Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapelse & Renhet Synd & Flod Nationer & Patriar- ker Egypten & Uttåg Lagar & Regler Öken & Erövring Domare & Kungar Fången- skap & Hem- vändande Jesus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapelse & Renhet Synd & Flod Nationer & Patriar- ker Egypten & Uttåg Lagar & Regler Öken & Erövring Domare & Kungar Fången- skap & Hem- vändande Jesus."— Presentationens avskrift:

1 Skapelse & Renhet Synd & Flod Nationer & Patriar- ker Egypten & Uttåg Lagar & Regler Öken & Erövring Domare & Kungar Fången- skap & Hem- vändande Jesus & Frälsning Hed- ningar & Veder- möda Fridsrike & Evighet AndersGärdeborn Tes: Historien från skapelse till evighet är exakt 7000 år

2 Bibelns trovärdighet Bibelns trovärdighet Värdefull information inför Jesu återkomst Värdefull information inför Jesu återkomst Men jorden kan väl inte vara så ung?

3 Många misslyckade försök pga förankring i: Många misslyckade försök pga förankring i: sekulär historia sekulär historia astronomiska händelser astronomiska händelser personliga uppenbarelser personliga uppenbarelser Denna kronologi grundar sig enbart på Bibeln Denna kronologi grundar sig enbart på Bibeln Kiliasm - 6000 år plus ett tusenårsrike Kiliasm - 6000 år plus ett tusenårsrike Självjusterande Självjusterande Två kalendrar ger båda 6000 år Två kalendrar ger båda 6000 år En summering av tider ger samma 6000 år En summering av tider ger samma 6000 år Många viktiga händelser på jubelår Många viktiga händelser på jubelår Symmetrier i tiderna Symmetrier i tiderna

4 Skapelseveckan är både historisk och profetisk Skapelseveckan är både historisk och profetisk Men en sak får ni inte glömma: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) Men av trädet med kunskap… ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö. (1 Mos 2:17) Guds rike: Guds rike: Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. (Heb 4:9) Många händelser sker "den tredje dagen": Många händelser sker "den tredje dagen": Bröllopet i Kana Bröllopet i Kana Kvinnan vid Sykars brunn Kvinnan vid Sykars brunn Den barmhärtige samariern Den barmhärtige samariern Templet återuppbyggt (& uppståndelsen) Templet återuppbyggt (& uppståndelsen)

5 Sex år ska du beså din åker… men under det sjunde året ska landet ha sabbatsvila… Du ska räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio… Då ska du… helga det femtionde året och utropa frihet i landet… Ett jubelår ska detta femtionde år vara för er. 3 Mos 25:2-11

6 Min Ande ska inte kämpa med människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år. (1 Mos 6:3) Troligen räknat från syndafallet! 120 jubelårsperioder x 50 år = 6000 år

7 Skapelse Syndafall Abraham föds Isak föds Gud förnyar förbundet Jesu återkomst Yttersta domen Uttåg Lagen ges 1:a templet, byggstart 1:a templet, färdigt Koresh påbudKorsfästelsen 1:a templet, förstört Jerusalem återställt 2:a templet, förstört Guds rike börjar Händelser Mörkblått är jubelår Abrahams löfte Erövringen klar Andra… Andra exilen Veder- mödan Guds rike Evig- heten Veder- gällning- ens år Perioder Före Abraham Abra… Främling- skap Första templet Domare David … templet… ham Tempel- bygge Första exilen Tempel- bygge Öken & Erövring Anno Mundi 20007000600059995992403239923550350034303000298021000000250020702550 Parallella bevis 450 år 430 år 500 år2000 år Sista jubelåret Sista DÅV DÅV, Daniels ÅrsVeckor Första 7 DÅV 8 mellan- liggande jubelår 62 DÅV Gap i DÅV Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. (1 Mos 21:5) Hesekiel ska bära Israels missgärning i 390 dagar och Judas i 40 dagar, en dag för varje år. (Hes 4:4-7) Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. (Upp 22:5) De levde och regerade med Kristus i 1000 år. (Upp 20:4) …ett testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom 430 år senare, så att löftet skulle bli ogiltigt. (Gal 3:17) Jag vill gå min väg… till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte… Han skall om 2 dagar på nytt göra oss levande… (Hos 5:15-6:2) Sedan Salomo i 20 år hade byggt på de två husen, Herrens hus och kungshuset… (1 Kung 9:10) Ty dagen för Herrens hämnd kommer, ett vedergällningens år då han utför Sions sak. (Jes 34:8) Genealogin från Adam till Abraham med 1/2 år avdraget per generation. (1 Mos 5 & 11) Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder… och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. (Apg 13:17-20) 70 år i fångenskap kompenserar för 500 års missade sabbatsår. (2 Krön 36:21) I det 480:e året efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten… började [Salomo] bygga huset åt Herren. (1 Kung 6:1) Han skall stadfästa förbundet... under en vecka… (Dan 9:27) Hela detta land skall ödeläggas och förstöras, och dessa länder skall tjäna Babels kung i 70 år. (Jer 25:11) Men efter de 62 veckorna skall den Smorde förgöras… (Dan 9:26) Om 40 dagar skall Nineve bli ödelagt. (Jona 3:4) [Abrahams] efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. (Apg 7:6) Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer skall det gå 7 veckor och 62 veckor. (Dan 9:25) I 3 Mos 26 tuktar Gud 4 gånger 7-falt värre än babyloniska fångenskapen, dvs 4x7x70 = 1960 år. Mörkblått är jubelår. Ett sådant ska läggas till efter var 7:e årsvecka enligt 3 Mos 25: Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio… Ni skall helga det femtionde året… Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. 442 år7 år1000 år1 år2000 år400 år430 år480 år100 år20 år70 år50 år Kritisk linje 1960 år40 år

8 Metusela 969 Adam 930 Set 912 Enos 905 Kenan 910 Mahalalel 895 Jered 962 zzzzHanok 365 Lemek 777 Sedan hämtad av Gud 400020003000 0200120080060040010001400160018002000 ≈ före Kristus AM2200 Nahor 148 Serug 230 Tera 205 Abraham 175 Reu 239 Peleg 239 Noa 950dddddddddddddddddddd Sem 600 Arpaksad 438 Sela 433 Eber 464 Syndafloden 1651-1652 AM Abrahams födelse (& Noas död) 1999,5 AM Skapelsen 0 AM 187 182 65 70 162 65 130 105 90 503 100 35 30 34 30 32 30 29 130 Dra av ett halvår per generation! 4 0 : e J u b e l å r e t !

9 Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. (1 Mos 21:5) [Abrahams] efterkommande [dvs från Isak] ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska… förtrycka dem i 400 år. (Apg 7:6) I det 480:e året efter det att Israels barn drog ut ur Egypten… började [Salomo] bygga H ERRENS hus. (1 Kung 6:1) Sedan Salomo i 20 år hade byggt på de två husen, H ERRENS hus och kungapalatset… (1 Kung 9:10) Avgörande händelser på jubelår! U t t å g 5 0 : e J u b e l å r e t !

10 Guds varning vid templets färdigställande Guds varning vid templets färdigställande Om ni och era barn vänder er bort från mig… Det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag då förkasta. (1 Kung 9:4-7) Du ska lägga dig på vänstra sidan och lägga Israels folks missgärning på dig… 390 dagar… Du ska bära Juda folks missgärning under 40 dagar, en dag för varje år. Mot det belägrade Jerusalem ska du… profetera. (Hes 4:4-7) Babyloniska fångenskapen i 70 år. Totalen på 500 år bekräftas: Totalen på 500 år bekräftas: Landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått. (2 Krön 36:21) Å t e r t å g 7 0 : e j u b e l å r e t !

11 Daniels syn i babyloniska hovet (Dan 9): Jag Daniel kom att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Jeremia skulle fullbordas… nämligen sjuttio år. Jag fortsatte be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd. Ängeln: Jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut… Så ge akt på ordet och förstå synen… Periodens längd: Periodens längd: 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad… 70 veckor x 7 år = 490 år. Plus 10 jubelår => Totalt 500 år. Periodens innehåll: Periodens innehåll: … för att göra slut på överträdelse, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. Perioden täcker båda Jesu ankomster.

12 Periodens början: Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas... Koresh påbud om återbyggande av Jerusalem. Börjar året efter då offertjänsten återupptas. Delperiodens slut: … till dess att den Smorde Fursten kommer ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Jesu födelse. Från Dan 9:24-27

13 Efter 7 veckor: Gator och vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra tider. Återuppbyggnaden klar efter motstånd. Efter 69 (7+62) veckor: Men efter de 62 veckorna ska den Smorde förgöras. Jesus korsfästs efter 69 veckor. Och staden och helge- domen ska förstöras av folket till en furste. Rom under Titus. Vid sista veckan: Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Vedermödan.

14 Hedningarnas tider: Profetiska klockan står stilla för Israel. Slutprofetiorna kan inte starta förrän Israel återsamlats. Gapet är 2000 år och startar korsfästelseåret: Efter två dagar gör han oss levande igen, på tredje dagen låter han oss uppstå. (Hos 5:15-6:2) Parallellt bevis: 40 år: Om fyrtio dagar ska Nineve förstöras. (Jona 3:4) 1960 år: Under den andra exilen tuktar Gud Israel sjufalt värre, upprepat 4 gånger. (3 Mos 26)

15 Judarnas omvänder sig via offertjänsten: Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka. Antikrist kommer att avslöjas efter ett tag: Mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer… Och på styggelsers vinge ska förödaren komma. (Dan 9:27) Jesu återkomst och uppståndelsen Jesu återkomst och uppståndelsen Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. (1 Kor 15:52) Vedergällningens år: Dagen kommer för H ERRENS hämnd, ett vedergällningens år. (Jes 34:8) Han har sänt mig… att förkunna ett nådens år från H ERREN och en hämndens dag från vår Gud. (Jes 61:1-2) (Dan 9:27)

16 Guds rike = Tusenårsriket: De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. (Upp 20:4-5) Yttersta domen: Och de döda blev dömda efter sina gärningar… Döden och helvetet kastades i eldsjön… den andra döden. (Upp 20:12-15) Evigheten: Evigheten: Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. (Upp 22:5)

17 Gap i DÅV 442 år7 år1000 år1 år2000 år430 år480 år20 år70 år50 år Andra… Andra exilen Skapelse Syndafall Abraham föds Isak föds Gud förnyar förbundet Jesus återkomst Yttersta domen Uttåg Lagen ges 1:a templet, byggstart 1:a templet, färdigt Koresh påbudKorsfästelsen Veder- mödan Guds rike Evig- heten 1:a templet, förstört Jerusalem återställt 2:a templet, förstört Veder- gällning- ens år Guds rike börjar Före Abraham Abra… Främling- skap Första templet Domare David … templet Abrahams löfte Erövringen klar … ham Tempel- bygge Första exilen Tempel- bygge 20007000600059995992403239923550350034303000298021000000250020702550 Öken & Erövring 1960 år40 år 500 år 430 år 500 år70 år Abraham födsAbrahams löfteUttåget/Lagen Varning för dom Exekvering av dom Hemkomst 1:a exil 500 år (exkl gapet) Hemkomst 2:a exil fördröjt löfte fördröjd dom uppfyllt löfte 430 år 400 år100 år

18 Gregoriansk kalender Historikernas konsensus Bibelns kalender Andra templets förstörelse år 70 efter Kristus? År 0 Bibelns kalender Före KristusEfter Kristus

19 Ingen har tidigare grundat sig enbart på Bibeln. Ingen har tidigare grundat sig enbart på Bibeln. Gällde då Jesus sa det. Den dagen eller stunden känner ingen: inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Matt 24:36) Gällde då Jesus sa det. Kunskapen kommer att öka med tiden. Kunskapen kommer att öka med tiden. Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor… Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. (Dan 12:4+10) Vi uppmanas ta reda på det, och då blir det ingen överraskning: Vi uppmanas ta reda på det, och då blir det ingen överraskning: Om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken… Var därför beredda också ni… (Matt 24:43 ‑ 44) Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. (Upp 3:3) Att vara beredd är inte baserat på ett överraskningsmoment utan precis tvärtom.

20 Kalenderns trovärdighet baseras på: Enbart biblisk data Enbart biblisk data Två oberoende kalendrar som båda ger 6000 år (+1000) Två oberoende kalendrar som båda ger 6000 år (+1000) En summerning av tidsuppgifter ger samma 6000 år En summerning av tidsuppgifter ger samma 6000 år Inga luckor => Gud vill inte att vi ska behöva gissa Inga luckor => Gud vill inte att vi ska behöva gissa Många överlappande bevis Många överlappande bevis Många viktiga händelser inträffar på jubelår Många viktiga händelser inträffar på jubelår Några unika händelser på unika jubelår (50:e och 70:e) Några unika händelser på unika jubelår (50:e och 70:e) Symmetrier i tiderna Symmetrier i tiderna Det hela är ett pussel, där man måste lägga rätt hela tiden för att sista biten ska passa. Och det gör den!

21 gardeborn.se Powerpointen Bilden

22 400 år 480 år 20 år Abraham föds Abraham föds Isak föds Isak föds Uttåg Lagen ges Uttåg Lagen ges 1:a templet, byggstart 1:a templet, byggstart Främ- ling- skap Främ- ling- skap Domare David Domare David 1:a templet, färdigt Erövringen klar Erövringen klar Första templet Första templet Tempel- bygge Tempel- bygge Öken & Er- övring Öken & Er- övring 200030002500255021002980 100 år Abra- ham Abra- ham 430 år 70 år 1:a templet, färdigt 1:a templet, färdigt Koresh påbud 1:a templet, förstört 1:a templet, förstört Första templet Första templet Första exilen Första exilen Tempel- bygge Tempel- bygge 500 år 350034303000 Sista DÅV Sista DÅV 442 år 7 år 50 år Andra… Andra exilen Andra exilen Gud förnyar förbundet Gud förnyar förbundet Jesu återkomst Jesu återkomst Korsfästelsen Veder- mödan Veder- mödan Jerusalem återställt 2:a templet, förstört. templet Första 7 DÅV Första 7 DÅV Tempel- bygge Tempel- bygge 599959924032399235503500 1960 år 40 år Gap i DÅV Koresh påbud Sista DÅV Sista DÅV 7 år 1000 år 1 år Gud förnyar förbundet Gud förnyar förbundet Jesu återkomst Jesu återkomst Yttersta domen Yttersta domen Veder- mödan Veder- mödan Guds rike Guds rike Evig- heten Evig- heten Veder- gällning- ens år Guds rike börjar Guds rike börjar Sista jubelåret Sista jubelåret 7000600059995992


Ladda ner ppt "Skapelse & Renhet Synd & Flod Nationer & Patriar- ker Egypten & Uttåg Lagar & Regler Öken & Erövring Domare & Kungar Fången- skap & Hem- vändande Jesus."

Liknande presentationer


Google-annonser