Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientmaktsperspektivet Johan Assarsson. En ny Patientlag – vad innebär det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientmaktsperspektivet Johan Assarsson. En ny Patientlag – vad innebär det?"— Presentationens avskrift:

1 Patientmaktsperspektivet Johan Assarsson

2 En ny Patientlag – vad innebär det?

3 1600-talet – Tro och bön för bot och tillfrisknande.

4

5 Definitionen av hälsa (WHO) ”Hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart en frånvaro av sjukdom eller svaghet”

6

7 Patientlagen del i en fokusförflyttning  Patientsynpunkter  Lagen om vårdval  Patientdatalagen  Digitaliseringen  Pålästa och kunniga patienter  Patientföreningar  Individanpassade läkemedel

8 Lagens syfte Stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården, samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

9 Lagen behandlar bland annat  Information och samtycke till hälso- och sjukvård  Barn i hälso- och sjukvården  Delaktighet  Second opinion/ny medicinsk bedömning  Behandlings/hjälpmedelsalternativ  Ökad valfrihet

10 Detta har hänt efter den 1 januari  Uppdrag Myndigheten för vårdanalys att följa upp hur det går  Uppdrag Socialstyrelsen att ge stöd i bedömningen av ”utifrån ålder och mognad”  ”SKL riktlinjer”  Information och utbildningsinsatser  Ansvariga i regioner och landsting

11 Patientlagen i praktiken (MYVA)  Saknas datakällor  Noll/baslinjemätning  Frågat patienter  Frågat verksamhetschefer

12 Patientlagen i praktiken  Stora brister i efterlevnad  Patienter upplever att tillgängligheten är sämre än vad redovisningen visar  20% får sällan eller aldrig information om vad de ska tänka på  7 av 10 upplever att de blir bemötta med respekt

13 Patientlagen i praktiken  Knappt 15% upplever att de inte är delaktiga i hur vården utformas  Var fjärde saknar fast vårdkontakt  30% upplever att de inte är delaktiga vid val av behandling  7% av de som vårdas för allvarlig eller livshotande sjukdom har bett om ny medicinsk bedömning men inte fått det

14 Patientlagen i praktiken  Verksamhetschefer har hög kännedom om lagen  Ungefär hälften av verksamhetschefer upplever att de fått information och stöd kring lagen  Många upplever att lagen i sig inte driver förändringsarbete

15 Slutsatser så här långt  Lagen har ett starkt signalvärde  Lagen har fått god uppmärksamhet  Alla regioner och landsting arbetar med frågan  Vissa problem med tolkningar  Tendens att fokusera på undantagen  Behandlings/vårdöverenskommelser  Återstår att se hur genomslaget blir!

16 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Patientmaktsperspektivet Johan Assarsson. En ny Patientlag – vad innebär det?"

Liknande presentationer


Google-annonser