Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är stad? Vad är land? ”Objektiva” avgränsningar –Administrativ avgränsning –Näringsstruktur ”Stadsnäringar” –Täthet och storlek –Funktionell Urban.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är stad? Vad är land? ”Objektiva” avgränsningar –Administrativ avgränsning –Näringsstruktur ”Stadsnäringar” –Täthet och storlek –Funktionell Urban."— Presentationens avskrift:

1 Vad är stad? Vad är land? ”Objektiva” avgränsningar –Administrativ avgränsning –Näringsstruktur ”Stadsnäringar” –Täthet och storlek –Funktionell Urban Region (inkl pendlingsomland eller influensområde) Stad och land som sociala representationer

2 Var ligger städerna? Centralortsteorin (W Christaller 1933) Marknadsprincip –Tjänst/varas inre räckvidd (åka hur långt?) –Tjänst/varas yttre räckvidd (nödvändigt bef. underlag) Kommunikationsprincip Förvaltningsprincip Teorin förklarar ortssystemets hierarkiska utseende dessutom: Specialfunktionsorter

3 Städer och köpingar år 1850 Tätorter år 2005

4 Förändringar i stadssystemet Städer har ibland växt samman genom pendling eller annat varjedagligt utbyte –Nätverksstäder (Network cities) –Flerkärninga urbana regioner Utvecklingen har möjliggjorts genom förbättrade kommunikationer

5 Markanvändning i städerna? W Alonsos (1960) teori (von Thünen i sta’n) –Dyr mark = ek intensiv användning och vv. Modifieras av planering… …domänstruktur… …naturgeografiska förutsättningar… …och transportsystemet

6 Städer i äldre tid Stadsprivilegier (handelsstad / adm. centrum) Små Avsaknad av offentlig sektor Jordbruksnäring viktig Den medeltida staden (900-1500-t) Oregelbunden morfologi (i Sverige) Långgata och handelstorg

7 Renässansideal (≈ 1600 - 1860 ) Strävan efter effektiviserad beskattning u 1600-t Specialfall (t ex befästningsstäder) Fysisk planering efter geometriska ideal (rutnätsplan / radialplan – fondperspektiv) –Ideologi –Brandskydd –Kommunikation –Tomtindelning Maggi Castriotto 1564Cattaneo 1554

8

9 Renässansideal (≈ 1600 - 1860 ) Strävan efter effektiviserad beskattning u 1600-t Specialfall (t ex befästningsstäder) Fysisk planering efter geometriska ideal (rutnätsplan) –Ideologi –Brandskydd –Kommunikation –Tomtindelning 1700-t kännetecknas av förvaltning, ej grundning 1700-t Experiment med ”fristäder” och ”friköpingar”

10 1800-talets stad – en följd av Avreglering Tillväxt utan rumslig expansion –Allmänningar och bristande kommunikationer hindrar Industrialisering –Standardiserade billiga byggvaror – Rör – Räls - Ångkraft Befolkningstillväxt och urbanisering; Följder: –Välståndsskapande –Okontrollerat byggande –Socialt moras –Utsläpp sanitära och hygieniska problem

11 Reaktioner på den okontrollerade stadstillväxten Landsbygdsromantisering / Utopier –Trädgårdsstaden (E Howard 1898) –Småbrukarrörelsen - Egnahemsrörelsen (≈år 1900) Sanering / Esplanadsystem / Offentlig sektor –Bygglovskrav – Slumsanering och VA – Bostadspol –Storgårdskvarter – egna hem – småstugeområden –Industrierna flyttar till billigare mark Urban livsstil –Fritidslandskap för alla Koloniomr; sportstugor; sport- / rekreationsanl; osv

12 Välfärdsstaden – funktionalism i stadsplaneringen ≈1930-90 (Le Corbusier; Walter Gropius) Hur bygga staden rationellt –”Vi kan bättre än naturen / historien” –Sol, ljus, luft och grönska ”Ville contemporaine de 3 millions d'habitants” Le Corbusier 1922 Källa: Gropius 1929

13 Källa: ”acceptera” (1931)

14 Välfärdsstaden – funktionalism i stadsplaneringen ≈1930-90 (Le Corbusier; Walter Gropius) Hur bygga staden rationellt –”Vi kan bättre än naturen / historien” –Sol, ljus, luft och grönska –Rumslig funktionsseparering i alla avseenden

15 Den funktionalistiska stadsplaneringen manifesterar sig Närförorter med ”smalhus” Grannskapsplanering

16

17 Den funktionalistiska stadsplaneringen manifesterar sig Närförorter med ”smalhus” Grannskapsplanering Innerstädernas ”sanering” ”Miljonprogrammet” (1965-1974) ”New towns” Trafikplanering enligt SCAFT –Primärleder, sekundärleder, P-hus, gågator, etc

18 Den funktionalistiska stadsplaneringen manifesterar sig Intensiv lobbyverksamhet Urbanisering – behov av nya stadsdelar Trafik Handel …

19 Funktionalismen ifrågasatt (≈ 1970-) Miljonprogrammets genanta fullbordande Segregationsproblem Koncentrisk, sektoriserad eller flerkärning segregering Suburbanisering – Monotona trista miljöer Gentrifiering (vs förslumning) i centrum Utkantsstäder (”edge cities”) – Stadsspret (”urban sprawl”) – Kontraurbanisering Trafikinfarkt; SCAFT ifrågasätts Experternas fullkomlighet ifrågasatt Rumslig syntaxanalys

20 Nyurbanism (Inspirerad av Jane Jacobs) (≈ 1990- ) Lär av stadsbyggnadshistorien –Rumslig funktionell urban integration Jakriborg, SkåneFöreslagen förtätning, Stockholm


Ladda ner ppt "Vad är stad? Vad är land? ”Objektiva” avgränsningar –Administrativ avgränsning –Näringsstruktur ”Stadsnäringar” –Täthet och storlek –Funktionell Urban."

Liknande presentationer


Google-annonser