Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenskt Perioperativt Register Dagsläget Gunnar Enlund, Biträdande Registerhållare SPOR SFAI Användarmöte 2015-03-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenskt Perioperativt Register Dagsläget Gunnar Enlund, Biträdande Registerhållare SPOR SFAI Användarmöte 2015-03-20."— Presentationens avskrift:

1 Svenskt Perioperativt Register Dagsläget Gunnar Enlund, Biträdande Registerhållare SPOR SFAI Användarmöte 2015-03-20

2 Projektgrupp Claes Mangelus, Projektledare, Göteborg Claes Frostell (SFAI styrelsen), Stockholm Roland Nilsson, ANIVA, Lund Elisabet Liljeblad, SEORNA, Örebro Peter Spetz, Eskilstuna Anders T Larsson Gävle Sofie Lindgren, Göteborg Peter Hoff, Borås Gunnar Enlund, Uppsala Bengt Cederlund, Huddinge Ett SFAI initierat projekt 2010 med avslut september 2014

3 Styrelsen Claes Mangelus, Ordförande, Göteborg Claes Frostell (SFAI styrelsen), Stockholm Peter Spetz, Eskilstuna Anders T Larsson Gävle Sofie Lindgren, Göteborg Michelle Chew, Halmstad Björn Holmström, Stockholm Gunnar Enlund, Skattmästare, Uppsala Deltar vid styrelsemöten Sara Lyckner, koordinator SPOR Camilla Brodén, koordinator UCR SPOR Kvalitetsregister Konstituerat vid användarmöte 2014-10-24

4 SPOR – principiellt upplägg Samarbete med UCR UCR partner Målet är ingen dubbelregistrering Samarbete med Orbit Provisio Cosmic Övriga

5

6 ! SPOR kvalitetsregister ! Från 2015 är SPOR ett äkta kvalitetsregister i SKL:s ögon!

7 ! SPOR kvalitetsregister ! 1.225.000 för utveckling av projekt: Utveckling uppföljning av Avvikelser/Komplikation - 350.000 Nyutveckling av automatgenererade rapporter - 250.000 Validering av indata- 400.000 Patientmedverkan- 225.000

8 26 jan 2015 - 179.604 registreringar 01 mars 2015 - >200.000 registreringar 127 000 Oktober 2014

9 Referensgrupper SPOR – 20/2 inbjudan för medlemsskap Operationssjuksköterskorna: Riksföreningen operationssjukvård (SEORNA) Anestesi och Uppvakningssköterskorna: Riksföreningen Anestesi och intensivvård (ANIVA) Anestesiläkarna: Svenska föreningen för anestesi och Intensivvård (SFAI) Kirurgiska specialiteter Svensk ortopedisk förening, Svensk kirurgisk förening, Svensk Barnkirurgisk Förening I samarbete med UCR – ett av Sveriges fem kompetenscentra

10 SPOR jan 2015 I produktionsmiljön 35 operationsenheter uppdelat på 20 sjukhus och 7 vårdgivare Gävleborg Kalmar Kronoberg Halland Östergötland Dalarna Stockholm ( Södertälje) Sörmland Övriga som är på gång Värmland Uppsala (som valt Orbit) Västmanland I testmiljön Ytterligare 2 vårdgivare Region Halland Stockholm, KS Sahlgrenska Västra Götaland

11 Rapporter i SPOR. 11 färdiga rapporter Variabelinformation WHO checklista Strykningar Mortalitet översikt Mortalitet specifik Utfall akut medicinsk prioritering Avvikelser och komplikationer Höftfraktur Postoperativ smärta Postoperativt illamående Ålder 6 beställda rapporter Processdata ASA klass Antibiotika profylax Blödning Rökning, andel och andel som erbjuds rökavvänjning Planerad vs verklig eftervårdsnivå Många flera i Pipeline ! Användarmöten väljer kommande utveckling Rapporter i SPOR 2015

12 Användarmöte 20 mars 2015 i Stockholm Klara Konferens Gratis för medlemskliniker! Anmäl er på www.periop.se

13 Första sidan SPOR

14 Patientålder – egen enhet inte Sörmland

15 Patientålder – Kopplat till Opkod, enskild eller grupp!

16 Egen enhet mot riket – on line

17 0 – 16 år – barnkirurgi / barnanestesi

18 0 – 12 månader

19 Retentio testis KFH 10 Barnkirurgiavd på univ ännu inte med

20 Andel höftfraktur m start inom 12, 24, 48, > 48 tim. 2014

21 Mortalitet 12, 24, 48, > 48 tim. 317 egen/ 2646 total

22 Antal operationer WHO genomförande FörberedelseTime-outSign-outKomplett Egen enhet 634075.4%94.7%90.6%74.1% Riket5012260.2%68.4%64.7%55.5% Andel genomförda delar av WHO checklista för säkrare operationer under perioden 2010-01-01 till 2014-08-16 Fotnot: När samtliga tre delmoment anses WHO checklista Komplett som genomförd (=Ja).

23 Strykningsorsaker

24 Strykningsorsaker – 2 opavd, 1,99 % / 17,02 %

25 Total mortalitet för patienter som genomgått kirurgi vid den egna enheten jmf med utfallet för riket.

26 Mortalitet sorterat på egen enhet

27 Antal operationer≤ 30 dgr≤ 90 dgr≤ 180 dgr≤ 365 dgr Huvudope rationsko d Egen enhet Riket Egen enhet Riket Egen enhet Riket Egen enhet Riket Egen enhet Riket NFJ094440.00%9.09%0.00%11.36%0.00%15.91%0.00%15.91% NFJ191140.00%7.14%0.00%7.14%0.00%7.14%0.00%7.14% NFJ29140.00% NFJ492900.00%3.33%0.00%11.11%0.00%13.33%0.00%13.33% NFJ5920642110.19%9.50%15.05%14.25%20.87%19.71%20.87%19.71% NFJ69341180.00%6.78%2.94%11.02%5.88%14.41%5.88%14.41% NFJ79731450.00%3.45%8.22%12.41%17.81%18.62%17.81%18.62% NFJ89492078.16%7.25%14.29%14.01%24.49%19.81%24.49%19.81% NFJ993100.00%10.00%0.00%10.00%0.00%10.00%0.00%10.00% Antal operationer utförda på den egna enheten samt mortalitet för operationskod/kategori: NFJxx under perioden 2010-01-01 till 2014-06-16 (Femurfraktur) NFJ59 – Osteosyntes med märgspikning

28 EuSOS:Mortalitet i Sverige Mortalitet över tid för svenska pat inkluderade i EuSOS studien(röd=kv,blå=män) jämfört med en ålders- och könsmatchad population Nästan 5 – dubbel mortalitet efter 12 m! Eur J Anae -14,31(S52):248

29 EuSOS- Mortalitet i Europa Pearce RM et al,Mortal after surg in Europe: a 7 day cohort study, Lancet 2012;380:1059-65

30 Andel akuta operationer

31

32

33

34 Utveckling av nya koder SPOR kommer successivt att upptäcka behov av nya koder Viktigt med förankring i SFAI ”Work in progress” Beslut – nu ska detta vara en riktlinje SPOR vill diskutera arbetssätt med SFAI.

35 Utveckling av nya koder 2

36 Utveckling av nya koder 3

37 Avvikelser / Komplikationer grad 1-2 / grad 3 - 4 SFAIs avvikelselista följes per op – Kräver svårighetsgrad på ALLT utom A0 (ingen komplikation) – ”Den största komplikationen är att inte registrera sina komplikationer ” – < 10% avvikelser är falskt – Gävle registrerat sedan år 2012; ca 30% avvikelser Michelle Chew Svensk Perioperativ Register – Postoperative grupp (SPOR-POP) September 2014

38 SPORs termer är Snomed CT-anpassade – maj 2015 Definierade begrepp finns! Enad terminologi nyckelfråga!

39 Processdata – utvecklas nu

40 SPOR imorgon: planerade steg/moduler SPOR imorgon: planerade steg/moduler Delregister inom SPOR SFAI CVK-grupp: -CVK/kärlaccess register Svenskt Barnkirurgiskt Register Postop grupp startad Uppdatering av postop avvikelser Vårdtyngdsmätning Långsiktiga komplikationer PROM – Patient Reported Outcome Measures- App-lösning Nätverket för Regional Anestesi

41 Postop-gruppen undrar: Vilka kliniker som är representerade här arbetar aktivt med Postoperativ vårdtyngd? Peroperativ vårdtyngd? Handuppräckning!

42 Besluta att din klinik blir medlem i SPOR Om ni är anmälda: Starta anslutningsprojektet NU! Utse projektgrupp och ledare! Hjälp inkl projektmall finns på www.periop.se! Kostnadsfri hjälp från UCR för medlemmar! Medlemmar kommer att få tillgång till rikets statistik via SPOR:s rapporter on-line, även innan ni själva kan leverera egen statistik SPOR – Vad göra nu !

43 Opledningsmöte SFAI 7 – 8 maj 2015

44 Hoppa i skorna – gå med i SPOR! SPOR hemsida: www.periop.se

45 Enkät PROM Via e-mail postop

46 Enkät PROM


Ladda ner ppt "Svenskt Perioperativt Register Dagsläget Gunnar Enlund, Biträdande Registerhållare SPOR SFAI Användarmöte 2015-03-20."

Liknande presentationer


Google-annonser