Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU"— Presentationens avskrift:

1 SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU

2 -Definition -Begrepp -Typer -Karaktäristika
1 ALLMÄNT OM SMÄRTA -Definition -Begrepp -Typer -Karaktäristika

3 Smärtepidemiologi

4 Klinik I (migrän)

5 Klinik II (generell huvudvärk)

6 Klinik III (abdominell smärta)

7 Klinik IV (generell kroppssmärta)

8 FEMALE PREVALENCE MALE PREVALENCE NO SEX PREVALENCE migraine headache with aura 6migraine without aura acute tension headache chronic tension headache cluster headache cluster-tic syndrome post-dural puncture headache post traumatic headache "jabs" and "jolts" syndrome hemicrania continua SUNCT syndrome secondary trigeminal neuralgia cervicogenic headache Raeder's paratrigeminal syndrome neuralgia of nervus intermedius tic douroureux Pancoast tumor painful ophthalmoplegia temporomandibular joint disorder thromboangiitis obliterans maxillary sinusitis occipital neuralgia brachial plexus avulsion toothache due to dentino-enamel defects periapical periodontitis and abscess 7pancreatic disease toothache due to pulpitis atypical odontalgia duodenal ulcer cracked tooth syndrome burning tongue abdominal migraine dry socket carotidynia lateral femoral cutaneous neuropathy vagus nerve neuralgia chronic paroxysmal hemicrania postherpetic neuralgia stylohyoid process syndrome temporal arteritis hemophilic arthropathy thoracic outlet syndrome carpal tunnel syndrome ankylosing spondylitis brachial plexus tumors Raynaud's disease esophageal motility disorders chilblains chronic gastric ulcer 2reflex sympathetic dystrophy Crohn's disease diverticular disease of colon chronic venous insufficiency carcinoma of the colon fibromyalgia syndrome familial Mediterranean fever

9 Reumatoida tillstånd

10 OLIKA TYPER AV SKADOR

11 Smärttyper AKUT SMÄRTA LÅNGVARIG SMÄRTA Malign smärta

12 Smärtfysiologiska begrepp

13 Nociceptiv smärta Somatisk -Innervation -Skarp & vällokaliserad
-Rörelsesmärta -Konstant Visceral -Diffus -molande, kramplik, kolikartad -Refererad -Periodisk, uppbyggande -Obehag, illamående

14 Akut smärta Höjt bltr Tackycardi Vasoconsriktion Svettning
Ökad ventilationsfrekens Ytligare andning Muskelspasmer Ökad sfinktertonus l/t urinret. Venstas Ångest förvirring

15 Igenkänning kan kännas!!!

16 Genombrotts smärta Definieras som smärtepisod trots i övrigt adekvat analgesi behandling (bakgrundssmärta) Incident smärta Spontan smärta (end of dose)

17 NEUROPATISK / NEUROGEN SMÄRTA

18 Diagnoskriterier Sjukhistoria som tyder på skada eller sjukdom
i nervsystemet som primär etiologi. Smärtutbredningen ska vara neuroanatomiskt korrelerbar till innervationsområdet eller projektionsområdet för drabbad nervstruktur (perifer nerv, plexus, nervrot, central struktur). Vid central smärta handlar det ofta om mer utbredda områden. Vid polyneuropati är symtomen mest uttalade perifert i extremiteterna. Diagnostiska fynd med störning inom somatosensoriska systemet med känselrubbning i smärtans Utbredningsområde.

19 -Intensitet -Lokalisation -Kvallitet -Obehag
2 SMÄRTSKATTNING -Intensitet -Lokalisation -Kvallitet -Obehag

20 Intensitetsskattning VAS

21 Smärtskattning, intensitet II

22 Uppföljning 1-10 = patientens egen VAS-gradering av sin smärtupplevelse / = smärtlindring given S = sover * = smärtlindring given mellan två VAS-registreringar ./. = VAS-registrering upphör

23 Kvallitativa skattningar

24 Underskattning vanligt ?!?!?

25 -Farmakologisk -Icke Farmakologisk
3 SMÄRTBEHANDLING -Farmakologisk -Icke Farmakologisk

26 Varför viktigt att behandla?

27 Smärta - lidande

28 Smärta – lidande - konsekvenser

29 Orsaker till dålig smärtbehandling I

30 Orsaker till dålig smärtbehandling II

31 Orsaker till dålig smärtbehandling III

32 Behandling

33 Smärttrappan Neuroleptika Antiepileptika Antidepressiva Steroider
Komb. NSAID/Paracetamol? MEKANISMBASERAT

34 SMÄRTBEHANDLING Opioider, Akupunktur/massage,
Psykologiska interventioner, Kyla Opioider, antidepr., antiepil., TENS, Akupunktur Opioider, Paracetamol?, l.a Aku, TENS, massage?, kyla ASA/NSAID, l.a Akupunktur, opioider

35 Analgetika v/s anestetika
Analgetika = utan smärta, läkemedel som specifikt påverkar smärtan -Perifert verkakande -Centralt verkande Anestetika = okänslighet -Lokalanestetika -Regionalanestetika

36 Lokalanestetika

37 Regional anestesi

38 PERIFERT VERKANDE PARACETAMOL ASA / NSAID KORTIKOSTEROIDER

39 PARACETAMOL Paracetamol N02BE01 Alvedon® Alvedon® Dos Alvedon® forte
    Curadon®     Curadon® forte     Pamol     Panodil®     Panodil® Brus     Panodil® Extend     Panodil® Forte     Panodil® Zapp     Paraceon     Paracetamol Nordic     Perfalgan     Perfalgan®     Reliv®

40 NSAID preparat Indometacin M01AB01 Confortid® Indomee®
Diklofenak M01AB05     Diclofenac BMM Pharma     Diclofenac T ratiopharm     Difene     Diklofenak Copyfarm     Diklofenak Merck NM     Diklofenak Sandoz     Diklofenak T Actavis     Diklofenak T Copyfarm     Eeze     Voltaren     Voltaren T     Voltaren®     Voltaren® T Ibuprofen M01AE01     Advil     Alindrin     Alindrin®     Brufen retard     Brufen®     Burana     Ibumetin     Ibumetin®     Ibuprofen Banner Pharmacaps     Ibuprofen Bayer     Ibuprofen Boots     Ibuprofen Nordic     Ipren     Nurofen Naproxen M01AE02     Alpoxen     Eox     Naprosyn®     Naprosyn® Entero     Naproxen BMM Pharma     Naproxen Copyfarm     Naproxen Merck NM     Pronaxen® Dexibuprofen M01AE14     Tradil

41 CENTRALT VERKANDE OPIOIDER -Morfin SYNTETISKA OPIOIDER -Ketogan
-Metadon ATYPISKA OPIOIDER -Tramadol -Tapentadol (Palexia)

42 OPIOIDER

43 Vad är Morfin? Morfin är ett läkemedel som används vid olika typer av smärta, såväl långvarig, akut som cancerrelaterad smärta. Det är ett kraftigt smärtstillande läkemedel. Morfin har använts för sina smärtlindrande egenskaper i flera tusen år och intar en central roll inom farmakologisk smärtbehandling i dagens sjukvård (Killander, 2000).

44 Opioider

45 Biverkningar vid opioidbeh.
Andningsdepression (Obs! Smärta aktiverar andningsdriven) Eufori/dysfori Glatt muskeltonus höjs (Ej morfin vid stensmärta) Sedation Sänkt urinproduktion Illamående Förstoppning Klåda

46 Biverkningsbeh. Primperan istället!

47 Biv.beh.

48 Morfin v/s Ketogan

49 Morfin v/s Ketogan

50 Behandling neurogen smärta
Antidepressiva (Tryptizol, Klomipramin) Antiepileptika (Tegretol, Gabapentin, Pregabalin) Lokalanestetika (Lidokain) Gaba-förstärkare (Baklofen) Exempel på “nyare” läkemedel är: Neurontin (gabapentin) Lyrica (Pregabalin) (Bägge är GABA-liknande substanser men binder till subenheter på spänningsstyrda kalciumkanaler) Blockader Nervavskärning!?!? Opioider

51 KYLBEHANDLING CENTRAL HÄMNING MELLAN INSULA & THALAMUS
Alt. hämning på spinal nivå

52 KYLBEHANDLING Verkar på olika nivåer Smärtlindrande
Coldpad/is bättre än spray Ej större effekt på blodflöde Hämma svullnad med dauerbinda

53 TENS

54 Akupunktur

55 Psykologisk behandling
(Placebo) Distraktion Cooping strategier


Ladda ner ppt "SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU"

Liknande presentationer


Google-annonser