Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottsskador. Syfte Ge SKS ungdomsledare en översiktlig kunskap om idrottskador och omhändertagande av dessa samt öka kunskapen om skadeförebyggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottsskador. Syfte Ge SKS ungdomsledare en översiktlig kunskap om idrottskador och omhändertagande av dessa samt öka kunskapen om skadeförebyggande."— Presentationens avskrift:

1 Idrottsskador

2 Syfte Ge SKS ungdomsledare en översiktlig kunskap om idrottskador och omhändertagande av dessa samt öka kunskapen om skadeförebyggande åtgärder. Praktiska färdigheter vid omhändertagande vid skada samt kunna instruera några vettiga övningar i skadeförebyggande syfte.

3 Dagens upplägg Teori Översiktligt om olika skadetyper som är vanliga inom fotboll. Förebyggande träning Vad gäller för barn? Praktisk del Praktiska övningar på olika skadescenarion Förebyggande styrkeövningar

4 Fotbollsskador Indelning: - Akuta skador, ex: kontusioner (muskelblödning), muskel- och ligamentrupturer, frakturer - Överbelastningsskador, ex: benhinnebesvär, senbesvär, knäbesvär, stressfraktur

5 Akuta skador Kontusioner (blödningar) – Omhändertagande PRICE Pressure – Tryck 10-30 min Rest –Vila den skadade kroppsdelen Ice – Kyla för smärtlindring Compression – Elastisk linda 48 h Elevation – 50-70 cm över hjärtat

6 Akuta Skador Ledbandsskador Vanliga i knä- och fotled bland fotbollsspelare. Symtom: Kraftig smärta, svårt att stödja på benet, svullnad. Förekomst av dessa fynd skall alltid väcka stor misstanke om ledbandsskada (ligament, korsband). Behandling: enligt PRICE

7 Akuta skador forts. Skalltrauma Vad kan Du göra? Vid lindrigare skalltrauma med enbart smärta som symtom – ev. kyla och fortsatt spel. Tecken på hjärnskakning Kognitiva: Förvirring, minneslucka, desorientering, omedveten om aktuella händelser. Typiska symtom: Illamående, yrsel, huvudvärk, ostadighetskänsla, tröghetskänsla, sömnsvårighet. Objektiva fynd: Initiala kramper, sänkt medvetande, kräkningar, nedsatt koncentration, tom blick, inadekvat beteende

8 Akuta skador forts. Skalltrauma Åtgärder Om något/några av ovanstående symtom finns: Avbryt spel. Fråga: Var är vi? Vem gjorde senaste målet? Vann vi förra matchen? Test: Räkna månaderna baklänges, börja från juni. Hålls under uppsikt - Komplikationsrisk!

9 Akuta skador Om spelaren tappar medvetandet i samband med traumat – 112! Kontrollera fri luftväg. Känn efter puls Om spelaren är vaken men omtöcknad – kontrollera om denna är orienterad till tid, rum och person. (Vilken dag? Var är vi? När är du född?) Undersök kraft i armar och ben Om kraftigt trauma och/eller nackvärk – ej förflyttning innan sjukvårdspersonal anländer

10 Akuta skador forts. Hjärntrappan Steg 1 – Hjärnvila Steg 2 – Lätt aerob belastning Steg 3 – Grenspecifik individuell träning Steg 4 – Grenspecifik träning utan kroppskontakt Steg 5 - Grenspecifik träning med kroppskontakt Steg 6 – Återgång till match

11 Akuta skador Öppna sår Badda med sårtvätt (klorhexidinlösning) Större sår läggs om med steril kompress och tejp Vissa sår (sprickor kring ögonbryn mm) kan behöva tejpas med steristrip eller sys. Skavsår – compeed och/eller skumplatta med hål.

12 Akuta skador Frakturer Misstanke skall väckas om: Synbar felställning, kraftig lokal belastningssmärta, smärtan går ej över på 1 vecka Transport till sjukhus Alvedon som smärtlindring

13 Överbelastningsskador Orsaker För mycket/hård träning Biomekaniska brister – svaghet, felställning mm Utrustning – skor mm. Psykogena orsaker Överbelastningsskador som ej går över spontant bör undersökas och bedömas av idrottsmedicinskt intresserad medicinare (naprapat, sjukgymnast, läkare)

14 Barnidrott Lekbetonad träning Variation! Även styrketräning (balans, koordination, spänst) med egen kroppsvikt kan introduceras i tidig ålder för att det ska bli en invand del i träningen. Introducera förebyggande styrkeövningar relativt tidigt

15 Skadeförebyggande Prehab för att undvika rehab Uppvärmning!! Nedjogg+stretch Fysträning (styrka/kondition) Rehab Bör inledas i samarbete med fysioterapeut Viktigt att ta reda på vad som är skadat, typ av skada och adekvat rehabilitering

16 Barnidrott Knäkontroll Ett antal övningar framtaget för att förebygga korsbandsskador hos damfotbollsspelare Enbensböj Bäckenlyft Knäböj på två ben Plankan Utfallsteg Jämfotahopp Övningarna kan utvecklas och göras mer utmanande efterhand.

17 Skadeförebyggande 2/3 lägre risk av att drabbas av främre korsbandsskada ½ lägre risk av att drabbas av akuta knäskador 10-15 min som en del av uppvärmningen Gärna 2ggr/vecka

18 Rehab Generella riktlinjer Ej massera på akuta skador! (3 dygn) Smärta som ökar under aktivitet = Avbryt! Smärta som minskar under aktivitet = God prognos! Cykel och simning – bra alternativträning för att bibehålla konditionen Bålstabilitetsövningar Rörelseövningar Styrkeövningar

19 Praktiska övningar PRICE : 2-3 pers/grupp. Öva akut omhändertagande. Skalltrauma: Öva akut omhändertagande. Knäkontroll

20 TACK! Frågor och kontakt: anders@naprapatklinik.se


Ladda ner ppt "Idrottsskador. Syfte Ge SKS ungdomsledare en översiktlig kunskap om idrottskador och omhändertagande av dessa samt öka kunskapen om skadeförebyggande."

Liknande presentationer


Google-annonser