Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsostadens Mobila Team. Målsättning Tillgänglig, individanpassad, trygg och samordnad vård av hela patientens behov i ordinarie boendemiljö. Undvika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsostadens Mobila Team. Målsättning Tillgänglig, individanpassad, trygg och samordnad vård av hela patientens behov i ordinarie boendemiljö. Undvika."— Presentationens avskrift:

1 Hälsostadens Mobila Team

2 Målsättning Tillgänglig, individanpassad, trygg och samordnad vård av hela patientens behov i ordinarie boendemiljö. Undvika påfrestande transporter Minska behov av akutsjukvård Undvika oplanerade vårdtillfällen i slutenvård

3 Team Läkare Ssk/dsk, Hälsostaden Ssk/dsk, Ängelholms kommun Mån-fre kl.08.00-17.00

4 Målgrupp Ängelholms kommun Boendeformer; OB, SB, KB, LSS Akuta punktinsatser: Akut försämrad fysiskt och/eller kognitivt. Omfattar inte livshotande tillstånd Inskrivna: Patienten befinner sig i instabilt skede. Behov av samordnad vård. Uppfylla minst 4 inklusionskriterier

5 Inklusionskriterier 65 år eller äldre Klarar ej sin personliga vård Inlagd på sjukhus de senaste 12 månaderna Tre eller fler kroniska diagnoser Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.) Det ska finnas en viss sannolikhet för att det går att undvika akutmottagningsbesök och/eller inläggning på sjukhus genom insatser från teamet. Patienter som har sedan tidigare insatts av kommunen i form av SoL och/eller HSL. Samtliga LSS patienter inkluderas oavsett ålder Undantag kan medges efter bedömning av tjänstgörande ssk och/eller läkare

6 Medicinskteknisk utrustning Blodgas, HB, Glucos, CRP, Bltr, Pulsoxymeter, Bladderscanner, Pariboy, otoskop och temp Sår- och omläggnings material, suturering, kateterisering Läkemedel

7 Dokumentation och Informationsöverföring IT PMO, Melior, Procapita, NPÖ

8 Besöksfrekvens 120 hembesök, telefonkontakt/månad

9 Kontaktorsak

10 Åtgärd

11 Region Skåne Akuta punktinsatser 94 % förebyggt besök på akutmottagning 73 % förebyggt inläggning i slutenvård Inskrivna 98 % förebyggt besök på akutmottagning 89 % förebyggt inläggning i slutenvård

12 Inlagd dag 1-30 från teambesöket: 6% 6% KodDagar efter hembesökOrsak 4620Pneumoni 601Pneumothorax 967Fall 1271Oklar buk 12820Dyspne 1326Fall 13926Rektalblödning 1581Pneumoni 18928Förmaksflimmer 20522Dyspne 2581Höftfraktur 2811Dyspne

13 En befriande känsla Att någon tar över Att vården fungerar Att känna närvaro och få tid

14 Arbetsglädje Samarbete/ samverkan Ömsesidig förståelse LärandeHelhet Mer rätt insättning av insatser

15 Hälsostadens Mobila Team

16 Team work is Dream work


Ladda ner ppt "Hälsostadens Mobila Team. Målsättning Tillgänglig, individanpassad, trygg och samordnad vård av hela patientens behov i ordinarie boendemiljö. Undvika."

Liknande presentationer


Google-annonser