Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TUNNA BAND OCH SOCIALA SAMMANHANG MÖTESPLATSERS BETYDELSE FÖR ÄLDRE En studie om betydelsen av olika former av sociala nätverk för besökare vid några mötesplatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TUNNA BAND OCH SOCIALA SAMMANHANG MÖTESPLATSERS BETYDELSE FÖR ÄLDRE En studie om betydelsen av olika former av sociala nätverk för besökare vid några mötesplatser."— Presentationens avskrift:

1 TUNNA BAND OCH SOCIALA SAMMANHANG MÖTESPLATSERS BETYDELSE FÖR ÄLDRE En studie om betydelsen av olika former av sociala nätverk för besökare vid några mötesplatser för äldre. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av olika former av sociala nätverk för besökare vid några mötesplatser för äldre. Frågeställningar: Vad är det för kontakter som utvecklas på några mötesplatser (träffpunkter och dagverksamheter) och vad betyder dessa för besökarna? Vilket behov finns bland äldre av en plats för möten? Vad betyder dessa platser för besökarna?

2 Tillvägagångssätt Observationer/ Informella samtal på en dagverksamhet och en träffpunkt Intervjuer – besökare/volontärer på dagverksamheten och träffpunkten Intervjuer i grupp En grupp besökare/volontärer på träffpunkten En grupp personal

3 Analys Resultatet av intervjuerna tolkas i ett första steg med hjälp av innehållsanalys: -Intervjuutskrifter och fältanteckningar läses vid upprepade tillfällen -Olika delar av materialet ges en beteckning (kodas) och dessa läggs samman (kategorier) - Ytterligare läsning och mönster framträder -Övergripande teman skapas beskrivs i rapporten under följande rubriker -Mötesplatsernas innehåll -Betydelsen av besöka dagverksamheten/träffpunkten -Struktur i vardagen -Rehabiliterande och funktionsbevarande aktiviteter -Sociala nätverk -Betydelsen av gemenskap

4 Dagverksamheten Träffa folk och vara ute i friska luften och hänga med. Det är ju socialt… Jag hänger med i svängarna… Ja då har jag rutin i mitt liv […] ta på sig och gå ut va […] Ja det är att komma hemifrån… Nu är jag här idag, sen är jag ledig onsdag. På torsdag är jag här igen. På fredag, lördag och söndag är jag hemma och sen vill jag hit igen… Jag måste ju säga att det är träningen för mig, balansträning och så är det gåträning… Det är alltid roligt (att vara här) […] ja mycket käft är det, mycket skit, fräckisar och sånt […] det är jätteviktigt […] det är medicin… Vi gör allt tillsammans, brödet vi äter bakar vi ihop och det är alltid någon som behöver något i affären, ja då blir det promenad. Vi dricker kaffe när vi kommer på förmiddagen och vi äter lunch tillsammans….

5 Träffpunkten Träffpunkten betyder mycket annars hade man ju bara suttit hemma […] det är nog så här att bli sittandes själv i en lägenhet, så tror jag inte man blir så gammal man har ju ingen att växla ord med […] de stunderna man får besök är inte så långa. Så det tror jag gör oerhört mycket det här när man har sällskap […] det blir vårt nya liv på något vis. Träffpunkten har betytt så mycket för mig. Så hade jag inte det, vad skulle jag göra på förmiddagen då? Man går ju hit, vill hänga med så gott det går. Ja sen är jag ju hemma lördag och söndag. De är så långa så gud bevare mig. Då tittar jag på klockan och tänker, är hon inte mer. (Sällskap betyder) oerhört mycket. Det känner man ju när man blir själv. Då känner man ju verkligen hur det är att bli ensam […] det går inte att förklara hur mycket detta betyder…

6 Den empirinära analysen visar: Att mötesplatserna är viktiga oavsett om besökarna är på dagverksamheten eller träffpunkten när det gäller att ingå i ett socialt sammanhang Att mötesplatserna är viktiga för att skapa struktur i vardagen och som funktionsbevarande alternativt rehabiliterande verksamhet Att besöken på en mötesplats skapar meningsfullhet i vardagen

7 Tunna band - begrepp som utgångspunkt för den sociala nätverksanalysen

8 Igenkännings- kontakter Igenkännings- kontakter Hälsningskontakter Samtals- kontakter Samtals- kontakter Hjälp- kontakter Hjälp- kontakter Vänskaps- eller släktband Vårt begrepp: Tjocka band Vårt begrepp: Tjocka band Vårt begrepp: Tunna band Vårt begrepp: Tunna band Granovetter Starka band (Strong ties) Granovetter Starka band (Strong ties) Granovetter Svaga band (Weak ties) Granovetter Svaga band (Weak ties) Granovetter Frånvarande band (Absent ties) Granovetter Frånvarande band (Absent ties) Fritt fr. artikel The significant of Neighbors in av changing world av Cecilia Henning & Sophia Lövgren

9 Jag kände inte någon när jag kom hit, fast man har ju bott i stan så många år så kände jag inte någon...Ja, nu känner man nästan alla. Man pratar alltid med varandra när man träffas i hissen eller träffas utanför eller på stan, man växlar alltid några ord så där...Ja, det blir väl viss gemenskap i alla fall, det går inte att komma ifrån. Det är väldigt svårt att inte säga någonting. Till slut så spricker det, man måste säga något, antingen om maten eller vädret eller något....så var det någon som satt ensam så jag gick och satte mig vid den. Och så blev vi fler och fler ju fler ensamma vi var. Så ser jag någon som kommer och är litet villrådig då säger jag, kom och sätt dig här, det finns plats för dig också.

10

11 Den sociala nätverksanalysen visar att: Kontakterna handlar framförallt om tunna nätverksband i form av samtalskontakter. Detta har ett emotionellt värde (gemenskap och trygghet) Vid öppna träffpunkten finns även potential för tunna vänskapsband

12 Slutsatser av studien Hemmet är framförallt en arena för tjocka nätverksband – Dessa tunnas ut ju äldre man blir med risk för ensamhet Tunna band bidrar till sociala sammanhang Mötesplatser behövs som en andra plats – som ett komplement till bostaden vid kvarboende

13 Forskningsrapport Kommer att publiceras i Högskolan Väst rapportserie www.hv.se publikationsbasen DIVA Tunna band och sociala sammanhang Träffpunkters och dagverksamheters betydelse för äldre Cecilia Henning Lars A Svensson Ulla Åhnby 2015 Tunna band och sociala sammanhang Träffpunkters och dagverksamheters betydelse för äldre Cecilia Henning Lars A Svensson Ulla Åhnby 2015

14 Publikationer – ett urval Henning, C & Lövgren, S. (2002). The Significance of Neighbors in a Changing World. Malmberg, B. & Henning, C. (eds.) Aspects on Aging, Old Age Care and Local Contexts. Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University. Henning, C. & Svensson, L. (2011). Träffpunkter för äldre- viktig aspekt i social planering. Gynnerstedt, K. & Wolmesjö, M.(red.) Tredje åldern- sociala aspekter och medborgarskap. Malmö: Gleerups förlag. Henning, C. & Stolarz, H. (2012). Äldres boende- en samhällsplaneringsfråga. Abramsson, M. & Nord, C. (red.). Äldres boende- forskningsperspektiv i Norden. Lund: Studentlitteratur. Henning, C. (2013) Fortsatt utveckling av boende för äldre i Norden. I Så bor 80+ i Norden. Kartläggning är en del av projektet ”Boende för äldre”. Stockholm: Nordens Välfärdscenter. Åhnby, U., Svensson, L. & Henning, C. (2013) Delaktighet och gemenskap skapar engagemang- framtidsverkstad i Trollhättan. Eriksson, L., Nilsson, G. & Svensson, L. (red.) Gemenskaper – Socialpedagogiska perspektiv. Daidalos förlag. Henning, C., Svensson, L, A. & Åhnby, U. (2015) Tunna band och Social sammanhang. Mötesplatsers betydelse för äldre. Trollhättan: Rapport från Högskolan Väst (In print).


Ladda ner ppt "TUNNA BAND OCH SOCIALA SAMMANHANG MÖTESPLATSERS BETYDELSE FÖR ÄLDRE En studie om betydelsen av olika former av sociala nätverk för besökare vid några mötesplatser."

Liknande presentationer


Google-annonser