Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engelnet – ”Fiber till alla” hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: -Ängelsbergsområdet:226 (+21 st extra) Västansjö/Vretarne 26 st -20.000kr/anslutning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engelnet – ”Fiber till alla” hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: -Ängelsbergsområdet:226 (+21 st extra) Västansjö/Vretarne 26 st -20.000kr/anslutning."— Presentationens avskrift:

1 Engelnet – ”Fiber till alla” hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: -Ängelsbergsområdet:226 (+21 st extra) Västansjö/Vretarne 26 st -20.000kr/anslutning -Bidrag prelimärt OK -Kostnadsram 11Mkr -Färdigt under perioden 2017 -Tjänster (Internet, TV, mfl) från 300kr/mån, kort bindningstid

2 Agenda 1. Formalia a)Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt justerare b)Godkänna röstlängd och fastställa om stämman har behörighet att ta beslut c)Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning d)Fastställande av dagordning 2. Genomgång av fiberprojektet, styrelsen föredrar a)Status antal som önskar fiber Ängelsbergsområdet (postnummer 737 90) Utökning av området med Västansjö & Vretarne (postnummer 737 91) b)Ekonomi Resultat av upphandling, Inkomna anbud Ansökan bidrag hos Länsstyrelsen / Jordbruksverket Ekonomisk budget för fiberprojektet c)Tidsplan d)Övrigt Markavtal Val av kommunikationsoperatör Arbetsfördelning för genomförande av fiberprojektet 3. Beslutspunkt för stämman: a)Ändring i stadgarna; utökning av området för medlemskap i föreningen till området med postnummer 737 91 b)Godkänna ekonomisk budget för fiberprojektet tom 2018 c)Val av entreprenör för totalentreprenad för passivt fibernät d)Befogenheter och process för att teckna avtal med entreprenör enligt ovan e)Villkor, befogenheter och process för att teckna markavtal f)Process och befogenheter för val av kommunikationsoperatör g)Arbetsfördelning för genomförande 5. Övriga frågor 6. Stämman avslutas

3 Genomgång fiberprojektet Intresse Översikt Ekonomi Resultat upphandling Bidrag Förening ens budget Tidsplan Övrigt Markavtal Val av kommunikationsoperatör Arbetsgrupp framöver

4 46 st 47% 93% 69+21 st 78% 92% 10 st 63% 88% 23 st 43% 80% 23 st 44% 47% 24 st 81% 100% 20 st 54% 60% 10 st 22% 17% (?) 26 st ? % AnslutningarTotalt 1:a anslutning225 Extra anslutning21 Totalt246 st Fastigheter som vill ha fiber Ja22253% NEJ69 Inget besked125 Totalt antal fastigheter416 Mantalsskrivna Ja12176% NEJ20 Inget besked19 Totalt mantalsskrivna160 Insats och medlemskap Betalt24599% Avtal men inte betalt1 Bara sagt JA3 Totalt222 Saknar avtal men betalt9 (Bidragskrav; 3 av 5 poäng 75%+ ) Intresse !! ! Kostnadsram: 11Mkr

5 Vretarne Västansjö Telestation läggs ner Inte med i vår ansökan Problem att VDSL finns Internet via: Engelnet (Sjökabel) Åvestbo Telia Öppen fiber (Fiber i station idag) Ny ansökan senast 29 mars Kanalisationsstöd möjligt med 50% (1.2Mkr finns hos Länsstyrelsen) Kostnadsram: 1.3Mkr

6 Översikt Vad är ett fibernät? Installation (bygga nätet och få fiber in i huset) Vad kostar det för mig? Föreningens roll

7 Fibernät 1

8 Fibernät 2 I mitt hus

9 Fibernät 3 Grävning ca 70km

10 Fibernät 4 70+st Över 10km kräver förstärkning

11 Fibernät 5 246+ reserv för framtiden

12 Fibernät 6

13 Översikt Vad är ett fibernät? Vad kostar det för mig? Drift; tjänster för att använda Internet, TV och telefoni Föreningens roll

14 Vad kostar det.. För mig som ansluter: Engångskostnad20.000kr (extra anslutn. 7.500kr) Ingen fast avgift Betala bara för tjänster när du vill använda dessa

15 Zitius varumärken

16 Zitius prisexempel 1

17 Zitius prisexempel 2

18 Framtidstjänster

19 Zitius larm och omsorg

20 Översikt Vad är ett fibernät? Vad kostar det för mig? Föreningens roll Skriver avtal och söker bidrag Ansvarar för att drift och underhåll sker (PTS krav) Äger nätet; ”kostnad 11Mkr varav 4.7Mkr i egen kostnad” Skriver avtal med ”Kommunikationsoperatör” 5 – 7 års avtal

21 Vad kostar det.. För mig som ansluter: Engångskostnad20.000kr (extra anslutn. 7.500kr) Ingen fast avgift Betala bara för tjänster när du vill använda dessa För föreningen Planerad budget Egen insats20.000kr Bidrag 60% av kostnaden28.500kr Max total kostnad/anslutning48.500kr Max total projektkostnad11 Mkr varav 6.7Mkr i bidrag Kostnader Projektering, Anläggningsarbeten, Material, Dokumentation, Räntor Ej bidragsberättigade (Markavtal och markavgift, media omvandlare..) Ansökan för bidrag: Total kostnad 15.1Mkr ger 9.1Mkr i bidrag Egen insats: 28.841krBidrag: 43.262krKostnad per anslutning: 72.104kr Krav färdiga senast maj 2018.

22 Tidplan Upphandling Ekonomi

23 Projektering Avgörande för priset: Behöver man längre än 10km fiber? Var ska man gräva ner Var ska olika kopplingsskåp sättas Vilka markavtal behövs Befintlig kanalisation Gula får vi använda Gröna = Skanova (privata) Bilden visar hela området med c:a 70km fiber (blå linje)

24 Projektering Ängelsberg Finns kanalisation i Ängelsberg som ägs av Skanova..

25 Projektering Bondfallet Järnväg! Riksväg! Högkostnadsområde; totalt 20 anslutningar Långt till vissa hus Väg & järnvägskorsningar

26 Projektering Mellanäng Flohäll Markavtal Högkostnadsområde; totalt 10 anslutningar Måste förbereda för 45 fastigheter

27 Tidplan Reviderad 2016: JanBeslut bidrag Länsstyrelsen / JBV JanUpphandling projektering MarsProjektering o markavtal klara MajAnbud totalentreprenad fibernät MajAvtal klart med entreprenör JuniByggstart Sept.1a utbetalning bidrag 2017: DecFärdigt nät (delområden tidigare) 2018: MajSlutlig betalning bidrag Tidigare 6 dec Anbud totalentreprenad fibernät Jan-16Beslut bidrag Länsstyrelsen / JBV Feb-16Avtal klart med entreprenör Mars-16Byggstart Juni-161a utbetalning bidrag Dec-17Färdigt nät (delområden tidigare) Feb-18Slutlig betalning bidrag

28 Övrigt Markavtal Inga avgifter för markupplåtelse så länge föreningen äger nätet. Vid försäljning av nätet överenskommet pris i markavtal. Val av kommunikationsoperatör Sker efter att entreprenör valts för fibernätets byggnation Arbetsgrupp framöver Upphandling, projektplanering, ekonomisk planering Vretarne / Västansjö

29 Beslutspunkter för stämman Ändring i stadgarna: Området för medlemskap både 737 90 och 737 91 § 3 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Fagersta kommun. Föreningens verksamhetsområde är Ängelsberg med omnejd. Godkänna ekonomisk budget tom 2018 Val av entreprenör Ansvarsfördelning framöver Styrelsen rätt att teckna entreprenörsavtal, markavtal, kommunikationsoperatör och övriga avtal som behövs för projektets genomförande. Utökad arbetsgrupp

30

31 Länsstyrelsen (tele Indi 7 dec) Beslut Jordbruksverket slutet jan 2016, regelverk denna vecka. Kommer att få frågor på varför vår budget avviker så mycket på vissa poster. Vi behöver försvara dessa; exv projektering; nodhus mm. Ansökan mars, beslut inom 2 mån Kanalisationsstöd 50% på 2.4mkr, kan få 1.2mkr. Detta för att skapa kanalisation, inte någon blåsning av fiber. Beslut kan tas snabbt. Kan vara aktuellt för Vretarne. Skanova; inte skyldighet att släppa in i kanalisationen; bara om de har stats bidrag för den delen


Ladda ner ppt "Engelnet – ”Fiber till alla” hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: -Ängelsbergsområdet:226 (+21 st extra) Västansjö/Vretarne 26 st -20.000kr/anslutning."

Liknande presentationer


Google-annonser