Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bærekraftig gruvedrift i Arktis: Geologisk potential Pär Weihed, Director Centre of Advanced Mining and Metallurgy og prosjektleder for NordMin Bærekraftig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bærekraftig gruvedrift i Arktis: Geologisk potential Pär Weihed, Director Centre of Advanced Mining and Metallurgy og prosjektleder for NordMin Bærekraftig."— Presentationens avskrift:

1 Bærekraftig gruvedrift i Arktis: Geologisk potential Pär Weihed, Director Centre of Advanced Mining and Metallurgy og prosjektleder for NordMin Bærekraftig næringsutvikling og ressursforvaltning i Arktis

2 Sverige ska verka för att en förväntad framtida utvinning av naturresurser (olja, gas och andra mineraler) och användning av förnyelsebara resurser (bland annat skog) sker på ett hållbart sätt, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. Utveckling av transportinfrastruktur är avgörande. Verksamhet ska bedrivas med användande av säkraste tillgängliga metoder och teknik. Ur Svenska Arktisstrategin

3 Metaller och mineral Metaller och mineral har skapat förutsättningar för civilisationer – allt från stenålder, bronsålder, järnålder till den postindustriella tid vi lever i idag Metaller är den största gruppen av grundämnen, omkring 80 % av alla grundämnen är metaller I stort sett alla metaller används på ett eller annat sätt av människan Ickemetalliska råvaror kan vara industrimineral, energimineral, nyttosten och ballastmaterial

4 Hej! Var och en av oss kommer under vår livstid att använda......över 1700 ton metaller och mineral!

5 14 ton salt 9,7 ton leror 0,35 ton zink 775 ton sten, sand, grus 350 000 liter petroleumprodukter 0,6 ton koppar 81 gram guld 10,6 ton fosfat 267ton kol 0,387 ton bly 2,710 ton bauxit (råvara för aluminium) 14,95 ton järn 33,1 ton cement 163 000 kubikmeter naturgas 30,335 ton andra mineral och metaller Mineral Information Institute, www.mil.org

6 Befolkningen ökar…och fler bor i städer 7 miljarder 31 oktober 2011!

7 Konsumtionen ökar med 3–5 % per år Få nya ”stora fyndigheter” det senaste åren – brist på resurser? Lättupptäckta malmer (de som finns i ytan) har redan hittats, djupt liggande mineraliseringar måste lokaliseras Kostnad för prospektering (kronor per metallenhet) ökar Moderna civilisationer är beroende av metaller

8 Arktis inte bara olja och gas: Många aktiva gruvor Mycket underprospekterat Klimatförändringar ändrar också logistiska förutsättningar för utvinning

9 Kända fyndigheter inom norra Fennoskandiska Skölden: Kritiska metaller, REE m.m. Järn, krom m.m. Nickel, koppar, PGE m.m. Guld Koppar, zink, bly m.m. Uran

10 Människans behov av metaller och mineral kommer att öka Metaller är grundämnen som återvinns eller återförs till olika naturliga kretslopp, förnybara men ändliga Arktis är ett av de områden i världen som har störst potential, men som också är känsligast för exploatering Nya stora fyndigheter identifieras kontinuerligt i Arktis Mineral och metaller på och under havsbotten får ökat fokus Slutord

11 NordMin Nordisk triple helix-samarbete inom gruv- och mineralområdet Uppbyggnad av forskningsnätverk, gemensam mastersutbildning, forskarskola, forskningsprojekt Fokus på teknikutveckling och innovation, men även CSR, miljö, image etc. Nordiska Ministerrådet satsar 10 MDkr/år i tre år, utgör basfinansiering som skall växa, nationellt, nordisk och europeiskt Leds av en styrgrupp under NMR, LTU ansvarar för drift Invigs vid bergforskdagarna i Luleå 27-28/5. Läs mer på http://www.ltu.se/research/subjects/Malmgeologi/Nordmin

12 I FODD-databasen: 1608 kända mineralfyndigheter i Fennoskandiska Skölden 609 av dessa norr om 64° Norr

13 FinlandRyssland Norge Sverige Fyndigheter i Fennoskandiska Skölden som är listade som stora, mycket stora eller potentiellt stora

14 Aktiva gruvor norr om latitud 64° inom Fennoscandia I FODD-databasen: 1608 kända mineralfyndigheter i Fennoskandiska Skölden 609 av dessa norr om 64° Norr


Ladda ner ppt "Bærekraftig gruvedrift i Arktis: Geologisk potential Pär Weihed, Director Centre of Advanced Mining and Metallurgy og prosjektleder for NordMin Bærekraftig."

Liknande presentationer


Google-annonser