Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motiverande samtal - MI en samtalsmetodik för beteendeförändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motiverande samtal - MI en samtalsmetodik för beteendeförändring"— Presentationens avskrift:

1 Motiverande samtal - MI en samtalsmetodik för beteendeförändring
Petra Görlinge Utbildningskonsult inom träning och hälsa Coach HR konsult

2 Agenda Om motiverande samtal Samtalsmetodik BÖRS Jag-budskap
Förändringsbeteenden Öva praktiskt Tips och förhållningssätt att ta med sig 2

3 Vilka är det som tränar hos oss?
Motionärer, för att må bra, ändra livsstil Unga vuxna, år Träning som identitet Social interaktion på gymet Ingår i kriminella nätverk 3

4 Viktigt att tränare tar ansvar Källa: Sjukvårdsrådgivningen
Träning på gym fyller en viktig social funktion för många ungdomar och vuxna. Det är viktigt att ungdomar som tränar tas om hand av ansvariga tränare och instruktörer som kan vara goda förebilder. Detta kan ha stor betydelse för ungdomars inställning till anabola androgena steroider (förebygga). Att vara en förebild, vad är det? 4

5 Vad är motiverande samtal?
Utvecklad av William Miller och Stephen Rollnick Syfte: Så ett frö till förändring. Har en optimistisk människosyn. Utforskar ambivalens och bemöter motstånd. Ett förhållningssätt och ett verktyg. Utgångspunkt – individens tankar, uppfattningar och upplevelser. Vi vill lära känna våra kunder först. 5

6 Förhållningssätt - anda
Personen bemöts med positiv uppmärksamhet och respekteras i sin syn på saken – främjar samarbete och stimulerar till handling. Vill i första hand förstå och bekräfta, inte rätta till och komma med färdiga lösningar. Lockar fram förändringsprat och lyfter en persons egen kunskap. Stärker självtillit, självtilliten är klientens tro på sin egen förmåga att driva igenom och lyckas med en uppgift. Minskar risken för irritation och motargument. 6

7 Samtalsmetodik BÖRS

8 Bekräfta BÖRS Uppmärksamma kundens framsteg och utmaningar, förstärk det positiva. Odla en kompetenssyn på kunden. Synliggör och lyft tidigare framgångar. Styrke- och resurs inventera. 8

9 Öppna frågor BÖRS Skapar insikt och klarhet, aktiverar kunden.
Ger mycket information. Börjar med vad, hur, vilka tankar? Hur kan du gå tillväga? Vad är det som är bra med…? Vad tror du kan hjälpa dig att…? Är en inbjudan Berätta mer… beskriv… Hjälper oss att bibehålla ett öppet sinne. Undvik ordet varför, varför? Ställ en fråga i taget, använd tystnaden, låt frågan sjunka in. Ger både kunden och dig tid att reflektera. 9

10 Övning Ställ de slutna frågorna till varandra
Övning Ställ de slutna frågorna till varandra. Omformulera dem därefter till öppna frågor, (skriv ner). Avsluta med att ställa de öppna frågorna till varandra. Reflektera över eventuella skillnader i samtalet. Är du orolig för din hälsa? Är du intresserad av att veta mer om dopning? Du har väl hört talas om projektet 100% ren hårdträning? Om du fortsätter att dopa dig kommer din kropp att ta skada, tycker du att det är värt det?

11 Reflektioner och summeringar BÖRS
Reflektioner uttrycker förståelse, speglar innehållet eller känslan i det som berättats Sjunkande tonläge, i motsats till frågor som är uppåtgående ”Det skulle vara jätteskönt att vakna utvilad på helgerna och känna sig stark” ”Du vill känna dig pigg och utvilad när du vaknar” Summeringar visar att vi är intresserade Leder till att personen känner sig lyssnad till – skapar kontakt och bygger förtroende Länkar ihop samtalet och hjälper oss att hålla röda tråden Låter kunden höra sig själv - förstärker förändringsprat Avsluta summeringen med en fråga: - Har jag fått med allt? Är det något du vill tillägga? 10

12 Övning Bemöt dessa uttalanden genom att utforska och uppmuntra personen att berätta mer. Använd reflektioner och öppna frågor. När jag slutar med pillren blir jag rastlös och irriterad… Att tänka och säga att jag ska sluta är lätt, att faktiskt göra det är något helt annat. Jag är en idiot, jag vet ju att det här är skadligt för mig. Det är du som är expert! Berätta för mig hur jag ska bli extremt vältränad då!

13 Hur gör man då? Förberedelser Genomförande Använd "Jag-budskap" Syfte
Konkreta exempel på situation/beteende. Försvarsmekanismer Vem är personen? Nära i tid Genomförande Använd "Jag-budskap" Föreslå stöd och alternativ Ställ frågor, lyssna Förtydliga Sträva efter dialog 13

14 Jag-budskap Beteende/situation – det personen gör/har gjort, det feedbacken utgår ifrån ”När du... ” " I morse hörde/såg jag..." Min upplevelse/känsla/reaktion utifrån ovanstående beteende: ”Upplever jag/känner jag/blir jag…” Konsekvens – vad ovanstående får för konsekvens ”Det får till följd att… ” Alternativ – det jag vill att personen förändrar, förstärker, fortsätter med. ”Jag vill att…”

15 Hur gör man då? Uppföljning
Gemensam plan Tillgänglig Nytt möte - uppföljning 15

16 Ambivalens Plus och minus – vågskål
Lyssna uppmärksamt och summera kort det du hör. Vad fungerar bra med det du vet idag? Vad fungerar mindre bra? För-och nackdelar med nuläget. Nackdelar och fördelar med en förändring. 12

17 Motstånd - ”Äh, tror jag inte på ”
Motstånd är naturligt. Förutfattade meningar. Myter; oftast inte (tillräcklig) kunskap. Har inte tänkt i de ”banorna”. Inte beredda, ointresserade av att göra någon förändring. 13

18 Några sätt att bemöta motstånd
Summera vad personen säger, var nyfiken ”- Berätta mer…”. Informera i dialog. Betona personligt val och kontroll K: Jag kommer aldrig att sluta, vad du än säger! R: Du har helt rätt. Du bestämmer själv hur du ska göra. Reflektion K: Jag försöker ju! Om alla bara kunde sluta tjata så förbannat! R: Du gör så gott du kan. 16

19 Öva 2 och 2, informera i dialog
Börja alltid med att ta reda på vad personen redan vet om ämnet: - Vad känner du till om anabola androgena steroider, om projektet 100%ren hårdträning? Lyssna och bekräfta: - Så du tänker att…, -Det är riktigt som du säger… Fråga om det är OK att ge information: - Är det OK att jag berättar vad jag vet om…? Invänta och respektera alltid svaret. Ge en lagom lång information. Fråga sedan vad personen tänker; - Hur låter det här tycker du? Vad tänker du om det jag berättade? 14

20 Förändringsprat - Det är klart att jag har hört att det inte är bra
- Man kanske kan få det resultat man vill ha enbart genom träning men det är inte vad jag sett/hört - Jag är öppen och nyfiken för alla sidor - Visst finns det en poäng med ett sånt här projekt … - Det är klart att jag oroar mig för min hälsa... - Jag brukar klara av att genomföra det jag bestämt mig för... 15

21 Att arbeta vidare med Ge varandra feedback - "Jag-budskap".
Arbeta med BÖRS metodiken. Träna på hur du kan ge information eller ny kunskap på det sätt vi övat idag. Se till att vara påläst, gör dagens innehåll till din kunskap. Var nyfiken, vad känner dina kunder till om projektet? Dela med dig av din kunskap. 17

22 Är vi själva i behov av beteendeförändring?
”Jag vill inte låta som en psykolog; jag håller inte på med terapi” Ovana med öppna frågor, ofta vana med att säga vad andra ska göra/instruera, ”tror oss veta” varför en person gör som hen gör. På vilket sätt vill jag vara en förebild? Vilken kontakt har jag/vi med kunderna idag? Vilka mål har jag/ vi? Vad skulle vara/kunna vara ett första steg för att komma dit? Skapa en plattform för kontakt, lär känna dina kunder, var en förebild, så här jobbar vi, vår policy är... 18

23 Nyfiken på mer? Tips på läsning
Miller, W.R., Rollnick S. (2009) "Motiverande samtal – att motivera människor till förändring" Stefan Gunnarsson "Feedback, medvetna mötens magi" 21


Ladda ner ppt "Motiverande samtal - MI en samtalsmetodik för beteendeförändring"

Liknande presentationer


Google-annonser