Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU. 1 ALLMÄNT OM SMÄRTA -Definition-Begrepp-Typer-Karaktäristika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU. 1 ALLMÄNT OM SMÄRTA -Definition-Begrepp-Typer-Karaktäristika."— Presentationens avskrift:

1 SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU

2 1 ALLMÄNT OM SMÄRTA -Definition-Begrepp-Typer-Karaktäristika

3 Smärtepidemiologi

4 Klinik I (migrän)

5 Klinik II (generell huvudvärk)

6 Klinik III (abdominell smärta)

7 Klinik IV (generell kroppssmärta)

8 FEMALE PREVALENCEMALE PREVALENCENO SEX PREVALENCE migraine headache with aura6migraine without auraacute tension headache chronic tension headachecluster headachecluster-tic syndrome post-dural puncture headachepost traumatic headache"jabs" and "jolts" syndrome hemicrania continuaSUNCT syndromesecondary trigeminal neuralgia cervicogenic headacheRaeder's paratrigeminal syndromeneuralgia of nervus intermedius tic douroureuxPancoast tumorpainful ophthalmoplegia temporomandibular joint disorderthromboangiitis obliteransmaxillary sinusitis occipital neuralgiabrachial plexus avulsiontoothache due to dentino-enamel defects periapical periodontitis and abscess7pancreatic diseasetoothache due to pulpitis atypical odontalgiaduodenal ulcercracked tooth syndrome burning tongueabdominal migrainedry socket carotidynialateral femoral cutaneous neuropathyvagus nerve neuralgia chronic paroxysmal hemicraniapostherpetic neuralgiastylohyoid process syndrome temporal arteritishemophilic arthropathythoracic outlet syndrome carpal tunnel syndromeankylosing spondylitisbrachial plexus tumors Raynaud's diseaseesophageal motility disorders chilblainschronic gastric ulcer 2reflex sympathetic dystrophyCrohn's disease hemicrania continuadiverticular disease of colon chronic venous insufficiencycarcinoma of the colon fibromyalgia syndromefamilial Mediterranean fever

9 Reumatoida tillstånd

10 OLIKA TYPER AV SKADOR

11 Smärttyper AKUT SMÄRTA LÅNGVARIG SMÄRTA Malign smärta

12 Smärtfysiologiska begrepp

13 Nociceptiv smärta Somatisk Somatisk-Innervation -Skarp & vällokaliserad -Rörelsesmärta-Konstant Visceral Visceral-Diffus -molande, kramplik, kolikartad -Refererad -Periodisk, uppbyggande -Obehag, illamående

14 Akut smärta Höjt bltr Höjt bltr Tackycardi Tackycardi Vasoconsriktion Vasoconsriktion Svettning Svettning Ökad ventilationsfrekens Ökad ventilationsfrekens Ytligare andning Ytligare andning Muskelspasmer Muskelspasmer Ökad sfinktertonus l/t urinret. Ökad sfinktertonus l/t urinret. Venstas Venstas Ångest Ångest förvirring förvirring

15 Igenkänning kan kännas!!!

16 Genombrotts smärta Definieras som smärtepisod trots i övrigt adekvat analgesi behandling (bakgrundssmärta) Incident smärta Incident smärta Spontan smärta Spontan smärta (end of dose) (end of dose)

17 NEUROPATISK / NEUROGEN SMÄRTA

18 Diagnoskriterier Sjukhistoria som tyder på skada eller sjukdom i nervsystemet som primär etiologi. Smärtutbredningen ska vara neuroanatomiskt korrelerbar till innervationsområdet eller projektionsområdet för drabbad nervstruktur (perifer nerv, plexus, nervrot, central struktur). Vid central smärta handlar det ofta om mer utbredda områden. Vid polyneuropati är symtomen mest uttalade perifert i extremiteterna. Diagnostiska fynd med störning inom somatosensoriska systemet med känselrubbning i smärtans Utbredningsområde.

19 2 SMÄRTSKATTNING -Intensitet-Lokalisation-Kvallitet-Obehag

20 Intensitetsskattning VAS

21 Smärtskattning, intensitet II

22 Uppföljning 1-10 = patientens egen VAS-gradering av sin smärtupplevelse / = smärtlindring given S = sover * = smärtlindring given mellan två VAS-registreringar./. = VAS-registrering upphör

23 Kvallitativa skattningar

24 Underskattning vanligt ?!?!?

25 3 SMÄRTBEHANDLING -Farmakologisk -Icke Farmakologisk

26 Varför viktigt att behandla?

27 Smärta - lidande

28 Smärta – lidande - konsekvenser

29 Orsaker till dålig smärtbehandling I

30 Orsaker till dålig smärtbehandling II

31 Orsaker till dålig smärtbehandling III

32 Behandling

33 Smärttrappan Neuroleptika Antiepileptika Antidepressiva Steroider Komb. NSAID/Paracetamol? MEKANISMBASERAT

34 SMÄRTBEHANDLING ASA/NSAID, l.a Akupunktur, opioider Opioider, Paracetamol?, l.a Aku, TENS, massage?, kyla Opioider, antidepr., antiepil., TENS, Akupunktur Opioider, Akupunktur/massage, Psykologiska interventioner, Kyla

35 Analgetika v/s anestetika Analgetika = utan smärta, läkemedel som specifikt påverkar smärtan Analgetika = utan smärta, läkemedel som specifikt påverkar smärtan -Perifert verkakande -Centralt verkande Anestetika = okänslighet Anestetika = okänslighet-Lokalanestetika-Regionalanestetika

36 Lokalanestetika

37 Regional anestesi

38 PERIFERT VERKANDE PARACETAMOL PARACETAMOL ASA / NSAID ASA / NSAID KORTIKOSTEROIDER KORTIKOSTEROIDER

39 PARACETAMOL Paracetamol N02BE01 Alvedon® Alvedon® Dos Alvedon® forte Curadon® Curadon® forte Pamol Panodil® Panodil® Brus Panodil® Extend Panodil® Forte Panodil® Zapp Paraceon Paracetamol Nordic Perfalgan Perfalgan® Reliv®

40 Indometacin M01AB01 Confortid® Indomee® Diklofenak M01AB05 Diclofenac BMM PharmaDiclofenac BMM Pharma Diclofenac T ratiopharmDiclofenac T ratiopharm Difene Diklofenak Copyfarm Diklofenak Merck NM Diklofenak Sandoz Diklofenak T Actavis Diklofenak T Copyfarm Eeze Voltaren Voltaren T Voltaren® Voltaren® T Ibuprofen M01AE01 Advil Alindrin Alindrin® Brufen retard Brufen® Burana Ibumetin Ibumetin® Ibuprofen Banner PharmacapsIbuprofen Banner Pharmacaps Ibuprofen Bayer Ibuprofen Boots Ibuprofen Nordic Ipren Nurofen Naproxen M01AE02 Alpoxen Eox Naprosyn® Naprosyn® Entero Naproxen BMM PharmaNaproxen BMM Pharma Naproxen Copyfarm Naproxen Merck NM Pronaxen® Dexibuprofen M01AE14 Tradil NSAID preparat

41 CENTRALT VERKANDE OPIOIDER OPIOIDER-Morfin SYNTETISKA OPIOIDER SYNTETISKA OPIOIDER-Ketogan-Metadon ATYPISKA OPIOIDER ATYPISKA OPIOIDER-Tramadol -Tapentadol (Palexia)

42 OPIOIDER

43 Vad är Morfin? Morfin är ett läkemedel som används vid olika typer av smärta, såväl långvarig, akut som cancerrelaterad smärta. Det är ett kraftigt smärtstillande läkemedel. Morfin har använts för sina smärtlindrande egenskaper i flera tusen år och intar en central roll inom farmakologisk smärtbehandling i dagens sjukvård (Killander, 2000).

44 Opioider

45 Biverkningar vid opioidbeh. Andningsdepression (Obs! Smärta aktiverar andningsdriven) Andningsdepression (Obs! Smärta aktiverar andningsdriven) Eufori/dysfori Eufori/dysfori Glatt muskeltonus höjs (Ej morfin vid stensmärta) Glatt muskeltonus höjs (Ej morfin vid stensmärta) Sedation Sedation Sänkt urinproduktion Sänkt urinproduktion Illamående Illamående Förstoppning Förstoppning Klåda Klåda

46 Biverkningsbeh. Primperan istället!

47 Biv.beh.

48 Morfin v/s Ketogan

49

50 Behandling neurogen smärta Antidepressiva (Tryptizol, Klomipramin) Antidepressiva (Tryptizol, Klomipramin) Antiepileptika (Tegretol, Gabapentin, Pregabalin) Antiepileptika (Tegretol, Gabapentin, Pregabalin) Lokalanestetika (Lidokain) Lokalanestetika (Lidokain) Gaba-förstärkare (Baklofen) Gaba-förstärkare (Baklofen) Exempel på “nyare” läkemedel är: Exempel på “nyare” läkemedel är: –Neurontin (gabapentin) –Lyrica (Pregabalin) (Bägge är GABA-liknande substanser men binder till subenheter på spänningsstyrda kalciumkanaler) Blockader Blockader Nervavskärning!?!? Nervavskärning!?!? Opioider Opioider

51 KYLBEHANDLING CENTRAL HÄMNING MELLAN INSULA & THALAMUS Alt. hämning på spinal nivå

52 KYLBEHANDLING Verkar på olika nivåer Verkar på olika nivåer Smärtlindrande Smärtlindrande Coldpad/is bättre än spray Coldpad/is bättre än spray Ej större effekt på blodflöde Ej större effekt på blodflöde Hämma svullnad med dauerbinda Hämma svullnad med dauerbinda

53 TENS

54 Akupunktur

55 Psykologisk behandling (Placebo) (Placebo) Distraktion Distraktion Cooping strategier Cooping strategier


Ladda ner ppt "SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Kent Stening LNU. 1 ALLMÄNT OM SMÄRTA -Definition-Begrepp-Typer-Karaktäristika."

Liknande presentationer


Google-annonser