Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social hållbarhet som vision och praktik Eva Gustavsson Ingemar Elander Örebro universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social hållbarhet som vision och praktik Eva Gustavsson Ingemar Elander Örebro universitet."— Presentationens avskrift:

1 Social hållbarhet som vision och praktik Eva Gustavsson Ingemar Elander Örebro universitet

2 Tre uppdrag 2012-2014 ÖrebroBostäder AB (ÖBO) – Mitt Gröna Kvarter (Visgatan i Vivalla, Örebro) Delegationen för hållbara städer (DHS) – MASST-projektet (Modell för analys och uppföljning av social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt) 2013 Boverket - utvärdering av tio DHS-projekt (2014)

3 Delegationen för hållbara städer - syfte ”huvudsakligen minska utsläppen av växthusgaser” DHS + kommuner + marknadens aktörer + andra ”åstadkomma och stimulera arbetet att åstadkomma välfungerande, integrerade och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minskad klimatpåverkan”

4 Åtta investeringsprojekt och tre planeringsprojekt MiljonprogramGränsande till innerstad Sammankoppling Hållbara Ålidhem, UmeåKongahälla, KungälvLund Hållbara Järva, SthlmKvillebäcken, Hisingen, Gbg Hållbara Rosengård, MalmöKrokslätts Fabriker, Kungälv Mitt Gröna Kvarter, Örebro Östra Sätra, GävleStorsjöstrand, Östersund Drottninghög, Helsingborg

5 ÖBO: Mitt Gröna Kvarter Mitt: att ge hyresgästerna en stark känsla av samhörighet och få dem att känna sig hemma, trygga och stolta. Delaktighet. Gröna: att stärka kvarterets gröna värden på ett konkret och påtagligt sätt. Också energibesparing, bilfria områden etc. Kvarter: att stärka kvarterets identitet genom tekniska, konstnärliga och utbildningsåtgärder. Skapa en annan social blandning och fler sociala kontakter. 5

6

7 7

8 Det finns ingen ”socialdioxid” - så vad kan man mäta då?

9 9

10 Tabell från Dempsey et al (2011: 291) Table 1. Urban social sustainability: contributory factors as identified in the review of literature (in no particular order) Tabell från Weingaertner & Moberg (2011) Table 1. Social sustainability: aspects in the urban context. Aspects identified by authors in the review of urban sustainability literature Table 3 Social policy concepts and objectives from the social sustainability literature

11 Ekologisk Social Ekonomisk hållbarhet Tre nyanser av social hållbarhet Exempel på mål och åtgärder som kan bidra till social hållbarhet Social inklu - dering Delta- gande och in- flytan de Plats- känsla Sociala innova- tioner Fler arbets- tillfällen Utbildning av miljöambassadörer Mötesplatser Social mix Förtätning Blandstad Föreningsliv Kvartersodling Sam- verkans- process Dialogcafé Partner- skap Boende- inflytande Namnbyte Förebild Ta tillvara kulturvärden Förbättrad medie- och självbild Tillföra urbana värden Koordinering med ordinarie verksamheter? Hur många jobb har skapats? Eldsjälar? Stöd till nätverk och föreningar? Har sammansätt ningen av hushåll ändrats? På vilka villkor har boende bjudits in att delta? Har boende och verksamma reellt inflytande? Hur ser de boende på sin stadsdel? Vilken identitet är önskvärd enligt projektet? Hur använder invånarna stadsdelen? Hur används de olika mötesplatserna och av vilka? Leder de till nya möten? Exempel på frågor som kan fungera som indikatorer på social hållbar- het 11

12 Några slutsatser Innehåll i social hållbarhet viktigare än ”mätning” Finns ett liv efter projektet? Projektharmoni och hållbarhetspoesi Hållbarhetsretorik men ohållbarhetspraktik Vilken är vår roll som forskare?

13 13

14 Dikter av skolbarn i Köpenhamnsförort. The childhood deconstruction of nature Author: Kenneth Robert Olwig Source: Children's Environments Quarterly, Vol. 6, No. 1, Children and Vegetation (Spring 1989), pp. 19-25 14

15 Publikationer Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2015) Sustainability potential of a redevelopment initiative in Swedish public housing. The ambiguous role of residents´ participation and place identity. Progress in Planning 103, 1-25. Elander, Ingemar & Gustavsson, Eva (2015) Nyanser av grönt i den urbana hållbarhetskören: några aktuella exempel. Biodiverse (2), 5-7. http://www.biodiverse.se/number/nr-2-2015-arg-20/ Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2014) Social hållbarhet i stadsutveckling? Uppföljning av tio projekt i svenska städer. Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 70. Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar(2013) Social hållbarhet inte bara "sustainababble"?: Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt. Örebro. Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 69. Gustavsson, Eva & Elander, Ingemar (2013) "My Green Neighbourhood": sustainability potential of a redevelopment initiative in a stigmatized housing estate. Örebro. Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 68. Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie hittar ni här: www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/HS/Centrum-for-urbana-och-regionala-studier-CUReS/Publikationer/ Kontaktuppgifter: eva.gustavsson@oru.se, ingemar.elander@comhem.se


Ladda ner ppt "Social hållbarhet som vision och praktik Eva Gustavsson Ingemar Elander Örebro universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser