Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdraget Nationell informationsstruktur för vård och omsorg Monica Winge Socialstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdraget Nationell informationsstruktur för vård och omsorg Monica Winge Socialstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdraget Nationell informationsstruktur för vård och omsorg Monica Winge Socialstyrelsen

2 Tolkning av uppdraget Socialstyrelsen tar ett nationell strategiskt ansvar för samordning kring en nationell informationsstruktur Följsamhet mot den nationella IT-strategin för vård och omsorg samt socialstyrelsens strategi för God Vård. Ett långsiktigt arbete - under 2006 inledande analyserna och planeringen.

3 Utgångspunkter för arbetet I nära samverkan med huvudmän och nationella intressenter. Utgå från informationsstrukturen och de fyra intressentperspektiven Hänsyn till nationella IT-strategin VO Tydliggöra för lagstiftarna viktiga verksamhetsregler och säkerhetsprinciper

4 Hjälpmedelscentralen Medicinsk Service Närstående Allmänläkare Sjuksköterskor Undersköterskor Hemtjänstpersonal Sjukgymnaster Dietist Logoped Kurator Apotek Ekonomi&Adm. Fotvård Specialistläkare Distriktssköterskor Arbetsterapeuter Diakonissa Problem – Många aktörer runt patienten Källa; Winge 2006

5 Befintliga IT-system inom vård och omsorg Öar av IT-system som inte kommunicerar med varandra IT-systemen är utvecklade utefter organisationens behov

6 Styra mot rätt mål Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Driver resultat Definiera mål Mäta resultat Förbättra Mål och vision

7 Gemensamma mål Gemensam vision och mål Alla små steg och initiativ som tas ska strävar i samma riktning och samarbete och gemensamma lösningar stimuleras. Många aktörer Många initiativ

8 Nationell IT-strategi för VO

9 Flödesmodellen

10 Hitta det som är gemensamt Hitta det som är gemensamt... - Vård- omsorgstagarens process - Minsta möjliga modell - kärnan - Det som skapar nyttan - Utgå från standard - Begrepp och Termer - Klassifikationer - Säkerhetsprinciper verksamheter

11 Förväntningar från olika perspektiv och intressenter Patient/ närstående Ledning/ styrning/ forskning IT-marknad Vård- och omsorgs- personal

12 Förväntningar från patient/närstående Patient/ närstående Ledning/ styrning/ forskning IT-marknad Vård- och omsorgs- personal Patient/ närstående Information om behandlingen och vården Se mål och vad är planerat Följa upp och se resultat Patient/ närstående Information om behandlingen och vården Se mål och vad är planerat Följa upp och se resultat

13 Patient/ närstående Ledning/ styrning/ forskning IT-marknad Vård- och omsorgspersonal Ge en helhetssyn om behandlingen och vården Se vad som är gjort och vad som är planerat Underlag för planering, beslut, utvärdering Vård- och omsorgspersonal Ge en helhetssyn om behandlingen och vården Se vad som är gjort och vad som är planerat Underlag för planering, beslut, utvärdering Förväntningar från personalen

14 Patient/ närstående IT-marknad Vård- och omsorgs- personal Ledning/styrning/forskning Ge möjlighet till mätning, kontroll och tillsyn Uppföljning avbehandlingsmål och kvalitetskrav Kostnader Forskning Ledning/styrning/forskning Ge möjlighet till mätning, kontroll och tillsyn Uppföljning avbehandlingsmål och kvalitetskrav Kostnader Forskning Förväntningar från ledningen

15 Patient/ närstående Ledning/ styrning/ forskning IT-marknad Vård- och omsorgs- personal IT-marknad Tydlighet, enhetlighet Skalbarhet Följa standarder Kunna återanvända internationellt IT-marknad Tydlighet, enhetlighet Skalbarhet Följa standarder Kunna återanvända internationellt Förväntningar från IT-marknaden

16 Gemensam vision och strategiska mål Beskrivning av patientens information VO process för patienten Verksamhets- beskrivning … IT-beskrivning Tillämpningar / specifikationer … IT-system Teknisk infrastruktur Delarna ger helheten Informations- struktur System och lösningar Nationell informationsstruktur ”kärnan”

17 Beskrivning av patientens information … Tillämpningar / specifikationer … IT-system Teknisk infrastruktur Beskrivs av: Informationsmodell dess regler och samband Begrepp och termer Klassifikationer Säkerhetsprinciper Referens- modeller och beskrivningar som HL7, HISA, GPIC, BoT m.fl. Följsamhet mot standarder VO process för patienten

18 Utveckling i samverkan VerksamhetIndustri Forskning Samverkan ger ny kunskap och bättre lösningar

19 Stegvis utveckling Planera Utför Kontrollera Agera Projektledning och styrning Uppdraget Ledning Personal IT-marknad Erfarenheter Patient Informations- struktur som … Enkelhet och tydlighet VO-process Förankring Samverkan

20 Förankring Projektgruppen som analyserar, bearbetar och driver förankring och kommunikation (inkluderar även förankring på strategisk nivå) Projekt och personer hos intressenter som ger kunskap och återkoppling till projektet (inkluderar även förankring på operativ nivå) Grupp kompetenta person som projektet arbetar närmare med. (inkluderar även förankring på taktisk nivå)

21 Förväntningar på modellen Problem (problem och beroenden) Mål (vad ska åstadkommas) Planering (vet vad andra gjort) Genomförande (säkerhet, effektivitet) Utvärdering (resultat och avvikelser) Uppföljning (verksamhet, kvalitet, forskning)

22 Exempel på innehåll Vård- och omsorgstagare Vård- och omsorgsbegäran Hälsoproblem Diagnos/bedömning Vård och omsorgspersonal Organisationsenhet Aktivitet Plan Mål Tidpunkt Säkerhet/sekretess Resultat/utvärdering

23 Tankemodell: hur bygga en modell

24 Diskussion


Ladda ner ppt "Regeringsuppdraget Nationell informationsstruktur för vård och omsorg Monica Winge Socialstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser