Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trauma och Kultur Tillit och Relation. Annicka Lang Leg Psykolog Chefspsykolog Humana I&F Doktorand Linköpings Universitet 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trauma och Kultur Tillit och Relation. Annicka Lang Leg Psykolog Chefspsykolog Humana I&F Doktorand Linköpings Universitet 2."— Presentationens avskrift:

1 Trauma och Kultur Tillit och Relation

2 Annicka Lang Leg Psykolog Chefspsykolog Humana I&F Doktorand Linköpings Universitet 2

3 2016-09-20 3 Migration och familjestruktur (Riyadh Al-Baldawi) Migration är en komplicerad och i vissa fall långvarig process som medför många förändringar både i det sociala, psykiska och det fysiska tillståndet hos individen och familjen.

4 I hemlandsfasen är de viktiga faktorerna: socioekonomisk bakgrund utbildningsbakgrund skälet att flytta från hemlandet tolerans och acceptans gentemot nya värderingar Faser i migrationen - hemlandsfasen 4

5 Händelser under flykten Lättnad för den vuxne – sorg för barnet Förlust av social status Flyktfasen medför belastningar utan skyddssystem. Familjemedlemmarna konsoliderar därför sina relationer visavi varandra Flyktfasen 5

6 Omgivningens attityd gentemot invandringen Försörjnings- och arbetsmöjligheter Uppfyllande av förväntningar Bostadsområde och typ av grannar och vänner Vistelselängd Nivå och karaktär på mottagande Mottagandelandsfasen 6

7 7

8 Anknytning – varför det? 8

9 Kemi – limbiska systemet 9

10 10

11 11

12 12

13 fosterstadiet myelinisering Neurala nätverk: Från Myrgångar till Motorvägar Neurons which fire together, wire together

14 14 Hjärnan har utvecklingsfönster Synapsbortfall Inte bara biologi Inte bara miljö Gener? Orbitofrontala loben Exekutiva funktioner Mognar sist 12-18 månader relationsfokus Mognar i lager anknytning

15 15 Minnet är associativt

16 Vad behöver hjärnan för att utvecklas optimalt? 16

17 17 Utvecklingspsykologi Anknytningsteori John Bowlby Psykodynamiska teorier (faser) Objektrelationsteori Winnicott  Psykosocial teori Ericson Utvecklingsekologi Bronfenbrenner Garbarino biologiskt tvingad relation Socialpsykologi Symbolisk interaktionism Mead KASAM Antonovsky Barnets hela miljö Inlärningsteori Kognitiv Teori

18 Gemensamt 18 Tidigt gott omhändertagande Salutogena Faktorer: Bra ekonomi Bra utbildning Bra utseende Alla!

19 Kris och trauma 19

20 ”från det ögonblick då ingenting är sig likt igen” Patricia Tudor Sandhal Kris: 20

21 Chock 21 Spring Slåss Svimma Kroppen mobiliserar… … Hjärnan?

22 Normalt krisförlopp 22 Reaktion Bearbetning Nyorientering Förloppet avstannar… (Estonia) Acceptans – inte samma som förlåta PTSD Håll om Håll i Håll ut Håll tyst

23 Psykiskt trauma 23

24 Typ I Enstaka händelse – grotesk olyckshändelse – svår bilolycka –våld i en i övrigt trygg situation Typ II Kumulativa trauman/organiserat våld Krig, tortyr Flertaliga sexuella övergrepp, barnmisshandel, våld i hemmet Trauma typ 24 Hjärnan?

25 Symptom vid trauma 25 Lättirriterad Omotiverat arg Överkänslig ångest orooro Koncentrations- svårigheter återupplevande motorik minnet ledsen sömn mat ”Flyktig” Självskadebetee nde Tvång Sexualiserat beteende Somatis ka besvär Uppförandeproblem -svårt att läsa andra

26 Elände multipliceras- hela tiden Hippocampus minns det som den utsätts för! Alltid lättväckt – alltid svårsläckt! Automatiska tankar av misstro, rädsla och skyddslöshet Skuld & skam ”kan inte kräva att nödropet skall klinga vackert” Symptom vid Komplex trauma 26

27 27 Om krisreaktionerna inte klingar av… Huvudsymptom: Undvikande Återupplevande Överspändhet Koncentrationssvårigheter, Lättirriterad, Minnesproblematik, Minskad nyfikenhet, Ledsen, kroppsliga symptom, mentaliseringsförmågan försämras, hippocampus krymper PTSD

28 Differensdiagnoser 28 ADHD Emotionell Instabil Personlighets -störning Utvecklings- störning Depression Andra neuropsykiatriska diagnoser Antisocial personlighets- störning Anknytnings -störning? Hur vet man vad som är vad? Varför är det viktigt?

29 Trauma skapar vaga konturer – vem är du?

30 ALLT om sociokulturell bakgrund Hur barn fungerar i kris Hur trauma påverkar hjärnan Hur man uttrycker känslor Hur man löser konflikter Mina egna förväntningar/fördomar Vad behöver man veta?

31 They who not remember the past are condemned to repeat it /George Santayan Individperspektivet i varje fråga! Historia Fysisk miljö Person Psykisk miljö Utbildning

32 Vad väcker känslan av övergivenhet? Att kunna handskas med sorg och förlust Vad gör känslan av maktlöshet med personalgruppen

33 Genomgång av den gamla världen Genomgång av den nya världen Vad lägger jag bort? Vad tar jag emot? Skildrar världar

34 Den vardagliga tillvaron och fasta rutiner är det viktigaste just nu. Skolan är för våra asylsökande barn en vardaglig och ”normal” plats. Det är barnets egen arena, som när den är anpassad till barnets förutsättningar och behov kan vara en läkande kraft i sig Vardagens lov

35 3535 Psykoedukation: Jag behöver inte prata med någon - Jag är inte galen

36 Hur gör man? Noggrann anamnes Undvik kroppskontakt Dela upp tiden Struktur Minnesstöd Stimulianpassade stationer Enkelhet

37 Sömnstörningar eller insomningsproblem – musik eller avslappningsträning. Vaknar av mardrömmar – fasta rutiner. Gå igenom drömmen i detalj (syn, hörsel, lukt, smak) under dagtid med person som ungdomen är trygg med. Självskadebeteende – känslobekräfta och ge alternativa uttryckssätt Sexualiserat beteende – känslobekräfta och uppmuntra socialt acceptabla handlingar Ilska och aggression – sätt ord på reaktionerna. Hjälp till med att få kontroll/ inte låta beteendet gå över styr och sätt ord på känslorna. Bekräfta känslor bakom beteende Går in i vuxenroller – markera att de vuxna tar ansvar, uppmuntra kamratkontakter. Uppmuntra åldersadekvat lek Hur gör man (Traumasymptom) ? SKYDD!

38 Hur gör man? Bulle Sött te Fjärilskramar Sömntekniker Psykolog Information Aktivitet Trygg plats

39 39


Ladda ner ppt "Trauma och Kultur Tillit och Relation. Annicka Lang Leg Psykolog Chefspsykolog Humana I&F Doktorand Linköpings Universitet 2."

Liknande presentationer


Google-annonser