Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-02-23www.rikshandboken-bhv.se Barnhälsovård på lika villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-02-23www.rikshandboken-bhv.se Barnhälsovård på lika villkor."— Presentationens avskrift:

1 2015-02-23www.rikshandboken-bhv.se Barnhälsovård på lika villkor

2 2014 kom ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram baserat på Socialstyrelsens ”Vägledningen ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens arbete” ”Rikshandboken i barnhälsovård (RHB) ger konkreta råd för arbetets utförande." Barnhälsovårdsprogrammet Vägledning för barnhälsovården

3 Innehåll Uppdaterad teoretisk kunskap Handledning av metoder i arbetet Referenser och länkar för vidareläsning Pedagogiskt material Kontaktuppgifter Regionalisering Mötesplats för BHV:s forskningsnätverk

4 Redaktionsråd Barnläkare och allmänläkare Barnsjuksköterskor, distriktssköterskor Psykologer Arbetet med att utveckla och uppdatera RHB leds av ett tvärprofessionellt redaktionsråd från barnhälsovården. Ledamöterna kommer från hela landet och är utsedda av respektive yrkesförening.

5 Målgrupper Personal inom barnhälsovård, centrala barnhälsovårdsenheter, verksamhetschefer för barnhälsovård, vårdgivare och beslutsfattare. Studenter och lärare vid högskolor och universitet. Samverkanspartner; förskola, skola och socialtjänst. Mötesplats för barnhälsovårdens forskningsnätverk.

6 Kunskapsbaserade information med referenser, regelverk Nationellt likvärdig och högkvalitativ barnhälsovård Transparent/tillgänglig information Lättillgänglig (dator, surfplatta eller mobil) Ca 3500 nyhetsbrev varje månad Regionala tillägg Nytta för personalen Ca 1,2 miljoner användare 21 landsting, ca 2000 BVC med runt 2300 BVC-sjuksköterskor och nästan lika många läkare

7 Barnrättsperspektivet, varje enskilt barn ska få en jämlik och rättvis barnhälsovård oavsett bostadsort och socioekonomiska levnadsvillkor. Jämlik och rättvis barnhälsovård oberoende av huvudman eller vårdgivare. Informationen i RHB är transparent/tillgänglig för både personal och familj. Nytta för barnfamiljen

8 Praktiskt tillvägagångssätt som grundas på bästa tillgängliga kunskapsläge Följsamhet till aktuella rutiner och riktlinjer inför kommande BVC-arbete Teori och praktik går hand i hand Informationen är transparant/tillgänglig Nytta vid utbildning Kunskapsbas i BHV-utbildning:

9 Nytta för huvudmannen Ökad patientsäkerhet Minskade kostnader med en nationell handbok istället för regionala- /lokala handböcker Regionala tillägg Frigör resurser

10 Trovärdighet Användningen av RHB följs i ett doktorand- arbete där en studie publiceras i BMC medical informatics and decision making våren 2015. Studien visar att BVC-sjuksköterskan i hög grad använder sig av RHB för att få sin kunskap bekräftad, inhämta kunskapsunderlag och metodhandledning. Sjuksköterskan litar på att innehållet är korrekt, att den innehåller hög kvalitet är lättillgänglig och lätt att använda.

11 Viktiga utvecklingsområden Utveckla e-learning/webbutbildning Slutna diskussionsforum för barnhälsovården. Utöka RHBs målgrupp till kommunala verksamheter, i första hand förskolan


Ladda ner ppt "2015-02-23www.rikshandboken-bhv.se Barnhälsovård på lika villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser