Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Dyslexiföreningen Andra samtidiga diagnoser hos flickor med autism och ADHD Stockholm 8.2.16 Svenny Kopp, överläkare, med.dr. Gillbergcentrum,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Dyslexiföreningen Andra samtidiga diagnoser hos flickor med autism och ADHD Stockholm 8.2.16 Svenny Kopp, överläkare, med.dr. Gillbergcentrum,"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Dyslexiföreningen Andra samtidiga diagnoser hos flickor med autism och ADHD Stockholm 8.2.16 Svenny Kopp, överläkare, med.dr. Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet Stenblommans vårdcentral psykiatri, Kungsbacka 1

2

3 Förekomsten av autism och ADHD hos flickor Autism: 0,3% ADHD: 2-3%

4 Neurodevelopmental disorders (DSM-5) o Begåvningshandikapp o Språkstörningar Autismspektrumstörning ADHD o Specifika inlärningssvårigheter o Motoriska koordinationssvårigheter o Tourettes syndrom och kronisk tic störning

5 Vad påverkar den psykiska hälsan?  God sömn  Många goda sociala kontakter  Goda kognitiva resurser  Omhändertagande föräldrar  God familjeekonomi 5

6 Barn- och ungdomspsykiatrisk vård o Flickor dominerar från 13 års ålder (A-L von Knorring et al 1987, Falkestav et al 1997, Kopp & Gillberg 1999) o 2011 sökte ca 4% av pojkarna vård och ca 3% av flickorna vård (Socialstyrelsen 2013) o Var fjärde flicka eller pojkar har sökt barnpsykiatrisk vård någon gång under sin barndom eller ungdom (Kopp & Gillberg 1999)

7 Flickprojektet 1999-2001 i samarbete med RFA och RBU och med stöd från Allmänna arvsfonden Syfte Undersöka och beskriva 100 flickor med neuropsykiatriska svårigheter Undersöka deras skolsituationen Sprida kunskap

8 Moderns största oro vid söktillfället för 100 klinikflickor, Flickprojektet 1999-2001 Största problem(en)Procent % 1Humörsutbrott56% 2Koncentrationssvårigheter48% 3Sociala interaktionssvårigheter44% 4Beteendeproblem39% 5ADL-hygien problem32% 6Energilös, igångsättningsproblem30% 7Kommunikationsproblem29% 8Hyperaktivitet29% 9Inlärningssvårigheter25% 10Emotionella problem25% 8 Girls with social and/or attention impairments (Kopp.S. (2010)

9 9 Autism och ADHD och samsjuklighet hos flickor

10 Andra samtidiga diagnoser (ej medtaget generella inlärningssvårigheter, motorisk koordinationsstörning, spec.fobi) Autism, 3.9 (mv) ADHD, 2.9 (mv) Kontrollgrupp utan diagnos, 0.4 (mv) (mv)= medelvärde Girls with social and/or attention deficits, a descriptive study of 100 clinic attenders (Kopp, S., Berg-Kelly, K., & Gillberg, C. 2010)

11 ADHD som samtidig diagnos vid autism och autistiska drag tillsammans med ADHD Av flickor med autism hade 80% ADHD Av flickor med ADHD hade 28% autistiska drag Girls with social and/or attention deficits, a descriptive study of 100 clinic attenders (Kopp, S., Berg-Kelly, K. & Gillberg, C. 2010)

12 Tal-och språkproblem bland 100 klinikflickor 100 klinikflickor Autism N=46 ADHD N=46 Kontroll flickor N=60 Inget språk2 (2%)2 (4%)00 Få eller mkt få ord7 (7%)7(15%)00 Expressivt språk ej normalt 29 (29%) 16 (35%)7 (15%)4 (7%) Normalt språk62 (62%)21 (46%)39 (85%)56 (93%) Girls with social and/or attention deficits, a descriptive study of 100 clinic attenders, Kopp, S., Berg-Kelly, K., & Gillberg, C. (2010)

13 Förekomsten av minst en läs-och skrivdiagnos hos flickor med autism och ADHD Reading Comprehension, Word Decoding and Spelling in Girls with Autism Spectrum Disorders or AD/HD: Performance and Predictors (Åsberg, J., Kopp, S., Berg-Kelly, K., & Gillberg, C. 2010) *40% av flickor med autism *56% av flickor med ADHD * 6% av kontrollflickorna *Läsförståelse problem korrelerade starkt med autistiska symptom *Problem med ordavkodning, läsförståelse och stavning korrelerade starkt med ADHD 13

14 Autism n=20 ADHD n=36 Kontrollflickor n=54 P-värde Läsförståelse6 (30%)8 (22%)2 (4%)<.008 Ordavkodning4 (21%)13 (36%)1 (2%)<.001 Stavning5 (25%)14 (39%)0<.001 Förekomst av olika läs- och skrivsvårigheter hos flickor med autism, ADHD eller utan diagnoser 14 Reading Comprehension, Word Decoding and Spelling in Girls with Autism Spectrum Disorders or AD/HD: Performance and Predictors, Åsberg, J., Kopp, S., Berg-Kelly, K. and Gillberg, C. (2010)

15 Motorisk koordinationsstörning (DCD) hos flickor med autism och ADHD och flickor utan diagnoser Kopp, S., Beckung, E., & Gillberg, C. (2010)  DCD förekom hos 25% av flickor med autism,  DCD förekom hos 32% av flickor med ADHD  DCD förekom hos 80% av förskole flickor med autism  Yngre ålder, högre grad av autistiska symptom och lägre PIQ förutsade högre grad av motoriska svårigheter  Motoriska svårigheter var korrelerade med sämre förmåga att klara dagliga rutiner, även när man kontrollerat för begåvning (PIQ) 15

16 Skolflickor med autism och/eller ADHD (MClinG) och kontrollflickor diagnostiserade med trotssyndrom (ODD) och uppförandestörning (CD) ODD hemma, p<.001 för ASD och ADHD i jfr med kontrollflickor ODD i skolan, p=.032 ASD i jfr med kontrollflickor, p<.001 ADHD i jfr med kontrolllfickor

17 Diagnoser Autism n=20 ADHD n=34 Kontroll- flickor n=57 p-värde ASD vs ADHD p-värde ASD vs kontroll p-värde ADHD vs kontroll Depression 7 (35%)11 (32%) 2 (3%) 1.0.002<.001 2-flera ångestdiagnoser 7 (35%) 6 (18%) 3 (5%).27.004.126 Specifik fobi 8 (40%) 7 (21%) 4 (7%).22.002.116 Tvångssyndrom 7 (35%)11 (32%) 3 (5%) 1.0.004.002 Sömnstörning 8 (40%)16 (47%)10 (17%).83.090.006 Samsjuklighet hos skolflickor med autism och/eller ADHD och kontrollflickor Girls with social and/or attention deficits, a descriptive study of 100 clinic attenders, Kopp, S., Berg-Kelly, K., & Gillberg, C. (2009) 17

18 ADHD Flicka Trots- syndrom/ uppförandes törning Ångest Sömn- svårigheter Depression Motorisk koordinations -störning Tics Läs-och/eller Skrivsvårigheter Tvångs- syndrom Bulemi Substans missbruk autistiska drag Språkliga svårigheter

19 Differentialdiagnoser vid ADHD ≈Autismspektrumstörning ≈Bipolär sjukdom ≈Depression ≈Borderline ≈Läs- och skrivsvårigheter ≈Trotssyndrom ≈Posttraumatiskt stressyndrom 19

20 Ångestsyndrom hos flickor med autism och ADHD ⃝ Separationsångest ⃝ Social ångest ⃝ Selektiv mutism ⃝ Paniksyndrom ⃝ Agorafobi (färdas kommunalt, öppna platser, små utrymmen, kö eller folksamling, utanför hemmet på egen hand) ⃝ Specifik fobi ⃝ Generaliserat ångestsyndrom

21 Sömnstörningsdiagnoser vid autism och ADHD Sömnlöshet (svårt somna, vaknar ofta, vaknar tidigt) Fördröjd sömnfas

22 Andra samtidiga diagnoser med autism och ADHD hos flickor Bipolär sjukdom (I och II) Atypisk Anorexia Nervosa/Hetsätningsstörning Trichotillomani Tourette syndrom/kroniska motoriska tics Marginell intellektuell funktionsnedsättning

23 Andra samtidiga diagnoser vid autism och ADHD hos flickor ⃝ Enures ⃝ Enkopres

24 Autism hos flickor och samsjuklighet

25 Autism hos flickor och med diagnos kognitiva funktionsavvikelser Intellektuell funktionsnedsättning (lindrig, medelsvår, svår, mycket svår) Generell psykisk utvecklingsavvikelse (< 7 år, ej testbar) Ca 1/3 av flickor med autism

26 Autism- spektrumstörning Flicka Trots- syndrom i hemmet Ångest Sömn- svårigheter Depression Motorisk koordinations -störning Tics Läs och skrivsvårigheter Tvång- syndrom ADHD ätstörning 26

27 Differentialdiagnoser vid autism * ADHD * Selektiv mutism * Anorexia nervosa * Tvångssyndrom * Anknytninsstörning (med social hämning, social distanslöshet) * Schizofreni 27

28 Sammanfattningsvis Flickor med autism och/eller ADHD, som blir diagnosticerade på klinik har oftast 1-4 andra samtidiga diagnoser Det är ovanligt med autism eller ADHD, som enda psykiatriska diagnos

29


Ladda ner ppt "Svenska Dyslexiföreningen Andra samtidiga diagnoser hos flickor med autism och ADHD Stockholm 8.2.16 Svenny Kopp, överläkare, med.dr. Gillbergcentrum,"

Liknande presentationer


Google-annonser