Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till förskoleklassen på Idalaskolan och Svaleboskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till förskoleklassen på Idalaskolan och Svaleboskolan."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till förskoleklassen på Idalaskolan och Svaleboskolan

2 Vad är förskoleklass? O Förskoleklassen är första steget i grundskolan O Läroplan och skollag styr verksamheten O Förskoleklassen ska vara avgiftsfri. O Förskoleklassen ska vara minst 525 timmar under ett läsår. I Veberöd erbjuder vi ca 700 timmar. O Förskoleklassen är frivillig. Informationsskrift Förskoleklassen är till för ditt barn (Skolverket.se) TIPS!

3 Vad är förskoleklass i Veberöd? O I förskoleklassen arbetar olika yrkeskategorier så som förskollärare, lärare och fritidspedagoger. O Verksamhetens upplägg kan skilja sig åt. Läroplanen är målstyrande, vägen mot målen kan variera. Förskoleklass kl. 8.10-13.30 (avgiftsfri) Fritidshem kl. 7.00-17.30 (avgiftsbelagd) om du arbetar eller studerar. Möjlighet finns att ansöka om utökad omsorgstid kl. 6.00-18.00

4 Lek, skapande och utforskande Demokrati, öppenhet, respekt Varje elev får uppleva sitt eget och andras värde lust och nyfikenhet Läroplanens kapitel 1 och 2 Stimulera alla elevers utveckling och lärande Kunskapsutveckling så väl som att utvecklas som människa Utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerade inlärningssituationer. Förskoleklassens verksamhet

5 Förskoleklassen är frivillig Skolplikt gäller från höstterminen det år då barnet fyller 7 år. Skolplikten gäller tills barnet slutar åk 9. Barn som är 6 år kan skrivas in i skolans åk 1 och påbörja sin skolplikt. Man bör då se till barnets hela utveckling (social, motorisk och kunskapsutveckling) innan ett sådant beslut fattas.

6 I Lunds kommun väljer du skola via webben Jag bor inte i kommunen, hur gör jag då? Kontakta skoladministratören på Svaleboskolan, Christel Forsell tel. 046-357580. Hur och när får jag besked om mitt önskemål beviljats eller inte? Rektorn på skolan beslutar om placering och du får besked via mejladressen du angivit i webbvalet. Jag har ingen tillgång till dator. Kontakta förskolan eller skolan så kan du göra ansökan på dator där.

7 Att välja skola – vad säger skollagen? Förskoleklassen regleras i skollagen kap 9. ”Placering vid en skolenhet 15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.” -------- Rektor fattar beslut om placeringarna utifrån ovanstående. Rektorns placeringsbeslut kan överklagas. Den som erbjuds plats i förskoleklass på en skola har rätt att få börja åk 1 på samma skola året därpå. Förutsatt att åk 1 finns på skolan. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ett placeringsbeslut

8 Mer att tänka på Hälsoblankett till skolhälsovården Via bifogad blankett och svarskuvert. Anmälan om modersmålsundervisning? Särskild ansökan. Kontakta skoladministratören Christel Forsell tel.046-357580. Skolskjuts? Skolskjutsregler i Lunds kommun, avstånd till närmsta skola 2 km. Bergkvara buss 046-163000.

9 Vad händer nu? 10 februari skolvalswebben stänger. Sista ansökningsdag! Senast 1 mars får ni besked om skolplacering via mejl (förutsatt att alla lämnat in ansökan) Överlämnanderutiner i Veberöds verksamhetsområde Skolstart 19 augusti

10 Vill du veta mer om förskoleklassen? O www.skolverket.se www.skolverket.se O https://www.lund.se/M edborgare/Utbildning-- forskola/ https://www.lund.se/M edborgare/Utbildning-- forskola/ O Nuvarande förskoleklassernas bloggar: svalebofklass.blogspot.se Idala06.se


Ladda ner ppt "Välkomna till förskoleklassen på Idalaskolan och Svaleboskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser