Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-20/PWsida 1 Presentation. 2016-09-20/PWsida 2 Innehåll Förpackningar och förpackningsmaterial Vad är förpackningslogistik? Förpackningen i flödet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-20/PWsida 1 Presentation. 2016-09-20/PWsida 2 Innehåll Förpackningar och förpackningsmaterial Vad är förpackningslogistik? Förpackningen i flödet."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-20/PWsida 1 Presentation

2 2016-09-20/PWsida 2 Innehåll Förpackningar och förpackningsmaterial Vad är förpackningslogistik? Förpackningen i flödet Packaging Management - en förutsättning för förpackningslogistik Trender inom förpackningslogistik

3 2016-09-20/PWsida 3 Syfte Sprida kunskap om förpackningens roll i distributionen Konsolidera kunskap och erfarenhet Lansera och definiera begreppet

4 2016-09-20/PWsida 4 Målgrupp Högre förpackningsutbildning Personer med insikt i logistik men med begränsad förpackningskunskap

5 2016-09-20/PWsida 5 Förpackningar och förpackningsmaterial Utan förpackningar............................... blir allting mycket krångligare!

6 2016-09-20/PWsida 6 Förpackningsmaterial Papper och kartong Wellpapp Trä och träskivor Plast Metall Glas Kombinationer av ovanstående

7 2016-09-20/PWsida 7 Förpackningssystemets olika nivåer Konsumentförpackning - primärförpackning Grupp/butiksförpackning - sekundärförpackning Transportförpackning - tertiärförpackning

8 2016-09-20/PWsida 8 Konsumentförpackning - primärförpackning Grupp/butiksförpackning - sekundärförpackning Transportförpackning - tertiärförpackning Lastbärare

9 2016-09-20/PWsida 9 Förpackningsmarknaden 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Papper, kartong PlastGlasMetall Världen (1991) Västeuropa (1992) Sverige (1991) %

10 2016-09-20/PWsida 10 Vad är förpackningslogistik? Förpackningslogistik definieras som...... "..... ett synsätt som syftar till att utveckla (skapa) förpackningar och förpackningssystem som stödjer den logistiska processen, det vill säga att planera, implementera och effektivt styra lager och flöden av såväl råvaror och halvfabrikat som färdiga produkter." Förpackningslogistik definieras som...... "..... ett synsätt som syftar till att utveckla (skapa) förpackningar och förpackningssystem som stödjer den logistiska processen, det vill säga att planera, implementera och effektivt styra lager och flöden av såväl råvaror och halvfabrikat som färdiga produkter."

11 2016-09-20/PWsida 11 Kravställare längs distributionskedjan FÖRPACKNINGSUTVECKLING krav och önskemål RÅVARU- LEV. RÅVARU- LEV. FÖRPACKNINGS- TILLVERKARE FÖRPACKNINGS- TILLVERKARE PRODUCENT/ FYLLARE PRODUCENT/ FYLLARE GROSS- IST GROSS- IST DETALJ- IST DETALJ- IST För- bränning För- bränning Deponi ÅteranvändningMaterialåtervinning SLUT- ANVÄND - ARE SLUT- ANVÄND - ARE INDUSTRIPRODUKTER KONSUMENTPRODUKTER

12 2016-09-20/PWsida 12 Byggstenar för effektiv förpackningslogistik Fastläggande av ramar för förpackningssystemet Utveckling av den fysiska förpackningen Uppbyggnad, framtagning och sammansättning av enheter/moduler Etablering av utrustning/metoder för packning/inpackning och hantering

13 2016-09-20/PWsida 13 Förpackningen ska:  Flödeskrav - Underlätta varuhantering  Marknadskrav - Ge information om produkten - Ha en god säljande förmåga  Miljökrav - Vara resurssnål - Minimera användandet av farliga ämnen - Ge minsta möjliga avfallsmängd Tre huvudkrav Flöde MarknadMiljö

14 2016-09-20/PWsida 14 Förpackningssystemet ska:  Flödeskrav - Underlätta varuhantering  Marknadskrav - Ge information om produkten - Ha en god säljande förmåga - Ge säkerhet  Miljökrav - Vara resurssnål - Minimera användandet av farliga ämnen - Ge minsta möjliga avfallsmängd Tre huvudkrav Produkt

15 2016-09-20/PWsida 15 Krav på förpackningssystemet Säljande förmåga - design, layout - kommunikation Säljande förmåga - design, layout - kommunikation Produkt- information Produkt- information Säkerhet - barnsäkra förp. - stöldskydd Säkerhet - barnsäkra förp. - stöldskydd Min. användande av farliga ämnen Min. användande av farliga ämnen Resurssnålhet - material -energi Resurssnålhet - material -energi Minimera avfallsmängden Minimera avfallsmängden Produkt Andra värde- skapande funktioner Andra värde- skapande funktioner Hanterbarhet Anpassad mängd - rätt storlek Anpassad mängd - rätt storlek Flödesinformation Produktskydd Volym- och vikteffektivitet Volym- och vikteffektivitet

16 2016-09-20/PWsida 16 Marknadskrav Produktinformation -Saklig information om förpackningens innehåll Exempel: Innehållsdeklaration, användningsområde, bruksanvisning eller liknande Säljande förmåga -Design, Layout: Form- och färgspråk, materialval o.s.v. -Kommunikation: Varumärke, Identitet, Imageskapande effekter etcetera Säkerhet -Barnsäkra förpackningar -Stöldskydd

17 2016-09-20/PWsida 17 Miljökrav Resurssnålhet -Minsta möjliga mängd förpackningsmaterial -Energisnål tillverkning, fyllning etcetera Minimal mängd farliga ämnen -I förpackningsmaterial -Vid tillverkning av förpackningar Ge minsta möjliga avfallsmängd - Flergångsanvändning då så är lämpligt - Underlätta återvinning Materialåtervinning Energiutvinning Kompostering / Biologisk nedbrytning

18 2016-09-20/PWsida 18 Flödeskrav Underlätta varuhantering genom......... Flödesinformation Produktskydd Volym- och vikteffektivitet Anpassad mängd - rätt storlek Hanterbarhet Andra värdeskapande funktioner

19 2016-09-20/PWsida 19 Förpackningens - Strategiska betydelse 05101520 % Kem, petrol, gummi, plast Textil, beklädnad, läder Verkstad Malt, läsk, vin och sprit Choklad och konfekt Mejeri Slakteri och charkuteri Svensk livsmedelsindustri Svensk tillverkningsindustri Förpackningsmaterialets värdemässiga andel av rörelsekostnaderna

20 2016-09-20/PWsida 20 Förpackningskonsumtion Annan tillverkn. Textil, beklädnad, läder Järn, stål och metall Trävaru Jord och sten Verkstad Massa, papper, grafisk Kem, petrol, gummi, plast Livsm, dryck, tobak 0 102030405060% Förpackningskonsumtionen i svensk tillverkningsindustri

21 2016-09-20/PWsida 21 Direkta och indirekta kostnader Kostnadsslag Indirekta kostnader Direkta kostnader Kostnadsbärare Kostnadsställe Fördelning genom pålägg (%) Fördelning genom pålägg (%)

22 2016-09-20/PWsida 22 Förpackningens kostnader Direkta kostnader  förpackningsmaterial, färdiga förpackningar  inpackning Indirekt kostnadspåverkan  inköpsadministration  lagerhållning av fp.mtrl.  hantering av fp.mtrl.  transporter  lagring  hantering - distribution -konsument  insamling, återvinning

23 2016-09-20/PWsida 23 Förpackningen som.......... kostnadspåverkare Förpackningens användarkostnad Användare Direkt kostnad Indirekt kostnadspåverkan Övrig kvittblivnings- kostnad Insamlings- och återvinningskostnad Returlogistik Direkt kostnad Indirekt kostnadspåverkan Kostnad för transport, lager, hantering Förpacknings- materialkostnad Produktion / Distribution Produktion / Distribution Inpackningskostnad Indirekt kostnadspåverkan Direkt kostnad Indirekt kostnadspåverkan Direkt kostnad Indirekt kostnadspåverkan

24 2016-09-20/PWsida 24 Kärnprodukt och kringtjänster Kring- tjänst Kärn- produkt Total produkt Produktkvalitet Leveranskvalitet

25 2016-09-20/PWsida 25 Förpackningen som.... Kärn- produkt...... intäktsskapare Förpackningssystemet kan ses som en av flera kringtjänster.

26 2016-09-20/PWsida 26 Distributionskedjan RÅVARU- LEV. RÅVARU- LEV. FÖRPACKNINGS- TILLVERKARE FÖRPACKNINGS- TILLVERKARE PRODUCENT GROSS- IST GROSS- IST DETALJ- IST DETALJ- IST För- bränning För- bränning Deponi ÅteranvändningMaterialåtervinning SLUT- ANVÄND - ARE SLUT- ANVÄND - ARE INDUSTRIPRODUKTER KONSUMENTPRODUKTER

27 2016-09-20/PWsida 27 Flödeskrav Flödesinformation Produktskydd Volym- och vikteffektivitet Volym- och vikteffektivitet Andra värde- skapande funktioner Andra värde- skapande funktioner Hanterbarhet Anpassad mängd - rätt storlek Anpassad mängd - rätt storlek

28 2016-09-20/PWsida 28 Flödeskrav på förpackningssystemet Flödeskrav Flödesinformation Produktskydd Volym- och vikteffektivitet Volym- och vikteffektivitet Andra värde- skapande funktioner Andra värde- skapande funktioner Hanterbarhet Anpassad mängd - rätt storlek Anpassad mängd - rätt storlek

29 2016-09-20/PWsida 29 Produktskydd - optimal resursanvändning 3. Överförpackning - resursslöseri 5. Optimering 2 - riktig resursanvändning Förstärkning av produkten 2. Underförpackning - transportskador - resursslöseri Produktens tålighet Förpacknings- systemets tålighet Belastning från distributionsmiljö 1. Anpassad förpackning 4. Optimering 1 - riktig resursanvändning Minskade påkänningar

30 2016-09-20/PWsida 30 Produktskydd - optimal resursanvändning Underdimensionerad förpackning Överdimensionerad förpackning -X % +X % Minsta möjliga miljöbelastning Miljöbelastning ”Onödig” miljöbelastning Minsta försvarbara materialmängd Mängd förpacknings- material

31 2016-09-20/PWsida 31 Produktskydd förpacknings- kostnad skade- kostnad teoretiskt optimalt förpackningsval kostnad produktskydd total- kostnad

32 2016-09-20/PWsida 32 Flödesinformation Konsumentförpackning Nödvändig information till slutanvändaren Butiksförpackning Produkt, storlek, antal enheter, lagringssätt m.m. Transportförpackning Produkt, mottagare, vikt m.m.

33 2016-09-20/PWsida 33 Volym- och vikteffektivitet Volymeffektivitet är ett totalt mått på utnyttjande av tillgänglig volym i kedjan från inpackning till konsumtion/ användning. Vikteffektivitet är ett mått på utnyttjande av transportmedlets eller lastbärarens tillgängliga lastförmåga (i ton, kg), relaterat till produktvikt.

34 2016-09-20/PWsida 34 Fyllnadsgrad - ur två olika perspektiv Yttre fyllnadsgrad - för t.ex. en pallenhet med maxhöjd H. Förpackningsvolymen (lxbxh) i förhåll- ande till pallenhetens maximala volym (LxBxH). hH D B L B H h l b Inre fyllnadsgrad - för t.ex. en primärförpackning. Produktens volym (BxDxh) i förhållande till förpackningens volym (BxDxH).

35 2016-09-20/PWsida 35 Anpassad mängd - rätt storlek Förpackningslösningen, i form av konsument-, detaljist- och transportförpackning, ska vara utformad för att möta efterfrågan i varje enskilt led av distributionskedjan.

36 2016-09-20/PWsida 36 Hanterbarhet Förpackningen ska vara anpassad till de hanteringsmoment - manuella eller automatiska - som den kan antas möta längs flödet.  lätt att greppa - vikt, volym, form  lätt att öppna och återförsluta  lätt att tömma  hygienisk  anpassad till lagringssätt - stapelbarhet  lätt att vika ihop  anpassad för kvittblivning/ återanvändning

37 2016-09-20/PWsida 37 Andra värdeskapande funktioner Vissa förpackningar kan fungera som en integrerad del av en process och på så sätt bidra till ökad effektivitet. Integration vid produktion av varan Integration vid användning/konsumtion av varan Avsikten med integrationen kan vara att förenkla eller att helt eliminera ett moment i en process, alternativt att spara resurser – t.ex. förpackningsmaterial.

38 2016-09-20/PWsida 38 u Management = Processen att organisera och leda (Oxford dictionary) u Management består till allt större del av förändringsarbete u Förpackningsområdet är tvärvetenskapligt och skär genom hela organisationen u Packaging Management - Integration av förpackningen i den totala verksamheten Packaging Management

39 2016-09-20/PWsida 39 Packaging Management - en förutsättning för förpackningslogistik PACKAGING MANAGEMENT Förpackningslogistik Flöde MarknadMiljö

40 2016-09-20/PWsida 40 Packaging Management - bedrivs på olika nivåer Företagsledning - strategisk nivå Långt tidsperspektiv Mellanchefsnivå - taktisk nivå Medellångt tidsperspektiv Personal - operativ nivå Kort tidsperspektiv

41 2016-09-20/PWsida 41 Strategisk nivå Förändringsprocessen 2. Nuläge Dagens förpacknings- system 1. Omvärlden bevakas med omvärldsanalys 5. Förpacknings- strategi 4. Delmål 6. Organisation integration 7. Införande 3. Vision Framtidens förpacknings- system

42 2016-09-20/PWsida 42 Marknadsmixen - "det 5:e P-et" Packaging (Förpackning) Product (Produkt) Promotion (Påverkan) Place (Plats) Price (Pris)

43 2016-09-20/PWsida 43 Taktisk nivå Process Management Funktion 1 ex. Inköp Funktion 3 ex. Marknad Funktion 2 ex. Produktion Processer KUNDERKUNDER Företags- ledning

44 2016-09-20/PWsida 44 Sekventiell utveckling System- specifikation KonstruktionDokumentation Process- utveckling Prototyp Serie- tillverkning Överlämning Ändringskrav

45 2016-09-20/PWsida 45 Parallell utveckling Simulering, konstruktion, försöksplanering Systemkoncept,-specifikation Dokumentation Prototyp, faktorförsök Processutveckling Serietillverkning Kontinuerligt samarbete Process, grupparbete

46 2016-09-20/PWsida 46 Förpackningslogistik som.... Leverans- service Kapacitets- utnyttjande Material- omsättning Intäkter Företagets kapital- bindning Företagets vinst Lönsamhet Företagets kostnader..... verktyg för kaptitalrationalisering

47 2016-09-20/PWsida 47 Beställningspunktsystem BP = beställningspunkt Q = förbrukning (antal förpackningar per dag/vecka) L = ledtiden (i dagar/veckor från order till dess att godset anländer) S = säkerhetslager BP = beställningspunkt Q = förbrukning (antal förpackningar per dag/vecka) L = ledtiden (i dagar/veckor från order till dess att godset anländer) S = säkerhetslager BP S Tid Antal L Q BP = (Q x L) + S

48 2016-09-20/PWsida 48 Omvärldsbevakning material funktionermarknader aktörer discipliner FÖRPACKNING

49 2016-09-20/PWsida 49 Trender inom förpackningslogistik Kretsloppssamhället Nya distributionsstrukturer Standardisering Arbetsmiljö

50 2016-09-20/PWsida 50 Drivkrafter för förändring Förpackningsområdet Konsu- menten i fokus Identitets- & värdeskap- ande egen- skaper blir viktiga för prod. Ökad inter- nationell handel och transporter Företags- strukturer i nätverk Inter- nationell standardi- sering Förpack- ningens miljö- påverkan Övergripande trender Omvärldsförändringar Transportsystem Livsstil Befolkningstillväxt Kulturutjämning EU Östeuropa Material- och processutveckling Rekonditionering, återanvändning Lagar och förordningar Förpackningens roller Drivkrafter Ergonomi

51 2016-09-20/PWsida 51 Kretsloppssamhället  Återanvändning  Materialåtervinning  Energiåtervinning  Biologisk nedbrytning eller kompostering

52 2016-09-20/PWsida 52 Systemavgränsningar Gamla..........och nya Resurser ProduktionDistribution Avfall Förbrukare SYSTEMAVGRÄNSNING Produktion Distribution Resurser/ Avfall Returlogistik Förbrukare SYSTEMAVGRÄNSNING

53 2016-09-20/PWsida 53 Engångs- kontra flergångssystem Påverkande faktorer  Kapitalbindning  Transportkostnader  Returhantering  Svinn  Miljö  Ergonomi Val av förpackningssystem Säsongsvariation i efterfrågan höglåg Transport- avstånd långt kort flergång engång/ flergång engång

54 2016-09-20/PWsida 54 Nya distributionsstrukturer Transportsystem producent detaljist grossist informationsflöde Informationsflöden - förändrat köpbeteende Förändringar inom industrin Förändringar inom detaljhandeln

55 2016-09-20/PWsida 55 Standardisering  Lagstiftning och standarder - legala krav  Tradition och branschöverenskommelser - systemstrukturen  Marknaden - kunder och konsumenter

56 2016-09-20/PWsida 56 Arbetsmiljö Förpackningsergonomi  Hanterbarhet  Informationsförmedling


Ladda ner ppt "2016-09-20/PWsida 1 Presentation. 2016-09-20/PWsida 2 Innehåll Förpackningar och förpackningsmaterial Vad är förpackningslogistik? Förpackningen i flödet."

Liknande presentationer


Google-annonser