Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyktingmottagande och Integration i Jämtlands län Hans Halvarsson, Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyktingmottagande och Integration i Jämtlands län Hans Halvarsson, Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Flyktingmottagande och Integration i Jämtlands län Hans Halvarsson, Länsstyrelsen

2 Länsstyrelsens uppdrag Verka för att det finns kapacitet och beredskap för mottagande hos kommunerna (inkl. ensamkommande barn) Förhandla och teckna överenskommelser om mottagning (inkl. ensamkommande barn) - besluta om kommuntal från 2016 Verka för regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer i planering, organisering och genomförande av insatser Följa upp organisering och genomförande av insatser Fördela statliga medel för strukturella insatser i kommunerna Tillsyn över överförmyndarna Samhällsplanering Krishantering

3 Asylsökande sedan 2010

4 Migrationsverkets platser för asylsökanade

5 Ensamkommande barn

6 V 2 Socialtjänst Över- förmyndare Skola/ Utbildning Lokaler/ Byggnader Kommunal- teknisk försörjning (bl.a. dricks- vatten, avlopp, ren- hållning) Kultur och fritid (bl.a. bibliotek, bad, fritidsgårdar) Skydd och säkerhet Övrig verksamhet Samlad bedömning BergKritiskAllvarligBetydandeAllvarligIngen Allvarlig BräckeAllvarlig MåttligBetydandeIngen Betydande HärjedalenAllvarligBetydande IngenMåttligIngenMåttligAllvarlig KrokomKritiskIngenAllvarlig Ingen AllvarligBetydandeAllvarlig RagundaKritiskAllvarligKritiskBetydandeMåttligBetydande Allvarlig StrömsundAllvarligMåttligAllvarligBetydandeIngen Allvarlig ÅreKritiskAllvarlig Ingen MåttligBetydandeAllvarlig ÖstersundAllvarligBetydande Ingen Måttlig Betydande Ambulans- sjukvårdPrimärvårdPsykiatriTandvård Hälsounder -sökning Övrig Verksamhet Kollektiv- trafik Samlad bedömning Region JHIngenBetydande MåttligBetydande Läget i länet vecka 2

7 Mottagande 2008-2015

8

9 Migrationsverkets prognos 160204 Mycket osäker prognos -Kontrollåtgärder väntas leda till färre asylsökande. ”Stabilt” i Sverige fram till april men stor osäkerhet för andra halvåret. -Drivkrafterna till att fly har blivit ännu starkare -Finns redan ca 600 000 asylsökande i Europa som inte blivit registrerade -Enligt UNHCR förväntas minst lika många (över 1 milj.) fly till Europa 2016 som föregående år. Hur hanterar EU detta? -Hur hanterar Turkiet/Grekland situationen? -”En utveckling liknande den 2015 går inte att utesluta”

10 Fördelning av anvisningsbara platser 2016 Siffror från AfLänsstyrelsens förslag Berg1110 Bräcke110 Härjedalen1910 Krokom2340 Ragunda910 Strömsund1410 Åre40 Östersund120107 Summa237 Länstal 2016237

11 Ökad invandring – en viktig tillväxtfråga. I princip hela västvärlden står inför: stora åldersförändringar i sin befolkning stora avgångar från arbetsmarknaden en stark konkurrens om framtida kompetens Detta gör frågan om invandring och integration än angelägnare att belysa då vår tillväxt och attraktionskraft är avgörande för hur vi kan locka till oss unga kompetenta medborgare framöver.

12 Utrikesfödda i förhållande till riket 2015

13 Samordning i länet

14 Utmaningar för länet på kort sikt att få de utrikesfödda i arbete i högre utsträckning matcha asylboende i länet mot etablering i länets kommuner på lång sikt tillgodose länets ökande kompetensbehov med fler utlandsfödda bostäder till nyanlända vår tillväxt och attraktionskraft är avgörande för hur vi kan locka till oss unga kompetenta medborgare framöver i konkurrens med övriga västvärlden

15 Annars kan det bli så här!


Ladda ner ppt "Flyktingmottagande och Integration i Jämtlands län Hans Halvarsson, Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser