Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarinflytande i verkligheten - EXEMPEL FRÅN PRAKTIKEN GUNVI HAGGREN VERDANDI BRUKARKRAFT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarinflytande i verkligheten - EXEMPEL FRÅN PRAKTIKEN GUNVI HAGGREN VERDANDI BRUKARKRAFT."— Presentationens avskrift:

1 Brukarinflytande i verkligheten - EXEMPEL FRÅN PRAKTIKEN GUNVI HAGGREN VERDANDI BRUKARKRAFT

2 Ett begrepp – många betydelser!? Är allt brukarinflytande, inflytande i praktiken? Vad kan brukarinflytande innebära på olika nivåer? Konkreta resultat Vad krävs för att inflytande skall bli verklighet? Fördelar och faror 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C)2

3 Varför brukarinflytande? -olika aktörer, olika motiv Ökad effektivitet genom att den bättre svarar mot de faktiska behoven hos dess användare –bättre resursanvändning Tjänster anpassade till enskilda brukare/patienter ger högre kvalitet i form av träffsäkerhet Krav på större inflytande och vilja till eget ansvarstagande - kundanpassning Ömsesidig förståelse och respekt Legitimiteten ökar genom större förståelse för hur vården och socialtjänsten fungerar Ökad jämlikhet –maktdelning Empowerment – en möjlighet att växa och stärkas Bättre dialog och stärkt social sammanhållning 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C)3

4 Brukarinflytande är ett vinna-vinna koncept –Alla blir vinnare, men vinsten ser olika ut Personliga vinster –bättre vård och feedback Kollektiva vinster –organisationer ses som dialogpartners och maktfaktorer Samhällsvinster –effektivare vård, bättre resursutnyttjande och samhällsdialog 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C) 4

5 Brukarinflytande på olika sätt Nivåer ◦Individnivå ◦Kollektiv nivå ◦Verksamhetsnivå ◦Strukturell nivå, samhällsnivå Tidsperspektiv ◦Direkt resultat ◦Indirekt effekt ◦Långsiktig resultat Makt ◦Information ◦Samråd, dialog ◦Påverkan, beslutsmöjlighet 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C)5

6 Konkreta resultat -exempel med olika inriktning Varmare lokal och ändamålsenlig möblering Mer telefontider Ombyggda toaletter för urinprovtagning Kommunala riklinjer, 10-punktsprogram för ökad kvalité i brukarsamverkan och ökad delaktighet Medverkan vid chefstillsättning Avgiftningsvård Bortagande av kränkande medgivande om upphävd sekretess Särskilda behandlingsresurser för kvinnliga missbrukare Lag om fritidspeng Återinförande av överklagningsrätten i socialtjänstlagen Samarbete istället för konfrontation Uppdrag stärka brukarinflytande i länet 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C)6

7 Faror och fällor Positiva värdeord som dimridå? Modetrend, alibin för den egna förträffligheten? Brukarinflytande på motpartens villkor! Yttranderätt men sällan beslutanderätt! Ansvarsfördelning eller ansvarsflykt? 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C) 7

8 Brukarinflytande i praktiken –vad krävs? ”Det krävs två för en tango” -och båda måste kunna sina steg ”Det skall böjas i tid det som krokigt skall bli” -för bästa resultat krävs långsiktighet och förarbete 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C) 8

9 Heltäckande och långsiktigt -inte punktinsatser Verkligt brukarinflytande förutsätter långsiktigt arbete på alla relevanta nivåer och forum, inklusive geografisk spridning. Ett enstaka möte är sällan brukarinflytande utan i bästa fall en möjlighet till en åsiktsyttring 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C)9

10 Förankring och mandat viktigt  Riktlinjer och policys som ger stöd för brukarinflytande en viktig förutsättning  ”Rätt personer” på rätt nivå och med tillräckligt mandat  Beslut 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C)10

11 Identifiera och se den egna nyttan  Viktigt att visa på samhällets vinster och inte bara brukarnyttan  Kunskap om den egna nyttan är en viktig drivkraft 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C) 11

12 Kunskap och respekt för brukarorganisationer /utförare  Identifiera möjliga dialogpartner  Respektera brukarorganisationernas demokrati! Det måste finnas tid och utrymme att förankra beslut, uppläggning och åtaganden i brukargruppen.  Resurser  Frivilligt arbete är inte gratis  Expertmedverkan” en kostnad 2015-10-15VERDANDI / G HAGGREN (C) 12

13 Framtiden? Brukarkrav: ◦Rättigheter ◦Forum ◦Deltagande ◦Resurser 2015-10-15 VERDANDI / G HAGGREN (C) 13

14 Tack! gunvi.haggren@verdandi.se www.verdandi.se/brukarkraft 2015-10-15  17


Ladda ner ppt "Brukarinflytande i verkligheten - EXEMPEL FRÅN PRAKTIKEN GUNVI HAGGREN VERDANDI BRUKARKRAFT."

Liknande presentationer


Google-annonser