radarvarnare Ballistiskt skydd (7-40 mm)

16 Luftvärnsförbundet 16 Attackhelikopteranfall Generellt attackhelikopter: Exponeringstid: 20 sek Hastighet: 0-100 m/s Vapeninsats: 100 - 2000 m från målet

17 Luftvärnsförbundet 17 Det traditionella lufthotet - sammanfattning: Bemannade flygplan och helikoptrar som kommer relativt nära målet innan de fäller sin vapenlast! Filmtajm (15 min): ”Hotet från luften – angriparen”

18 Luftvärnsförbundet 18 Omfattning & program 1830-2030 Det nya lufthotet: Robotar, raketer och UAV (Unmanned Air Vehicles). Krav på modernt luftvärn: Eldrör, robotar eller raketer? RAST Sedan:

19 Luftvärnsförbundet 19 Det nya lufthotet - obemannade robotar, raketer och UAV?

20 Luftvärnsförbundet 20 Varför obemannat lufthot? 40 30 15 10 4 1-2 Piloter, flygplan och helikoptrar är dyra!

21 Luftvärnsförbundet 21 Det nya lufthotet Bemannade strids- plattformar blir allt exklusivare och minskar i antal. Kvalificerade vapen med lång räckvidd kan även komma att avfyras från okvalificerade plattformar. B-2 väger ca 152 ton, varav 18 ton last – styckepriset är högre än för motsvarande totalvikt i guld… $$$

22 Luftvärnsförbundet 22 Nya och bättre stridsdelar Ökad precision och verkan trots minskad vikt och volym! Sattelit- navigering har revolutionerat precisionen!

23 Luftvärnsförbundet 23 Fler ”smarta” substridsdelar och autonoma stridsfarkoster BATLOCAAS

24 Luftvärnsförbundet 24 Ballistiska missiler Mycket lång räckvidd. Ballistisk ”kastbana” utanför atmosfären. Mycket hög hastighet. Tröghetsnavigering + GPS + stjärnnav. RR / IR målsökare. Substridsdelar & decoys. Supermaktsvapen? Nej – inte numera! SS-26 ”Iskander – the son of Scud”

25 Luftvärnsförbundet 25 Även grovkalibriga artilleri- raketer har egenskaper som liknar de hos korträckviddiga ballistiska missiler! Nya krut möjliggör upp mot 50% ökad räckvidd utan att öka kalibern, samtidigt som spridningen på långa skjutavstånd kan hållas nere med hjälp av slutfas- styrning! Grovkalibriga artilleriraketer

26 Luftvärnsförbundet 26 Lång räckvidd. Flyger i atmosfären med jetmotor. Förprogrammerad flygväg. Tröghetsnavigering + GPS + radar. IR + optisk målsökare. Mycket hög precision! Kan ha substridsdelar Snart mängdvapen!… Kryssningsrobotar Taurus / KEPD-350

27 Luftvärnsförbundet 27 Unmanned Aerial Vehicles & Uninhabited Combat Air Vehicles Högst varierande storlekar & prestanda Varierande uppdrag: - spaning - indikering - samband - målutbekning - målbekämpning Varför INTE...

28 Luftvärnsförbundet 28 Konsekvenser för luftvärnet Vi måste kunna verka mot flygande och ballistiska VAPEN! Och inte längre enbart mot de vapenbärande plattformarna!

29 Luftvärnsförbundet 29 Vilket Lv är ”bäst” - eldrör eller robotar? Robotsystem 23 ”BAMSE” Luftvärnskanonvagn 90 med 40 mm lvakan

30 Luftvärnsförbundet 30 Eldrörs-Lv (eldrör = kaliber  20 mm) Fördelar: + Relativt billig am! + Hög eldhastighet! + Snabb målväxling! + ”Multi Purpose”! + Robust! Nackdelar: - Kort räckvidd (några få km). - Ostyrda granater i banan: Om fienden rör sig måste pjäsen riktas mot en punkt framför målet. Dessutom tillkommer beräkning av elevation för det aktuella skjutavståndet med hänsyn till den krökta projektil- banan. Granaterna påverkas ju i banan såväl av jordens gravitation som av andra ytterballistiska krafter.

31 Luftvärnsförbundet 31 Eldrörs-Lv har problem mot manövrerande mål Ingen dator i världen kan beräkna en korrekt framförpunkt för ett slumpmässigt manövrerande mål. Exempel: Våra projektiler har en gångtid ut till framförpunkten på 4 s. Om fienden flyger med 250 m/s så kommer den i avfyrings- ögonblicket beräknade framförpunkten att ligga 1 km framför målet. Risken är då naturligtvis stor att målet ändrar sin flygbana under denna kilometer, och inte träffas av granaterna i "vår" framförpunkt! Flygplanet ”kobraslingrar” in mot ett Lv-skyddat mål

32 Luftvärnsförbundet 32 Eldrörs-Lv & manövrerande mål - vad göra? ffp Använd zonrör och skjut salvor i ”mönster” kring framförpunkten! Zonröret har en radar/laser som utlöser på lämpligt målavstånd. Man kan också försöka att iterativt beräkna (prediktera) framförpunkten för ett mål som svänger, accelererar eller retarderar ”konstant”. S k andra och tredje ordningens prediktion = svårt, och osäkert resultat! Men grundproblemet att målen kan manövrera sig bort från framförpunkten kvarstår – så länge inte granaterna kan styras i banan!

33 Luftvärnsförbundet 33 Robot-Lv Fördelar: + Lång räckvidd! + Hög precision! + Målsökare + Kan styras i banan = klarar manövrerande mål! Nackdelar: - Mycket dyrt! - Låg eldhastighet. - Långsam målväxling. - Ömtåligt. - Specialiserad stridsdel = roboten är närmast oanvändbar mot andra måltyper (t ex markmål).

34 Luftvärnsförbundet 34 Vad behöver vi då - eldrör eller robotar? Både och! Eldrörssystem behövs som "målvakter” och som mängdsystem mot okvalificerade luftmål! Luftvärnsrobotar är nödvändiga för att bekämpa främst flygplan och andra vapenplattformar på långa avstånd innan de hunnit att fälla sin last, samt mot kryssningsrobotar och ballistiska missiler!

35 Luftvärnsförbundet 35 Lv-utveckling & framtid? Calibre: 120 mm Length: 1,6 m Weight: < 25 kg Rolling Airframe HF-pulsed LADAR Advanced Warhead Bofors ”Lv-raket” ”ABRAHAM” USA & Israel ”THEL” (Tactical High Energy Laser) Kemisk laser 3,8 µm, Fluor – Deuterium. Utvecklad mot salvpjäsraketer ”Katyushas”

36 Luftvärnsförbundet 36Luftförsvarskoncept Lednings- och målinvisnings- system Luftburna sensorer Markbaserade sensorer Offensivt bekämpningssystem Luftburet fjärr- bekämpningssystem Ytbaserade (fjärr-) bekämpningssystem Närskydd


Ladda ner ppt "Luftvärnsförbundet 1 Lufthotet & luftvärnet ULv Fk-Lk2 Lektion 2008-01-16 Övlt Michael Reberg."

Liknande presentationer


Google-annonser