Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter från läkemedelsenheten Nytt försörjningsavtal Ny rutin för kvalitetsgranskning Ny upphandling av läkemedel Tove Tevell och Maria Norlin Läkemedelsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter från läkemedelsenheten Nytt försörjningsavtal Ny rutin för kvalitetsgranskning Ny upphandling av läkemedel Tove Tevell och Maria Norlin Läkemedelsenheten."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter från läkemedelsenheten Nytt försörjningsavtal Ny rutin för kvalitetsgranskning Ny upphandling av läkemedel Tove Tevell och Maria Norlin Läkemedelsenheten

2 Läkemedelsförsörjning 2013 Nytt sjukhusapoteksavtal från 1 mars 2013 3 årigt avtal med möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader -Hur påverkar det oss ? -Vad kan vi påverka ?

3 Tjänster som upphandlades: -Läkemedelsleveranser -Läkemedelsservice -Cytostatikaberedning -Extemporeberedning -Vätskevagnsservice -Farmaceutiskt kvalitetsansvar (ex. katastrofläkemedel, Dialys, Gas) -Farmaceutisk jour (inkl beredningar) Kvalitet genom skallkrav Utvärdering av lägst totalpris på uppskattad årsvolym Upphandling av läkemedelsförsörjning

4 Apoteket Farmaci vann som enda anbudsgivare Lägre totalpris än vad vi har idag Landstinget styr avtalet & tjänsternas innehåll Vi har upphandlat en mer reglerad tjänst med bättre möjlighet till uppföljning Bättre förutsättningar för upphandling nästa gång. Enklare implementering med en (befintlig) leverantör Det är tydligt vad respektive deltjänst kostar, och vi har möjlighet att styra kostnaderna till viss del Upphandling av läkemedelsförsörjning

5 Viktiga förändringar Annan metod för betalning av tjänsten Vi betalar för det vi använder – bättre insyn och uppföljning Nettopriser istället för rabatter i efterhand Förbud att marknadsföra tjänster ex sköterskeutbildningar direkt till verksamheten Kvalitetsgranskningar i egen regi På sikt ett nytt inköpssystem, e-handel

6 Viktiga förändringar Dagens avtal: Avdelningsservice Övriga beställningar: 72 timmars ledtid, ingen akutavgift Nya avtalet: Normalbeställning Centralsjukhuset Karlstad Beställningar skickade före kl. 11.00 (vardagar) skall vara färdigställda för uttransport senast kl 10.00 dagen efter (vardagar). Normalbeställning Arvika och Torsby sjukhus Beställningar skickade före kl. 11.00 (vardagar) skall vara landsting tillhanda på landstingets anvisade leveransadress senast kl 11.00 dagen efter (vardagar). Leverantören skall sköta transporten till leveransadresserna. Normalbeställning enheter utanför sjukhusen (vårdcentraler och folktandvård) Beställningar skickade före kl. 11.00 (vardagar) skall vara färdigställda för uttransport senast kl 11.00 dagen efter (vardagar).

7 Vätskevagnar Nya avtalet: Betalar per byte  Onödigt att vagnar går ner om det inte är mycket att byta  Gå igenom vätskevagnarna vid sortimentsgenomgångar Förslag: Faxa ner till apoteket innan klockan 10 om ni INTE behöver byta vagnen!  Då ställer inte apoteket fram vagnen och transport kör inte till er för att byta

8 Betalning till apoteket i nya avtalet Läkemedelsleveranser – pris per orderrad –Normalberställning 64 kr per orderrad –Akutbeställning 350 kr per orderrad Läkemedelsservice– pris per förråd och månad 5 500 kr per förråd Vätskevagnsservice – pris per vagnpåfyllnad 320 kr per påfyllning Beredning rekvisition (cytostatika, extempore) – pris per beredning Farmaceutiskt kvalitetsansvar – pris per timme

9 N ORMALBESTÄLLNING EXTEMPORE Beställningar avseende extempore läkemedel och lagerhållna lagerberedningar skickade innan kl. 13.00 (vardagar) skall levereras till aktuell leveransadress på respektive sjukhus senast klockan 12.00 nästkommande vardag. Vilka lagerberedningar som bör lagerhållas hos leverantören skall överenskommas mellan parterna.

10 Normalbeställning cytostatika Centralsjukhuset Karlstad I normalfallet sker ordinationsbekräftelsen på eftermiddagen dagen före behandlingen (senast klockan 15.00). Beredningar skall, när landstinget behöver, vara klara för avhämtning från kl 08.30, beställningar ska då vara gjorda senast på eftermiddagen dagen innan. Ledtid på 2 timmar från beställning av beredning till mottagandet av landstingets beställande enhet skall uppnås och räknas som en normalbeställning. För begäran om en kortare ledtid än 2 timmar skall särskilda akuta skäl föreligga

11 Normalbeställning cytostatika till Arvika och Torsby sjukhus Stopptid för normalbeställning är klockan 14.00 för leverans följande morgon senast klockan 09.00 på respektive sjukhus.

12 Betalning till apoteket Läkemedelsleveranser Avdelningsservice Vätskevagnar Kvalitetsgranskning (slutenvård) Farmaceutiskatjänster (fast pris) 19,5 miljoner Beredning (cytostatika, extempore) – pris per beredning, tillkommer Läkemedelsleveranser (per orderrad) Läkemedelsservice (per förråd) Vätskevagnar (per byte) Farmaceutiskatjänster (pris per timme) 15 miljoner

13 Läkemedelsleveranser – pris per orderrad Beställnings & uppackningsservice – pris per förråd och månad Vätskevagnsservice – pris per vagnpåfyllnad Beredning (cytostatika, extempore) – pris per beredning Farmaceutiskt kvalitetsansvar – pris per timme Betalning till apoteket i nya avtalet Orderradsersättningen är ingen ny kostnad – försörjningstjänsten betalas på ett annat sätt!

14 Läkemedelsservice Avdelningssortiment Sällansortiment Servicesortiment - ägs sedan 2012 även det av landstinget

15 Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Styrs av Socialstyrelsens författningar, ansvaret ligger på Verksamhetschefen –Intern kvalitetsgranskning (enheten själv) –Extern kvalitetsgranskning (förslagsvis Farmacevt) Beslut i HCL 29 augusti 2012 att utföra kvalitetgranskningar enligt ny rut in.

16 Nuläget 2012, Extern kvalitetsgranskning Tjänsten ”Kvalitetsgranskning” köps av Apoteket Farmaci (ingår i vårt nuvarande basavtal) Ca 200 granskningar per år (inkluderar sjukhusen, vårdcentraler och folktandvård) –Vissa verksamheter (ex. folktandvården och ambulansen) har vart annat år besök och vart annat år seminarium där hanteringsfrågorna diskuteras

17 2013 och framåt Intern kvalitetsgranskning/uppföljning –Egenkontroll i form av enkät/checklista –Verksamhetschefen ansvarar för att det görs och följs upp –Resultatet skickas till Läkemedelsenheten Extern kvalitetsgranskning/uppföljning 1.Farmacevt på läkemedelsenheten går igenom resultatet, sammaställer och återkopplar till verksamhetschefen 2.Några enheter besöks med ”traditionell kvalitetsgranskning” 3.Information, återkoppling och utbildning till läkemedelsansvariga sjuksköterskor på nätverksträffar

18 Vinster för landstinget Större eget ansvar och därmed ökat engagemang i läkemedelshanteringsfrågor Koppling till våra faktiska avvikelser (Aha) Samlad kompetens inom landstinget (på Läkemedelsenheten) ger bättre möjligheter till stöd och utbildning för verksamheten Kontinuitet och kompetens kvar inom landstinget

19 Uppgifter om hur det ser ut hos er idag Kommande avtal inklusive prislista för tjänsterna Stöd vid förfrågan, diskussion kring möjliga förändringar Till er hjälp från Läkemedelsenheten Tveka inte att kontakta Läkemedelsenheten vid funderingar! Vi hjälper gärna till!

20 Upphandlade läkemedel 2013 Gäller från 1/1-2013 till 31/12-2014 –Möjlighet till förlängning 24 månader Gemensam upphandling tillsammans med Sörmland och Örebro

21 Största upphandlingen av läkemedel hittills 60 anbudsgivare Mer än 900 anbudsrader Hur mycket vi sparar är också beroende av hur vi följer vårt avtal och väljer produkt.

22 Läkemedelsupphandling Styrs av LOU (lagen om offentlig upphandling) Krav på upphandling om över tröskelvärde Lägst pris eller utvärdering Ny marknad, säkrat priset Färre byten under avtalet Mindre rester, avtalskunder

23 Avtalsgraden ökar från 26 % till 72 %

24 Exempel på förändringarna: Högre pris Nexium  byte till peroralt Omeprazol så snart som möjligt Både Ferinject och Monofer är upphandlat –Ferinject: 950 kr/500mg järn –Monofer: 795 kr/500mg järn Cloxacillin istället för Ekvacillin Ny leverantör av Benzylpencillin

25 Exempel på förändringarna: Piperacellin-Tazobactam FK  samma som nu men bättre pris Cefotaxim (0,5g, 1g, 2g) ersätter Claforan (0,5g, 1g) Alvedon ersätter Panodil: –500 mg endosförpackning

26 Nettopriser Kommer att användas från årsskiftet Rätt pris i beställningssystem Ser vad som är billigast Inga rabatter i efterhand

27 Vart finns informationen? www.liv.se/lakemedel livlinan.liv.se/Vardstod/Lakemedel/ Avtalsdatabasen: –https://www.e-avrop.com/liv/e- Avtal/Default.aspxhttps://www.e-avrop.com/liv/e- Avtal/Default.aspx

28 Vad gäller för läkemedelsservice? Apoteket farmaci byter till de upphandlade produkterna i bassortimentet Beställningar utöver bassortimentet – titta efter upphandlade varor:  var uppmärksam på priser! I webbabest –E = eget sortiment –R = rekommenderat (upphandlat)

29 Avdelningar utan läkemedelsservice? Det går i webbabest att se vilka läkemedel som är upphandlade –E = eget sortiment –R = rekommenderat (upphandlat ) Var uppmärksam på priser!  billigaste varan är numera den billigaste varan

30 Frågor? Kontaktinformation: –tove.tevell@liv.setove.tevell@liv.se –maria.norlin@liv.semaria.norlin@liv.se


Ladda ner ppt "Nyheter från läkemedelsenheten Nytt försörjningsavtal Ny rutin för kvalitetsgranskning Ny upphandling av läkemedel Tove Tevell och Maria Norlin Läkemedelsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser