Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyelse Gr-H Förslag på förnyelse av bilparken i Gr-H.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyelse Gr-H Förslag på förnyelse av bilparken i Gr-H."— Presentationens avskrift:

1 Förnyelse Gr-H Förslag på förnyelse av bilparken i Gr-H

2 Syfte bakgrund Bilarna som idag används i Gr-H är till stora delar gamla bilar som sedan länge slutat att marknadsföras och därför har generalagenter och handlare litet eller inget intresse av att stödja förare och team. Tillgängligheten på material och reservdelar börjar bli mycket begränsat Säkerheten i dessa idag mycket gamla bilar byggda på gammaldags teknik är avsevärt sämre än i dagens bilar Allt fler av Gr-H bilarna kan idag användas i App-K och tävla i historiska klasser Ett nytt reglemente skall vara likvärdiga dagens Gr-H bilar i prestanda och inte slå ut befintlig bilpark.

3 Tidplan Ambitionen är att kunna enas om ett reglemente som kan presenteras under vintern 2012-2013 Reglementet färdigställs under våren 2013 och slutligt utförande skall finnas för distribution sommaren 2013 Tävlingsklassen förslås införas i Sverige 1 Januari 2014.

4 Grundförutsättningar Reglementet skall prioritera följande: o Säkerhet o Miljö o Rimliga kostnader o Egen arbetsinsats före investering o Enkelt tydligt reglemente som är lätt att kontrollera o Driftsäkerhet

5 Användbara bilar/bilmärken Reglementet skall bidra till att så många biltillverkare som möjligt har bilar som kan klassas in. Alla bilar som används skall ha en förenklad homologeringshandling som skapas av team eller återförsäljare och som godkänns av SBF:s tekniska kommitté.

6 Budget Utöver en standardbil som utgångsmaterial bedöms kostnader för att tävlingsutrusta bilen enligt föreslaget reglemente. Använd bil antas ha en 1,6 liters turbomotor i original. Naturligtvis kan denna beräknade budget göras obegränsat högre för den som kan och vill. Budgeten avser en grundutrustad bil. I kostnaden inräknas inget arbete i form av montering etc.

7 Budget SystemområdeKostnadKomentar Kaross/exteriör5.000:-Hasplåt(ar) etc Hjulupphängning40.000Fjäderben, fjädrar, stötdämpare, Uniballs Bromsar30.000Skivor+ok+bromsvåg+park-bromsspak Styrning5.000Styrväxel Interiör (exkl bur)15.000Stolar, bälten, ratt, tripp Bur5.000Enl FIA App-J med nat tillägg Motor100.000Vevstakar, kolvar, kamaxlar, spjällhus, spridare, luftfilter, avgassystem, katalysator, grenrör Transmission100.000Drevsats, slutväxel, diff, koppling Motorreglering30.000Bränslestyrsystem, tändning och mappning SUMMA330.000

8 Tekniska förändringar Utgångspunkten skall vara att så långt som möjligt använda originaldelar, dock måste de system som gör bilen driftsäker och ”rolig” att köra vara tillåtna att förändra.

9 Tekniska förändringar Motor: o Klassen skall bygga på 1,6 liters motorer med överladdning. Skälen till detta är att undvika extremt högvarviga motorer med mycket dyrbara rörliga delar som vevaxel, vevstakar och kolvar Ett annat skäl är att motorns effekt ganska enkelt kan begränsas genom restriktor på turbo. I princip alla volymtillverkare av bilar har 1,6 liters motorer i sitt utbud För bilmärken som saknar 1,6 lit turbomotor i utbudet får motorn konverteras till turbo med en turbo från likvärdig motor i annat bilmärke

10 Tekniska förändringar Motor (forts) För att ge alla bilmärken möjlighet att klassa in en bil så tillåts borrning eller fodring av motorer för att nå 1,6 liter.

11 NYA Gr-H Förslag på Tekniskt reglemente Utkast 2012-09-05

12 Tillåtna bilar Alla bilar som är typgodkända och saluförda i Sverige som 2 eller 4 dörrars personbilar med maximalt 4 cylindrar. Motorer avsedda för bensin, diesel eller gas får användas. Ingen form av hybriddrift är tillåten. Bilar som inte har en internationell homologering får en nationell homologering utfärdas. Handlingen skalltillsändas SBF:s tekniska kommitté för godkännande.(se även ”Nationell rutin för homologering”) Nationella handlingar kan efterhand kompletteras med tillägg Nya handlingar kan endast utfärdas för bilar som fortfarande saluförs nya i handeln. För nya homologeringshandlingar och tillägg tar SBF ut en engångsavgift. Kostnaden fastställs för varje år. En bil kan endast byggas, homologeras och registreras upp tills den är 15 år gammal (årsmodell eller första registrering gäller)

13 Säkerhet Säkerhetsrelaterade system skall helt följa SBF regler TR Skyddsbur enligt FIA App. J med nationella tillägg alternativt bur från certifierad tillverkare Stolar och bälte skall vara FIA godkända, dock utan ålderbegränsning 2 st. handbrandsläckare om vardera minst 2Kg pulver eller motsvarande skall monteras. Släcksystem får monteras men skall i så fall vara FIA godkänt.

14 Säkerhet Bilens originaltank får ersättas med FIA säkerhetstank enligt TR. En s.k. supporttank om max 1 liter får monteras Bränslepumpar får ersättas med andra. Om pumpar monteras i bagageutrymme skall de vara skyddade för slag. I s.k. 2 volymsbilar skall de dessutom vara kapslade så att eventuellt läckage hamnar utanför bilen. Bränslepumpar skall stanna när motorn stoppar. Bränslepåfyllning får finnas i bagageutrymme i en 3- volymsbil om kupén är avskärmad med plåt eller plastskiva

15 Säkerhet Bränsleledningar får ersättas med stålomspunna slangar eller rör, och dras inne i bilen. Endast skruvade kopplingar av metall får användas. Slangens infästning i nipplar skall alltid utföras med s.k. presshylsa (ej slangklamma) Batteri får monteras i bagageutrymme och skall alltid vara täckt med isolerat material. Krav på infästning enligt TR. Batteri monterat i bagage på s.k. 2-volymsbil skall vara kapslat med dränering utanför bilen.

16 Motor Till bilen typgodkänd motor skall användas. Om bilmodellen inte finns med motor på max 1600cc får motorn borras eller fodras om för att nå rätt slagvolym Finns bilmodellen inte typgodkänd med turbomotor får motorn konverteras med en turbo från likvärdig motor från annan biltillverkare. (måste homologeras) Vevaxel får inte ändras avseende slaglängd eller diameter på lagerytor. Även lagerytornas bredd skall behållas. Dock får vevaxel lättas och balanseras Vevstakar är fria men endast gjutjärn eller stål får användas. Kolvar fria

17 Motor Original cylinderhuvud måste användas. Det är tillåtet att bearbeta kanaler och förbränningsrum, dock ej lägga till material. Det är tillåtet att öka kompression genom att plana cylinderhuvud. Cylinderhuvudpackning fri. Insugningsrör original men får anpassas till nytt spjällhus. (Måste homologeras) Spjällhus fritt. Spridare fria på originalplats.

18 Motor Luftfiltersystem fritt inom motorrum eller plenum Turbo original eller från motor av samma storlek från annat bilmärke. (måste homologeras) Grenrör fritt men endast stål eller gjutjärn får användas. (måste homologeras) Laddluftkyl fri på originalplats. Fästen får anpassas Kylare fri på originalplats. Fästen får anpassas Kylfläkt(ar) fri(a) Extra motoroljekyl får monteras inom bilens yttre begränsningslinjer.

19 Motor Motorfästen original men gummibussningar etc. får ersättas med annat material, dock skall motorn sitta i original position. Förstärkta motorfästen som inte ger ändrad motorgeometri kan homologeras. Ett momentstag får läggas till mellan motor och kaross eller subframe.

20 Transmission Svänghjul fritt. Endast stål får användas. (måste homologeras) Kopplingen är fri, dock får endast mekanisk påverkan på tryckplatta användas. Hydraulik mellan pedal och slavcylinder får användas. Original växellådshus skall användas. Huset får förstärkas genom svets och tillagt material vid kritiska snitt. Utväxling/drevsats fri, max 6 växlar. Backväxel, manövrerad från förarplats, måste finnas.

21 Transmission Växling får ske med mekanisk spak eller paddlar med elektrisk funktion. Hydraulik får ej användas! Slutväxel fri inom original växellådshus eller bakaxel Differentialbroms/spärr. Fritt men får inte vara aktiva eller elektriskt justerbara.

22 Hjulupphängning Länkarmar och momentstag original men får förstärkas utan att formen förändras. Bussningar får ersättas med uniballs. Det är inte tillåtet att kapa länkarmar och svetsa fast nya uniballs. Original hjulspindel/hjullagerhållare skall användas och får ej bearbetas eller förstärkas.

23 Hjulupphängning Fjädrar fria förutsatt att de är av samma typ som original. Fjäderben får ersättas med justerbara fjäderben Topplagring fri på originalplats. Fjäderbensinfästning får förstärkas men ej flyttas. Hål för topplagring och stötdämpare får anpassas Bakre fjäder och stötdämpare får ersättas med s.k. coilover på stötdämparens plats. Stötdämparinfästningar får förstärkas

24 Bromsar Följande bromsalternativ får användas: o 1:Originalbromsar o 2:Homologerade bromsar från annan bil av samma märke. (Homologeringshandling skall alltid kunna uppvisas vid kontroll!) o 3:Homologerade bromsar i nationell homologering Bromsok och skiva måste alltid vara anpassade till varandra avseende diameter och tjocklek på skiva. Alternativ infästning för bromsok får klassas in.

25 Bromsar Bromsrör och original slangar får ersättas av metallomspunna slangar avsedda för bromsar. Bromsrör och slangar får dras inne i kupén. Eventuella kopplingar måste vara av skruvad typ. Bromsvåg får monteras men skall finnas i homologeringshandling för annan bil inom märket, alternativt får ny konstruktion klassas in. Klassningshandling skall alltid kunna uppvisas. Om bromsvåg med dubbla cylindrar monteras måste pedalväg vara tillräcklig för att bromsa bilen om en bromskrets läcker.

26 Bromsar Hydraulisk handbroms/parkeringsbroms får monteras men skall finnas i homologeringshandling för annan bil inom märket, alternativt får ny konstruktion klassas in. Klassningshandling skall alltid kunna uppvisas. Spak/handtag till handbroms får vara vertikal(stående) men ej högre än rattens centrum Parkeringsbromsen måste alltid kunna låsas i bromsat läge.

27 Fälgar och däck Fälg och däckstorlek fritt inom karossens begränsningar. Inga andra ändringar än inbockade skärmkanter får göras för att ge mer utrymme för hjulen. Hjulen får ej sticka ut utanför karossen sett uppifrån Däck enligt RY regler eller ev. klassreglemente.

28 Elsystem och belysning Elsystem får ersättas med egen konstruktion, dock måste alla förbrukare förutom tändsystem vara avsäkrade. Bilens externa belysning skall alltid vara bilens typgodkända originalbelysning, dock behöver inte dim- och backljus fungera. Främre dimljus får demonteras men då skall hålen i främre stötfångare sättas igen på ett yrkesmässigt sätt. (Tejpade hål är inte godkänt)

29 Kaross, luckor, dörrar och rutor Karossen skall alltid vara original Dekorlister får demonteras men då skall infästningshål igensättas. Till bilen original tillbehör i form av spoiler och vinge får användas om dokumentation kan uppvisas som påvisar att det är ett originaltillbehör salufört hos Svenska återförsäljare för bilmärket.

30 Kaross, luckor, dörrar och rutor Samtliga rutor skall alltid vara original eller annan till bilen godkända rutor. Vindruta skall alltid vara av laminerad typ Sidorutor skall kompletteras med s.k. splitterfilm, dock utan någon form av toning, s.k. solfilm. Elfönsterhiss(ar) får monteras. Elfönsterhissar får ersättas med mekaniska hissar.

31 Interiör Isolering, mattor innertak, eventuell hatthylla samt annat brännbart material skall demonteras. Dörrsidor och bakre interiörsidor på 2 dörrars bilar får ersättas med aluminium eller plast/kolfiber med min tjocklek 1mm. Dessa skivor skall täcka hela den yta som originalklädsel täcker. Original dörröppning från insidan måste användas. Krockskydd i dörrar får ej demonteras.


Ladda ner ppt "Förnyelse Gr-H Förslag på förnyelse av bilparken i Gr-H."

Liknande presentationer


Google-annonser