Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMÄRTFYSIOLOGI Kent Stening LNU. VAD ÄR SMÄRTA? ”En sensorisk och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller beskriven i termer som sådan”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMÄRTFYSIOLOGI Kent Stening LNU. VAD ÄR SMÄRTA? ”En sensorisk och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller beskriven i termer som sådan”"— Presentationens avskrift:

1 SMÄRTFYSIOLOGI Kent Stening LNU

2

3 VAD ÄR SMÄRTA? ”En sensorisk och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller beskriven i termer som sådan” IASP En subjektiv upplevelse *Tröskel – Tolerans *Nociception – smärta

4 ONT??????????

5 Ranking av smärta

6 OM SMÄRTA Inget självklart samband mellan grad av skada och upplevd smärta Exempel på Faktorer: -stämningsläge -situation -Inre status (hormoner, infektioner….)

7 Smärttyper AKUT SMÄRTA LÅNGVARIG SMÄRTA Malign smärta

8 Jämförelse NociceptivVisceralNeurogenKroniskt smärtsyndrom SmärttypMolandeMolande och / eller kolikartad Huggande stickande brännande Alla varianter SmärtutbredningVäl lokaliserad DiffusMycket väl lokaliseradOftast diffus Korrelation smärta och orsakande struktur GodDålig (refererad) Autonomt påslag -Illamående/obehag -Svettning -Puls/Bltr stegring Mycket godSaknas ofta

9 ”Smärtaktivering” Smärtreceptor = nociceptor Olika nociceptorer

10 PRIMÄRAFFERENTEN -Högtröskliga -Specifika / polymodala

11 Hudinnervation och afferenter

12 NERVTERMINALEN Är kanske inte så naket!!!!

13 Receptormolekyler, temperatur

14 Ex temperatur

15 VAD STIMULERAR NOCICEPTORN? Mekanoreceptiva Termoreceptiva Kemoreceptiva -Joner = K, H -inflammatoriska ämnen = PG, bradykinin -Cellulära ämnen=serotonin, histamin, ATP POLYMODALA

16 C-fibrer Schmidt et al., J. Neuroscience 15 (1995) 333-341 I=insensitiv, svarade inte på varken termisk eller mekanisk stimulering, aktiverades av kemisk retning (jfr inflammation)

17 A-delta fibrer Mechanical/Heat Nociceptors typ I (AMH I) -”Högtröskliga” -Hög ledningshastighet (30m/s, kan öka) -Inledande delay, sen start ökar sedan avfyrning med ökat stimuli (Underhållande vid pågående Stimuli) Mechanical/Heat Nociceptors typ II (AMH II) -Lågtröskliga (43 o C) -Ledningshastighet 15m/s -Tillvänjs och avtar med ökat stimuli (First pain?!?!)

18 Relation AMH I / AMH II 53 o 32 o AMH I AMH II First pain

19 Ryggmärgens bakhorn

20 CELLER I BAKHORNET NS WDR Cold Gate control / portmekanismen

21 Dorsalhornscellen (projektionsneuronet)

22 Wind-up fenomenet Central sensitisering (sekundär hyperalgesi) Glutamat aktiverar en triad av receptorer; AMPA NMDA Metabotrop Förstärks av SP

23 Ryggmärgens bakhorn, integration

24 Refererad smärta Konvergens i dorsalhornet

25 Smärtans väg

26 Ryggmärgens schematiska org.

27 Integration via olika vägar

28 Representation av första och andra smärtsensationen Ploner er al., PNAS 99 (2002)

29 Central fortledning

30 . Bingel U, Tracey I Physiology 2008;23:371-380 ©2008 by American Physiological Society The Pain matrix

31 Mazzola et al., ”Penfield revisted”

32 Jensen et al., Fibromyalgia (Pain 2009) fMRI Fibromyalgipatienter / friska kontroller

33 Descenderande banor Descenderande banor; -Hämmande -Aktiverande (förstärkande)!!!

34 SENSORISKA TESTER Von Frey filament Thermotest Tryckalgometri Cold Pressor Test Painmatcher VAS TENS

35 Von Frey filament Taktil tröskel, samt smärttrösklar vid neurogena tillstånd Ett set nylontrådar med ökad styvhet, appliceras snabbt på huden tills 50% böjning skett ett antal gånger på begränsad yta. Nylonfilamenten är känsliga för ändrad luftfuktighet och ska kallibreras mot ett normogram.

36 Thermotest -Temperaturtrösklar -Smärttröskel (kyla / värme) -Smärttolerans (värme)

37 Tryckalgometri Övre yttre kvadranten, bilateralt Mäter i kPa -smärttröskel (tolerans)

38 Cold pressor test “Ishinkstest” -Smärttröskel samt smärttolerans

39 Painmatcher Framtagen för att ha som komplement till VAS. Patienten trycker med tum-pek-fingergrepp om apparatens gummielektroder, håller tills sensationen av den elektriska strömen motsvarar patientens smärtnivå. Upprepa tre gånger.

40 TENS


Ladda ner ppt "SMÄRTFYSIOLOGI Kent Stening LNU. VAD ÄR SMÄRTA? ”En sensorisk och emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller beskriven i termer som sådan”"

Liknande presentationer


Google-annonser